Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Laaangsomt framover for bane 3

2009bilder_018_1.jpgSakte, sakte snegler Orkdal kommune seg framover i arbeidet med ny bane 3 i Orklahallen. Etter mye fram og tilbake er det nå klart for å bruke ca. 40 000 kroner til å prosjektere bane 3, klatrehall, vrimlearealer og kafeteria. Kommunen ville ikke la OIF lede dette arbeidet, men styre det selv. Politikernes egen tidsfrist var en vits.

For å repetere:

OIF ba om å få bevilget 150 000 kroner for å detaljplanlegge ny bane 3, klatrehall og tilhørende fasiliteter i Orklahallen.

Ideen kom etter en tilsvarende bevilgning til et prosjekt i Knyken. I motsetning til i Knyken, foreligger det et kommunestyrevedtak på store deler av hallprosjektet.

Flertallsgrupperinga sa likevel nei. OIF hadde ikke noe med å lede prosjekteringa. Det ville kommunen gjøre selv. Etter forslag fra Arne Grønset ble det i januar vedtatt å prosjektere "nyhallen" under kommunal ledelse innen 1.mai.

I skrivende stund (fredag) er det 13 dager igjen uten at man har kommet noen vei. Det politiske flertallet bevilget ikke penger - selv om hele poenget med prosjekteringa er å kjøpe profesjonell hjelp for å sikre en hensiktsmessig plassering og utforming av byggene.

Etter to møter er det nå spadd fram ca. 40 000 kroner som Visjonsutvalget for Idrettsparken, hallen og Gammelosen ikke brukte opp. Det ble klart på et møte med representanter for blant annet kommunen, OIF, Orkla fjellsportklubb og hallen torsdag.

Fjellsportklubbens klatrehall er så godt som ferdig finansiert. Men klatrehallen kan ikke bygges før det er bestemt hvor bane 3 skal ligge. 

Dessuten er det viktig å avklare om -og hvor - det bør settes av arealer til næringsvirksomhet i hallområdet i framtida. Dette var et sentralt poeng i det kommunalt oppnevnte Visjonsutvalgets rapport.

Et samspill med næringslivet kan bidra til å utvikle området. Hallen og Idrettsparken trenger kapital, mens økt aktivitet trekker mer folk blant annet til OTI-sentret.

 

Publisert 17.04.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse