Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Wolden-exit: Får slutte tidlig - med 6 mot 5 stemmer

Morten_Wolden.jpgMorten Woldens hastige farvel som rådmann i Orkdal endte med kampvotering i formannskapet.

Med stemmetallet 6-5 får Wolden slutte allerede om en måned.

Han ble dermed Orkdal-rådmann totalt i fire måneder.

Mindretallet ville at Morten Wolden skulle stå ut oppsigelsestida.

Det ekstraordinære formannskapsmøtet hadde rådmannsjobben som eneste sak. Kommunen har havnet i et dilemma, og de folkevalgte var uenige om beste løsning.

Etter litt fram og tilbake klarte flertallsgruppen å samle troppen på seks:

* Sluttdato allerede 31. januar.

Flertallet består av Orkdalslista (2), Sp, Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet

Mindretallet ved Ap (4) og Småbylista stemte for:

* Sluttdato 31. mars (Wolden har tre måneders oppsigelsestid).

Dilemma
På den ene sida er det ikke ideelt å ha en rådmann gående som allerede er klar for rådmannsjobben i en annen kommune. Wolden er dessuten knapt varm i trøya i Orkdal.

På den andre sida (mindretallet) har Orkdal kommune bruk for Morten Woldens kompetanse, og man forutsetter at han er i stand til å jobbe profesjonelt ut oppsigelsestida. Men slik blir det ikke.

Dobbeltrolle
Potensielle interessekonflikter Orkdal-Trondheim har også vært tema, selv om de kan være vanskelige å se. Havnesaken kan muligens være en slik.

Orkdal kommune skal selge Fesil-tomta på Grønøra Vest til Trondheim Havn. Havna har satt av 55 mill. kr. til kjøpet, men på budsjettmøtet 16. desember antydet tidligere ordfører Gunnar H. Lysholm at dette er et beløp det bør forhandles om.

Tidligere har politisk ledelse framstilt Trondheim Havns planer på Orkanger som selve Velsignelsen.

Nå er Trondheim Havn også presentert som det selskapet faktisk er; Orkdal kommunes motpart i en av de viktigste transaksjonene med penger og verdifulle næringsraealer noen gang i Orkdal.

Skjev eierfordeling
Trondheim kommune har 77,87 % eierandel i havneselskapet.
Orkdal kommune eier 4,25 %, ifølge Havnas nettside.

Rådmannen er altså på vei fra Orkdal til Trondheim når det - muligens - skal forhandles.

Mer eiendom enn skipstrafikk
Trondheim Havns navn er for øvrig ikke helt dekkende for virksomheten:
* 2/3 av inntektene kommer fra utleie av bygg, tomter og parkering.
* 1/3 kommer fra skipstrafikkens avgifter mv.

Trondheim kommune skal omforme Nyhavna til en moderne bydel med boliger og arbeidsplasser. Det vil utløse en kolossal verdiøkning. Den kjente arkitekten Ole Wiig mener Nyhavna kan få 24 000 innbyggere.

Ny rådmann - når?
Allerede denne uka annonserte Orkdal kommune etter ny rådmann. Søkerlista var svært kort da Morten Wolden ble ansatt.

Jobben med å finne enda en rådmann er satt bort til rekrutteringsselskapet som fikk Wolden til Orkdal. Samtidig har formannskapet satt ned et eget rekrutteringsutvalg med ordfører Oddbjørn Bang (Sp), varaordfører Jørgen Indergård (O) og Trude Tevik Gulbrandsen (Ap) fra opposisjonen. Berit Westrum Johansen (Småby) er varamedlem.

Ingen vet når ny rådmann er på plass. Hele prosessen tar fort et halvt års tid.

 

Publisert 25.12.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse