Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Grønørbrua: Vegvesenet bekymret for myke trafikanter

Vigorbrua8.jpg

Grønørbrua (Vigorbrua) er trafikkfarlig for gående og syklende. Det slår Statens vegvesen fast i en høringsuttalelse til planene om storhavn på Orkanger. Vegvesenet ønsker tryggere gang- og sykkeltilbud på Orkanger på grunn av økt tungtrafikk.

Dermed øker muligheten for en rask løsning for flaskehalsen på Grønøra. Brua med det farlige fortauet danner et brudd i gang- og sykkelvegen mellom Råbygda og Orkanger.

Resultatet er at unger og ungdom blir kjørt eller tar buss i stedet for å sykle.

Orkdal kommunestyre vedtok nylig å be nettopp Statens vegvesen om et samarbeid for å sikre den viktige lenka for myke trafikanter.

Her er vedtaket:

"Rådmannen utreder i samråd med Statens vegvesen kostnader, kostnadsfordeling og tekniske løsninger for å få til bredt nok fortau til at det kan brøytes. Aktuell løsning er å snevre inn til ett kjørefelt med lysregulering."

En rekkefølgebestemmelse krever separat gang- og sykkelbru før Havna tar i bruk nye områder. Men ingen vet i dag hvor mange år det vil ta, og det er heller ikke bestemt hvem som skal betale ny bru. Derfor er det aktuelt med midlertidige løsninger. I dag er fortauet for smalt, noe som bla. fører til at det ikke brøytes skikkelig.

Andre trafikkspørsmål:
Gående og syklende

I høringsuttalelsen om havneplanene er vegvesenet opptatt av bedre forhold generelt for gående og syklende i et tettsted med mye og økende tungtrafikk.

Havneveien
Vegvesenet mener videre det er usikkert om hele dagens vegsystem vil tåle belastningen ved havneutbygginga. Man foreslår å vurdere stenging av Havneveien (delvis stenging som prøveordning er vedtatt).

Kryss ved flishoggeriet
Vegvesenet vil at planområdet for havnesaken skal utvides til å omfatte krysset mellom Havneveien og E39 ved flishoggeriet nær Gjølme. Økende trafikk tilsier bedre kryssløsning her.

Ny E39
Vegvesenet anbefaler som kjent at ny E39 en gang i framtida krysser Orkdal på Evjen. Grønøra og Bårdshaug er foreløpig forkastet som alternativer pga kostnader og tekniske og trafikale problemer. Dersom Evjen blir resultatet, får ikke Havna direkte kobling til E39, påpeker vegvesenet. Men en løsning her blir vegvesenets ansvar, heter det.

Støy
Vegvesenet presiserer behovet for gode beregninger av framtidig trafikkstøy som følge av økt trafikk.

 

Publisert 30.12.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Svend Åge Sæther 31.12.2015 14:16
Hvor mye skal til for å løse dette på en enkel måte? Ikke mye etter min mening. Se til høyre i bildet i artikkelen. Der ser dere en kant med bredde 100 cm. Ta 50 cm av den over til venstre side og utvid feltet for gående og syklende. Ta de resterende 50 cm og sett opp et skille mellom biler og de gående og syklende. Felt for biler blir like stort som før. Dette kan gjøres som et strakstiltak. Viss det senere blir bevilget større summer så kan man jo bygge ny bro. Men inntil da, løs det enkelt :-)

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse