Besøkstall

24 212 denne måneden

11 995 316 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen: Kommunen straffet Orklapøbben uten lov

08032009202_2.jpg

* Orkdal kommune inndro Orklapøbbens skjenkebevilling i åtte dager på sviktende grunnlag.
* Nytt vedtak om å inndra bevilling i tre uker er ugyldig.
Det slår Fylkesmannen fast etter at Orklapøbben har klaget på straff for brudd på Alkoholloven.

Rådmannen (kommunens jurist) ville i juni stoppe all skjenking ved Orklapøbben for resten av bevillingsperioden - dvs. helt til 30 .juni i år. I praksis betyr det mange måneders stenging.

Grunnlaget var summen av:
* tidligere straff for regelbrudd
* ny skjenkekontroll som påviste brudd

Kontrollene blir utført av Securitas.

Gransket av Fylkesmannen (staten)
Orkdal kommunestyre reduserte straffen til tre uker. Orklapøbben hevdet at rapportene ikke er korrekte. Kommunestyret avviste klagen. Dermed havnet saken hos Fylkesmannen.

Straffen på tre ukers skjenkestopp bygger altså på at Orklapøbben har brutt skjenkebestemmelsene også tidligere. Derfor gikk Fylkesmannen gjennom de gamle sakene. Konklusjonen er oppsiktsvekkende:

1. Straffen på åtte dagers skjenkestopp etter en kontroll 31. august 2013 var feil. Rapporten fra denne kontrollen dokumenterer IKKE at Alkoholloven ble brutt.

2. Også en kontroll 30. april 2013 konkluderer feilaktig med brudd på Alkoholloven, ifølge Fylkesmannen.

3. En kontroll 18. januar 2015 førte til forslag om langvarig stenging ut hele perioden (rådmannens jurist) og vedtak om tre uker skjenkestopp (kommunestyret). Her er Fylkesmannen enig i at det har skjedd regelbrudd, men alvorlighetsgraden er omstridt.

Opphever kommunestyrets vedtak om straff
Fylkesmannen opphever vedtaket siden straffen delvis bygger på tidligere feilvurderinger. Kommunestyret må behandle saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for inndragning av bevillingen. Det er altså gitt straff uten grunn tidligere.

Feilene Fylkesmannen påpeker er enkelt sagt av to typer:
* Mangelfulle rapporter fra Securitas. Beskrivelsene gir ikke godt nok grunnlag til å dokumentere lovbrudd.

* Feil forståelse av loven hos kontrollør/kommune. Kontrollørene har spurt ut personale om Alkoholloven, og konkludert med brudd pga mangelfull kunnskap. Men det er bare skjenkebestyrer og stedfortreder som skal kunne dokumentere denne typen kunnskap, ikke alle ansatte.

 

Publisert 09.01.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse