Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei, Orklaparken på Orkanger blir ikke ferdig i 2016

Park3.jpg

Orkdal kommune har sendt bladet Orkdalingen til alle husstander. Der står det at Orklaparken del 1 (på Orkanger) sto ferdig i vår. Det er feil. Orklaparkens nedre del mangler både lys og rasteplasser.
* Les også om det farlige e-ordet.

Da kommunestyret onsdag vedtok neste års budsjett, sa varaordfører Jørgen Indergård (O) at Orklaparkens nordre del blir ferdig neste år. Også det er feil.

Penger til del av nordre del
Flertallsgruppen i kommunestyret bevilget riktignok 600 000 til lys, men det gjelder kun sløyfa Gjølme bru-Bårdshaug bru. Orklaparken omfatter også strekningen Grønørbrua (Vigorbrua)-Gjølme bru på begge sider av elva. Her er det ikke satt av ei krone for å lage noe som ligner en park.

DSC_0011.JPG

Etterlatenskaper etter forsøk på rydding i Orklaparken del 1.

Litt rar Orkdal 2040-historie

Historien er omtalt mange ganger på orkangervel.no, men den må dessverre gjentas når Orkdal kommune sender feilinformasjon til befolkningen:

1. Ideen om en sentrumsnær Orklapark for å åpne Orkanger mot elva kom under arbeidet med Orkdal 2040. Selberg arkitektkontor beskrev og illustrerte tiltak ganske detaljert. Ved Pensjonistsentret/Elvepromenaden foreslo man feks raste-/hvilepasser med 60 meters mellomrom.

2. Politikerne ville ha mer og utvidet visjonen til å dekke hele strekningen opp til Forve bru, på østsida av elva. Senere kalt Orklaparken del 2.

3. Det ble først bevilget litt penger broderlig fordelt mellom del 1 (Orkanger) og del 2 (Bårdshaug-Forve). Tiltakene på Orkanger begrenset seg til grusing, tilfeldig rydding av skog mot elva - og et forsøk på å lage litt skjerming mot industri på Grønøra Øst. Det skjedde etter påtrykk.

4. Høsten 2014 vedtok kommunestyret etter forslag fra administrasjonen å bevilge 5 millioner til Orklaparken del 2 - blant annet for å sette opp lys på hele strekningen. Administrasjonen har presentert del 1 som ferdig, selv om det verken finnes lys eller egnede rasteplasser der.

Nedprioriterer folkehelse og lavterskel: Det bemerkelsesverdige er at strekningen som er klart mest tilgjengelig (lav terskel), og blant annet ligger inntil pensjonistsenter, omsorgsboliger og annen bebyggelse, blir bevisst nedprioritert. Den skulle altså ikke utvikles til helårsbruk (lys) i det hele tatt.

5. Dette vakte en viss oppsikt siden kommune skal satse på folkehelse og attraktivt sentrum. Flertallsgruppen (Sp, Orkdalslista, H, V, KrF, FrP og Pensjonispartiet) har nå bevilget 600 000 til lys mellom Gjølme bru og Bårdshaug bru. Men det er ikke satt av penger verken i 2016 eller de neste årene til resten av Orklaparken del 1.

Mindretallet i kommunestyret (Ap, Småbylista, SV) ville ruste opp hele strekningen neste år, og foreslo derfor 2 millioner i 2016. Det ble nedstemt.


Velforeninga spanderer
Orkanger Vel kjøper inn kvalitets utemøbler i tre dersom Orkdal kommune gjør sin del av jobben med Orklaparken. Det vil si:
* Lys som sikrer helårsbruk
* Rydding av rasteplasser med vinduer mot elva
* Enkelt grunnarbeid som hindrer ugras der møblene skal stå

Park6.jpg

Noen oppsatte steinbenker langs elva er uegnet til bruk mesteparten av året.

Eiendomsskatt - det farlige ordet
Orkdal kommune står foran store utfordringer i eldreomsorgen. Økonomien blir generelt strammere. Avtroppende rådmann Morten Wolden pekte da han tiltrådte i høst på to mulige kilder til økte inntekter:
* Kommunesammenslåing
* Eiendomsskatt

20 av 25 kommuner i Sør-Trøndelag har eiendomsskatt. Orkdal er en av fem uten. Orkdal kommune har aldri markedsført dette som et fortrinn. 

I Orkdal vegrer politikerne seg mot å ta e-ordet i sin munn. Med Orkdalslista i spissen har flere partier nemlig programfestet NEI til eiendomsskatt.

Derfor: Den som foreslår så mye som å beregne mulige inntekter risikerer å bli sittende med politisk svarteper og framstå som en potensiell raner av folks midler. 

Vil ikke vite
Ingen i kommunestyret foreslo noe så udramatisk som å be rådmannen utrede modeller og inntekter ved evt innføring av eiendomsskatt. Et forslag om utredning kan være risikabelt fordi det  - hvis det blir nedstemt - vil blokkere for kunnskap om denne inntektskilden.

Eiendomsskatt er så mangt. Boliger kan feks unntas.

PP-Larsen på gli
Torstein Larsen fra Pensjonistpartiet var den av motstanderne av eiendomsskatt som tok e-ordet i sin munn. Larsen antydet at prinsippet kan stå for fall når vi skal redde eldreomsoren. Han later til å være på gli.

Ivar Konrad Gangås (KrF) lot også til å snakke om eiendomsskatt, men brukte ikke ordet.

SV for eiendomsskatt
SV er for å innføre eiendomsskatt. Kjell Rønningsbakk ga kommunestyret en kort innføring i valgmuligheter - altså hva som kan beskattes og hvor mye. Men heller ikke SV foreslo at rådmannen forteller politikerne hvor mye man kan hente inn til feks eldreomsorg og skole ved å skattlegge blant annet "verker og bruk".

Apropos: Kraftverkene betaler eiendomsskatt i Meldal, men ikke i Orkdal.

DSC_0089.JPG

Mangel på penger til eldreomsorgen kan presse fram en debatt om eiendomsskatt også i Orkdal, Ved kommunesammenslåing kommer trolig slik skatt i en eller annen form. Blant andre Meldal, Skaun, Rindal og Hemne har eiendomsskatt i forskjellige varianter.

 

Publisert 18.12.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse