Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

NTNU-prosjekt: Glemt perle - slik kan Nerøra få nytt liv

h__st5.jpg

Nerøra er et av de beste eksemplene på bevaringsverdig småbystruktur i Norge, mener fylkeskommunen. Nå  viser en gruppe NTNU-studenter hvordan vi kan hindre forfall og gjenskape et levende miljø. Prosjektet heter "Byreparasjon og ny bruk." Det  tar for seg fem bygninger.

De fem eiendommene er:
* Orkdalsveien 23 - Doktorgården eller Richterården.
* Orkdalsveien 25 - Solligården, nabohuset til Todalgården.
* Orkdalsveien 27 - Todalgården.
* Nygata 3 - uthuset i bakgården.
* Fernies Plass 2 - Frelsesarmeen.

Noen vil nok mene at NTNU tøyer Nerøra litt langt sørover ved å innlemme nordre del av Orkdalsveien. Poenget er at også disse bygningene er del av et enestående trehusmiljø.

Blant de viktigste i Norge
Butikker og annen næring forsvant fra Nerøra for mange år siden. Fylkeskonservatoren sammenligner trehusbebyggelsen med  Bakklandet i Trondheim, og plasserer Nerøra i norgestoppen.

Likevel: Området er nesten ukjent utenfor Orkanger. Professor Eir Ragna Grytli ved NTNU veiledet studentene. Grytli underviser i bygningsvern, men kjente ikke til Nerøra. I ettertid omtaler hun området som unikt.

Uthus forfaller
Under Orkdal 2040 ble det gjort et forsøk på å få Nerøra på dagsorden via en byggeskikkveileder. Vernemyndighetene framhevet bla. uthusene, og betegnet dette som en utrydningstruet bygningstype. Men mange uthus forfaller nå som før. Ett i Elvegata er tillatt revet.

23 studenter innen arkitektur og kulturminneforvaltning har gransket Nerøra. Oppdrag: Finne ut hvordan en verneverdig bygninsmasse kan:
* være et godt boligområde
* og gi grunnlag for handel og småbedrifter
* uten at særpreg og historie forsvinner.

Superkort oppsummering av forslag til ny bruk:

ORKDALSVEIEN 23

DSC_0114.JPG

Også kalt Doktorgården. Karnappvinduet på bildet er karakteristisk trekk. Brukes som bolig.

Forslag: Gjøre om planløsning for å utnytte hovedbygget bedre som bolig. Bygge om det store uthuset til bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.

ORKDALSVEIEN 25 (nærmest) OG 27

DSC_0116.JPG

Nummer 25 står tom, var sist lager for Todals sportsforretning i nummer 27. God plass i bakgård.

Flere forslag, noen ser de to eiendommene i sammenheng:
Senter for bygningsvern i nr 25.
Bakeri/servering/bydelskafe.
Uthus for Orkdal kulturskole.
Møteplass Orkdalsveien - en form for bydelshus med utekafé i bakgård mot sør.

NYGATA 3 - UTHUS

DSC_0111.JPG

Stort uthus, karakteristisk for Nerøra. Brukes i dag som lager.

Forslag: Bolig eller gjestebolig og lager ved å isolere og forlenge uthuset til opprinnelig lengde. Uthusene var opprinnelig brukt som feks fjøs, bakeri og annet.

FERNIES PLASS 2 - FRELSESARMEEN

DSC_0113.JPG

Forsamlingslokale for Frelsesarmeen, men står oftest ubrukt. Stor eiendom.

Forslag: Samfunnshus eller treverksted/møteplass.

Alle forslagene krever større eller mindre ombygging. Formålet er å vise mulig transformasjon (omforming) som kan bidra både til vern og ny aktivitet på Nerøra.

Ei lita bok beskriver det omfattende studentarbeidet i detalj. Nerøra kan etter hvert komme på dagsorden igjen, men området er også truet.

Muligheter og trusler
Orkdal kommune vil lage en digital tursti for å løfte et unikt område fram fra gjemsel og glemsel. Men rådmannen vil ikke plassere Thamspaviljongen der den ble bygd; på Nerøra. Mye av trehusbebyggelsen er et resultat av oppsvinget som kom med Strandheim Brug på slutten av 1800-tallet. Rådmannen mener paviljongen vil profilere Nerøras miljø og historie bedre på Bårdshaug - og det kan jo hende.

Uthusene er nevnt; de forfaller.

Havneveien er nå delvis stengt, men danner fortsatt en barriere mellom Nerøra og sjøen. Fjorden skapte stedet.

Havneutbygging på Grønøra Øst betyr at støy fra kaia rykker 50 meter nærmere Nerøra.

Ny næring ser ikke  ut til å komme. Noen mener at planene for sentrumsutvikling må forkastes dersom Coop skal få flytte dagens dagligvarebutikk litt nærmere Nerøra.

Ja, det er visst seriøst ment:
Med Coop på Blåsmo-tomta (inntil Nerøra) må vi også ha McDonalds på Laksøra og bygdas største kontorbygg bør da ligge på Grønøra industriområde. Hevdes det...

Fjordgata.jpg

Fra Nerøra. Kanskje vi skal starte med å vise fram området til folk i Orkdal - politikere og andre?

 

Publisert 18.01.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse