Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Grønøra kontorbydel? Nå kan Orkdal 2040 få nådestøtet

Orkdalsveien_006_3.jpg

* Orkla Økonomi søker om enda tre år med "midlertidig" tillatelse til å drive regnskapskontor på Grønøra industriområde.
* Samtidig står mer enn 1600 kvm næringslokaler tomme i Orkdalsveien.
* Rådmannen advarer politikerne av hensyn til sentrum på Orkanger og Fannrem.

Bildet over er tatt da forretningsvirksomhet som Comfort flyttet inn i industribygget for snart seks år siden - med knapt flertall. Nå kan et nytt knapt politisk flertall gi Orkdal 2040 nådestøtet.

Det endelige farvel med Orkdal 2040 skjer i så fall samtidig med at politikerne oppretter et eget utvalg for å gjennomføre ideene fra Orkdal 2040.

Et slikt Orkdal 2040-utvalg fikk flertallsgruppen vedtatt i desember.

Levende og kompakt sentrum
Den bærende tanken bak Orkdal 2040-planen var å skape et attraktivt, kompakt og miljøvennlig sentrumsområde. Visjon: Orkdal som kandidat til Statens bymiljøpris.

Onsdag skal hovedutvalg for forvaltning behandle en ny søknad som vil svekke i stedet for å styrke sentrum om den får støtte.

Grønøra 1-bygget - dette er saken
Juni 2013:

Orkla Økonomi holdt til på Rømme Øvre, men ønsket større lokaler. Mye sto ledig i andre etasje i Grønøra 1-bygget på industriområdet. Regnskapskontor er imidlertid i strid med reguleringsplanen, noe som ble presisert i 2010 (Orkdal 2040-vedtaket).

Rådmannen frarådet derfor på det sterkeste:
"Kommunen arbeider med sentrumsutvikling og ønsker å bidra til utbygging av forretningsbebyggelse i sentrum. Dersom stadig flere rene kontorbedrifter flytter til Grønøra, blir grunnlaget for ny bebyggelse i sentrum stadig dårligere."

Dobbeltstemme avgjorde
Politikerne sa nei til dispensasjon 6-5. Utleier klaget uten at klagen inneholdt nye momenter. Resultat: Ny behandling og 3 års dispensasjon med hovedutvalgsleder Rasmus Skålholt sin dobbeltstemme (5-5). Daværende ordfører Gunnar H. Lysholm understreket på et folkemøte etterpå at det er snakk om bare tre år.

Januar 2013
Dispensasjonen går ut til sommeren. Nå søker utleier, som ventet, om nye tre år. Begrunnelse i kortform:
* Billig på Grønøra, og gunstig med Orkla Økonomi også for utleier.
* Kostbart å flytte bare etter tre år.
* Finner ikke lokaler i sentrum.

Mye ledig i sentrum
Rådmannen har gjort et søk på finn.no og finner mellom 1600 og 1820 kvm ledige næringslokaler bare i Orkdalsveien. Også Fannrem sentrum har bruk for denne type virksomhet, heter det.

I tillegg blir andre lokaler ledige pga flytting. Planlagte nybygg i Orkanger sentrum krever også næring i første etasje.

To-etasjes "industribygg"
Grønøra 1-bygget - i to etasjer - ble reist på et rent industriområde. Å fylle en andreetasje med industri er umulig. Eier har derfor greid å få det politiske flertallet til å tøye grensene,  men fortsatt står hele 1430 kvm ledig på loftet i det svære bygget.

Industriområdet konkurrerer altså med sentrum om arbeidskraftintensive arbeidsplasser (kontor). Slike skulle ifølge Orkdal 2040-planen bidra til å utvikle sentrum.

Smittefare
Enda lengre dispensasjon gjør det vanskelig å si nei til andre som vil spare penger ved å flytte ut av sentrum. Forskjellsbehandling er uakseptabelt i offentlig forvaltning.

"Etablering av regnskapskontor vil være ei ønska etablering sentralt på Orkanger eller Fannrem", skriver rådmannen.

Men ved forrige korsvei syntes Sp, Orkdalslista (med unntak av Solveig Nærup Sandvik), Høyre og Venstre at Grønøra industriområde var en akseptabel løsning.

Les sakene fra 2013
6-5 mot dispensasjon:
22. mai 2013 - fem ville spre sentrum

Klage ga 5-5 for dispensasjon:
13. juni 2013 - nytt slag mot sentrum

Gr__n__ra1.JPG

Grønøra 1-bygget er dårlig butikk fordi det ikke har lyktes å få politikerne til å godkjenne butikk uten begrensninger inne i lokalene på  industriområdet. Rishaug-gruppen i Trondheim er klart største aksjonær (83 %). I tillegg kommer flere lokale eiere med mindre andeler.

 

Publisert 07.01.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse