Besøkstall

113 991 denne måneden

27 629 491 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rererat fra styremøte 18. januar 2016

Møtereferat styremøte 18. januar 2016 kl. 19.00 på Biblioteket.

1. Økonomisk status/regnskapsbilag:
God økonomi. Vi har to ansvarsforsikringer både gjennom Gjensidige og via velforbundet, denne også Gjensidige. Vi sier opp vår hos Gjensidige.

2. Årsmøte:
Dato for årsmøte settes til 7. mars kl. 20 i Frivilligsentralen. Styremøte kl. 19.
Årsmelding og budsjett utarbeides. Trykker opp blankett for medlemskontingent, sender ut denne i april.
Flere personer står på valg; Geir, Marit, Pia og Frode. Eventuelle forslag til nye styremedlemmer kan rettes til valgkomiteen som består av Gro Rostad, Grethe Sand og Naomi Olsen. Neste styremøte kalles valgkomiteen inn.

3. Kalendersalg:
Alle kalendere ble solgt.

4. Kiosk/bod og ny platting i Hermetikken:
OIF får gammelkiosken og tar på seg flytting. Sundli Plan sender byggemelding på kiosk 15 kvm. Sender ut ny kiosk på anbud når alt er klart. Platting ok.

5. Nettside:
Annonsering. Salg av annonser ser ut til å klare budsjett.

6. OTI-markedsdag lørdag 6.februar kl 11-16:
Vi melder oss på. Lager roll-up, bilder, og 1/3 A4 flyer. 

7. Videre arbeid i Orkanger Vel for 2016:

Ny danseplatt, Kiosk/bod og grill i Hermetikken. Gjøre ferdig oppe i Arboretet. Skal også se på forskjellige former for julebelysning til neste år.

8. Eventuelt:
Mardahl maskin vil gi treningsapparater rundt Gammelosen i gave, Orkanger vel vil gå inn i samarbeid med Mardahl Maskin om dette og synes det er et flott initiativ de har tatt.

Ber inn de som har bidratt dette halvåret til en middag på Moon fredag 29.1 kl. 19.00.

Nytt møte 15.2 kl. 20.00.

 

Publisert 25.01.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse