Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Thams-paviljongen: Vil ikke utrede tomt på Strandheim

KingsHeads1.jpg

Rådmannen ber politikerne vedta å plassere Thams-paviljongen ved rådhuset. Strandheim er ikke nærmere utredet pga mange usikre forhold. Går det slik, havner gjengen på bildet på Bårdshaug.

De utskårne ansiktene forestiller konger og dronninger fra kongesagaene, produsert på Orkanger for 123 år siden. Figurene er end el av utsmykningen av paviljongen.

Rådmannen ber de folkevalgte avslutte diskusjonen om plassering av klenodiet som nå ligger demontert på lager på Beitøra. Forslag:

  • På Bårdshaug-platået.
  • På kommunal tomt.

Det vil i praksis si ved rådhuset/kinosalen. Nøyaktig hvor skal ifølge forslaget avklares til våren når Orkdal kommune legger fram utredning for utbygging av kulturhus i dette området.

River Tjenestesentret?
En mulighet er å rive Tjenestesentret. Det vil bli vurdert å flytte funksjonene i Tjenestesentret til det planlagte folkehelsesentret ved Idrettsparken.

Men Thams-paviljongen skal opp innen sommeren 2017, og da er ikke Folkehelsesentret påbegynt. Det vil derfor trengs midlertidige lokaler andre steder.

Pav4.jpg

Slik sto "Thams-kirka" ved utendørsmuseet Little Norway fra 1935 til orkdalinger hentet den heim i 2015.

Debatten har gått friskt om plassering. Støtteforeningen for Thamspaviljongen (Prosjekt Heimatt) argumenterer sterkt for Bårdshaug-platået pga synlighet, publikumsappell og nærhet til servicefunksjoner mm.

Strandheim-tilhengere
Andre mener Strandheim er best, for der ble bygget reist. Det vil da komme i sitt rette historiske miljø ved Dampmaskinhuset, som er eneste gjenværende bygning etter drifta ved Strandheim Brug, og Strandheim-villaen til Thamsfamilien.

Rådmannen vil ikke konsekvensutrede Strandheim som alternativ - tilsynelatende fordi konsekvensene er for usikre.

  • Uklart hva ei tomt vil koste.
  • Usikre grunnforhold.
  • Usikkert driftskonsept pga mangel på toalett og parkering.

Rådmannen tilråder kommunal tomt på Bårdshaug for å unngå kostnader til tomtekjøp, og å bygge opp paviljongen som et kommunalt prosjekt.

Bårdshaug-fordeler som listes opp:

  • Synlighet.
  • Nærhet til servicefunkjsoner.
  • Bedre mulighet for lønnsom drift.
  • Paviljongen kan bidra godt til å profilere historien til Nerøra og Strandheim selv om den ikke står der.
  • Feks samordne med planlagt digital tursti på Nerøra (en arkitektonisk og lokalhistorisk perle nesten ingen vet om).

Made in Orkanger
Rådmannen framhever entusiasmen til dugnadsgjengen i og rundt prosjektet, og peker på at bygningen forteller om mange sider ved historien: Den er alt fra et monument over lokalt kunsthåndverk og industriell pionerånd - til Norges ansikt utad ved verdensutstillingen i Chicago i 1893.

Og den kom altså fra Orkanger.

Formannskapet skal behandle saken førstkommende onsdag, og kommunestyret onsdagen etter (27. januar).

F__rstedrage.jpg

Dugnadsgjengen plukker ned et dragehode ved demonteringa i nedlagte Little Norway i USA i september.

 

Publisert 14.01.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse