Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal bosetter over 100 flyktninger på to år

024.JPG

Onsdag vedtar Orkdal kommunestyre å bosette 48 flyktninger i år og 50 neste år. I tillegg kommer familiegjenforening.
* Torshus folkehøgskole er tenkt brukt til ungdommer uten foreldre.
* Det pågår et intenst arbeid for å skaffe boliger.

49 ble bosatt inkludert familiegjenforening i 2015.
48 i tillegg til gjenforening er statens ønske for 2016.
50 (minst) i tillegg til gjenforening er statens ønske for 2017.

Totalt antall - inkludert familiegjenforening - blir dermed over 150 på tre år, og trolig godt over 100 de kommende to årene. Tidligere har Orkdal bosatt 20 per år.

Politikerne er enige
Både i hoveudutvalg oppvekst/omsorg og i formannskapet er  det fattet enstemmige vedtak om å ta imot det antallet staten ber om.

I fjor vår stemte Høyre mot å trappe opp, men partiet har stemt for nå. Orkdal kommunestyre avgjør saken endelig onsdag.

Barn kommer alene
Fra og med i år tar Orkdal også ansvar for barn som kommer alene. Blant de 48 som bosettes er:
* 7 enslige i alderen 15-18 år.
* 5 enslige under 15 år.

Barnevernet styrkes
De yngste er barnevernets ansvar. Barnevernet blir styrket med inntil ett årsverk og helsesøstertjenesten med 30 prosent. Pengene tas fra flyktningfondet.

De yngste skal primært bo i fosterhjem. Hvis det ikke lykkes å finne fosterhjem, må kommunen opprette et bofellesskap.

Skal til Torshus
Ungdommene i alderen 15-18 år vil trolig få tilbud om hybel/bofellesskap og skole på Torshus folkehøgskole.

Statens (IMDI) ber Orkdal ta imot enda flere enslige mindreårige i 2017.

Trenger boliger
Samtidig pågår et intenst arbeid for å kjøpe og leie nok boliger, og bygge nytt. Rosenvik er den største enkeltvise utbygginga som kommer.

Også på Grøtte-platået er det planlagt ei større utbygging. Et bygg i Bruveien på Fannrem blir trolig forsinket etter klage fra naboer på saksbehandlinga.

PS: De som bosettes er kvoteflyktninger og asylsøkere som har fått opphold i Norge fordi de har krav på beskyttelse.

Les tidligere artikkel om hvor flyktninger skal bo.

 

Publisert 24.01.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse