Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havneveien stengt - OIF-ja til flerbrukshus

Bom.jpg

* Havneveien er nå fysisk stengt med bom på netter og i helger.
* OIFs ekstraordinære årsmøte sa tirsdag kveld ja til å satse på nybygg til 19,1 millioner.
* Kamp mot rød strek på Grønøra lagt på is.

Diverse Orkanger-nytt:

Havneveien
ble denne uka stengt med bom i tråd med politisk vedtak. Stenginga er et ett års prøveprosjekt. Konsekvensene skal evalueres, men det er litt uklart hva som skal måles.

Havneveien er nå stengt mellom kl. 17.00 og 06.30 på hverdager og hele døgnet i helger og på helligdager.

Veien var opprinnelig bygd for å frakte tunnelmasser fra ny E39 til Grønøra. Den ble en permanent snarvei, særlig for tungtransport til og fra Grønøra, men også for gjennomgangstrafikk.

Tellinger viser ca 300 tunge kjøretøy i døgnet på en vei som er nedkjørt, ligger inntil boligområder på Nerøra og inntil Gammelosen friluftsområde. Den danner en barriere mellom Orkanger og sjøen.

Mesteparten av trafikken er på dagtid når Havneveien fortsatt blir åpen. Ett problem med stenging er veisystemet ved Elkem Thamshavn. Det er i dag slik at vogntog ikke kommer seg opp på E39, men må bruke Havneveien eller kjøre gjennom boligområder langs Thamshavnveien (Strandheim-Blåsmobygget).

Havnas konsulenter anbefaler permanent stenging av Havneveien av hensyn til nærmiljøet. Det vil kreve tilpasning av veisystemet ved Elkem. Trafikken vil øke både pga utbygging av havna og av andre årsaker.

OIF satser stort
Et ekstraordinært årsmøte i OIF sa tirsdag kveld enstemmig ja til å bygge flerbrukshus på Nedre Rømme til 19,1 mill. kr.  Byggestart skal ikke skje før prosjektet er fullfinansiert.

Grovt sett er finansieringsplanen slik (største poster, ca-tall):
Egenkapital/sponsorer/støtte: 7 mill.
Spillemidler: 4 mill.
Momskompensasjon: 2,5 mill.
Låneopptak: 5,2 mill.

I tillegg kommer dugnad. Dersom prosjektet blir gjennomført etter planen vil OIF ha investert ca 44 mill. kr. i Idrettsparken siden 2012: Friidrettsanlegg, to kunstgressbaner, oppussing av Klubbhuset.

Fra_tunet.jpg

Flerbrukshsuet sett fra tunet på Nedre Rømme. Det blir kiosk inn mot gårdsplassen.

De 27 frammøtte på det ekstraordinære årsmøtet sa også ja til å etablere avdeling for skotthyll. OIF Skotthyll blir np en realitet.

Strid om rød strek utsatt
Basale Eiendom har trukket søknaden om at Orkla Økonomi skal få enda tre års dispensasjon til å leie i Grønøra 1-bygget på industriområdet. Saken skulle etter planen behandles politisk onsdag.

Bygget har 1400 kvm ledige lokaler, mens minst 1600 kvm næringslokaler står tomme bare i Orkdalsveien. Denne typen virksomhet skal ifølge vedtatte planer (bla Orkdal 2040) ligge i sentrumsområdene  på Orkanger eller Fannrem.

Dispensasjonen går ut 30. juni. På vegne av eier/utleier og leietaker kan Basale fortsatt komme tilbake med en ny variant av søknaden. Rådmannen advarte politikerne mot å si ja, slik rådmannen gjorde før det ble gitt tre års dispensasjon med 5 mot 5 stemmer (leders dobbeltstemme) i 2013.

Kontor på industriområdet vil svekke muligheten for å bygge ut i sentrum. Et ja vil også kunne danne presedens (smitteeffekt for å unngå forskjellsbehandling).

 

Publisert 12.01.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse