Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hva kommer til å skje på Orkanger i 2016?

Rokoll1_1_16.JPG

Her titter 2016 forsiktig opp over horisonten tidlig første nyttårsdag. Orkanger forandrer seg i 2016. Noe vet vi skal skje, noe er usikkert - og noe vil nok komme helt uventet.
* Under finner du eksempler på hva vi vet og hva vi har grunn til å tro om det nye året.

Flere flyktninger
Orkdal blir bedt om å ta imot 48 flyktninger i 2016. 12 av disse skal være enslige mindreårige, hvorav fem under 15 år. I tillegg kommer familiegjenforening. Vi bosatte 49 i fjor.

Rosenvik bygges ut
Første byggetrinn i et prosjekt med hele 43 leiligheter starter. De fleste leilighetene blir forbeholdt flyktninger og andre vanskeligstilte. Også i Tårnveien på Bårdshaug skal det bygges for flyktninger i år - mest sannsynlig seks leligheter.

Orkdal sjukehus

2016 kan bli et skjebneår for akuttmottaket, og dermed for andre funksjoner ved sjukehuset. Styret ved St. Olavs hospital får en utredning innen sommeren om samling av akuttfunksjoner på Øya. Regjeringen legger fram en nasjonal helse- og sjukehusplan til høsten. Satt på spissen er spørsmålet om vi skal ha et sjukehus eller noe som ligner mer på en sjukeheim.

DSC_0070.JPG

7.mars: Folk slo ring om sjukehuset.

Havneveien

Blir stengt på kveld/natt og i helger som ett års prøveordning. Skiltene har kommet opp, bare arma mangler på en fysisk bom rett vest for brua ved Gammelosen. Etter ett år skal delvis stenging evauleres. Litt uklart hva ei evaluering innebærer.

IMG_1214.JPG

Her - i kassen til venstre - kommer bommen på Havneveien.

Orkanger storhavn
Følgene av utbygging skal være ferdig utredet i 2016. Det gjelder blant annet støy, skader på fugleliv, muligheten for å forebygge skader på verneområdet Råbygdfjæra og risiko for skader på Orkla som lakseelv. Disse utredningene, inkludert skadereduserende tiltak, vil gi en pekepinn på hva det vil koste å bygge ut slik Havna ønsker. Det er ikke ventet noe endelig vedtak om investering i 2016.

Orkanger sentrum - handlegata
* Torget kan bli penere i 2016. Det er satt av til sammen 150 000 til panlegging. Scene, forskjønnende tiltak mm. kommer i år dersom penger og tid strekker til.
* Nytt utested (bar/lounge) kommer i lokalene etter fargehandelen. Åpent bare i helger.
* Møbelringen (Rostad) åpner ny og større butikk.
* Trepartssamarbeid mellom kommunen, gårdeiere og de som driver butikker og annen næring kan også komme i gang. Siktemål: Å styrke gata. Dette skal utredes i et utvalg med formål å gjennomføre planer fra Orkdal 2040 (vedtatt i 2010). Utvalget skal ha bred sammensetning. God intensjon, men brede utvalg har av og til liten gjennomføringsevne.

DSC_0049.JPG

Orkdalsveien - et levende sentrum eller gjennomfartsåre for biler?

Blåsmo-bygget - rød strek

Salvesen & Thams/Coop legger fram forslag til reguleringsplan for Blåsmo-tomta i 2016. Ideen er å bygge boliger og ny dagligvarebutikk til erstatning for dagens Prix, 200 meter unna. Tomta ligger rett utenfor rød strek (lå tidligere innenfor), og dermed må ny plan evt. godkjenne butikk. Allerede før forslaget foreligger ser vi første forsøk på å bruke en glimrende ide til omkamp om rød strek og sentrumsutvikling generelt.

Coop Extra på Blåsmo-tomta vil gi Orkanger en hensiktmessig bydelsbutikk der folk bor og rett ved kollektivtilbud. Planen vil frigjøre dagens Prix-tomt til andre formål og løfte Nerøra (se mer om Nerøra under). Noen mener at man i så fall også må ha McDonalds på Laksøra, der ingen bor og dit alle kommer til å kjøre bil. Orkdal kommune er en klimasinke, og vil fortsette å være det i 2016. En ikke ubetydelig del av kommunestyret ønsker fortsatt å spre handelen og dermed øke bilbruken.

Boligbygging
Remegården: Folk flytter inn i 23 leiligheter til høsten.
Bankgården: Byggestart ganske snart, innflytting neste år.
Joplassen: Salget av tomter går langsomt, men flere bygger i år.

Nerøra fram fra glemselen?
Orkanger/Orkdal har en perle nesten ingen vet om, ikke en gang eksperter på eldre trehusbebyggelse: Bygningsvern-professor Eir Grytli ved NTNU sier til kommunens eget  blad Orkdalingen at han ikke har visst om dette unike bygningsmiljøet! Det viser hvor sterkt vi har forsømt markedsføring av kommunens kvaliteter. Området kan få en digital tursti i 2016. Samtidig faller uthusene ned, og muligheten til å gi Nerøra en attraktiv dagligvarebutikk kan bli spolert av reaksjonen fra bla. Senterpartiets Rasmus Skålholt om samtidig å få McDonalds og Biltema til Laksøra (tolking av intervju i ST),

Fjordgata.jpg
Fjordgata på Nerøra, ukjent selv for NTNU-professor innen bygningsvern. Hva har vi gjort galt?

Statens Hus-tomta
Her kommer trolig plan for kombinert næringsbygg/boligblokk med nettopp Biltema i regi av Amfi-gruppen/Coop. Altså Biltema innenfor rød strek - i det fysiske sentrum og innen gangavstand til andre tilbud. Forslag til plan er varslet,  men trolig tvilsomt om det kan bli byggestart i 2016.

 Idrettsparken

OIF starter bygging av flerbrukshus i 2016 dersom finansiering går i orden. Kostnadsoverslag 19,1 mill. kr. Dusjanlegget har ligget i en gammel fraukjeller i fjøset siden 1953 (!).

Orklaparken
Lys skal settes opp mellom Gjølme bru og Bårdshaugbrua. Det er bevilget 600 000 kr.

Orkanger kirke
Tårnet skal repareres, og kirka skal skrapes og males.

Thams-paviljongen
Endelig vedtak om plassering kommer i 2016. Kan bli ei politisk nøtt. Prosjektgruppa ønsker riving av Tjenestesentret. Gjenreising av bygget er utsatt fra 2016 til Orkanger-dagene i juni 2017.

Næringsliv/lokaler
* NAV Forvaltning med ca 50 arbeidsplasser forsvinner fra Orkanger. Tidligere Fokus Bank blir ledig.
* Orkdal sparebanks gamle bygg ledig etter at banken flyttet.
* Gjensidige flytter fra Gjensidige-gården til Remegården.
* Orkla Økonomis dispensasjon på Grønøra (Grønøra 1-bygget) går ut til sommeren.

Videre boligbygging i sentrum hviler på to forutsetninger:

1) Økt tilflytting.
Orkdal kommune skal gjøre et nytt forsøk på målrettet markedsføring. Alle markedsføringsplaner i kjølvannet av vedtak om bystatus kokte bort i kålen.

2) Førsteetasjer må fylles med næring.
Dette er en av flere grunner til at regnskapskontor på Grønøra og butikker på Laksøra skader utviklingen av Orkdal/Orkanger på sikt. All kunnskap tilsier at et attraktivt sentrum må bygges innenfra med korte avstander og kompakte løsninger.

Olje usikkert
Orkanger/Orkdal har mange arbeidsplasser innen olje og gass. Oljetoppen er passert. Bredero og Reinertsen har klart seg godt så langt, men kampen om oppdrag tilspisser seg i et fallende marked. Også Orkanger må forberede seg på et grønt skifte. Teknologi og ny kompetanse er driverne, kunnskapsmiljøene i Trondheim representerer mulighetene.

Flyfoto_20140527_023.jpg

 

Publisert 02.01.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse