Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

7 tilfeller av vold og trusler mot lærere i Orkdal

DSC_0001.JPG

Det ble registrert 125 avvik (uønskede hendelser) ved grunnskolene i Orkdal i fjor. 7 av avvikene gjaldt vold og trusler mot ansatte.
Orkanger barneskole kommer godt ut av en undersøkelse om kvalitet og miljø.

De 125 avvikene omfatter alle barne- og ungdomsskolene samlet. Noen eksempler fordelt på typer:

Psykosiale forhold brukere og andre (elevers trivsel/miljø): 38
Skade, feil mv. på utstyr, bygning: 31
Mangler ved fysiske arbeidsforhold: 13
Psykosialt arbeidsmiljø: 7
Vold og trusler mot ansatte: 7
Personskade ansatte:3
Personskade elev: 1

Ved Orkanger barneskole ble det i høst gjennomført en såkalt ekstern vurdering. Elever og ansatte er intervjuet og observert.

Hovedkonklusjonen er positiv:
* Elever og lærere har god kjennskap til regler og konsekvenser ved brudd.
* Elevene forteller om trivsel og godt miljø.
* Tidligere konflinkter om ballbingen dempet ved klare regler og at voksne er mer til stede.
* Elever opptrer respektfullt.
* Ansatte har godt faglig dokus.

Utfordringer:
* Bli enda bedre på å inkludere/integrere et høyt antall minoritetsspråklige elever. Språk/kultur kan være et hinder.
* Enda mer ens praksis i klassen (elever sier at det er forskjell på hvor strenge lærerne er).
* Ytterligere forbedre informasjon til foreldre (en del foreldre mener informasjon fra skolen er for generell).

Elevundersøkelser tyder på lite mobbing. Nasjonale prøver viser resultater godt over landsgjennomsnittet.

DSC_0056_1.JPG

Arkivilde fra Orkanger barneskole - vinter med snø.

 

Publisert 10.01.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse