Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Møte om Havna: Håp om ny E39 forbi Orkanger i 2025

Samferdsel.jpg

Ordfører Oddbjørn Bang:
* Mulig med byggestart for ny E39 på tvers av dalen i 2022, og at ny veg med tunneler er ferdig om ti år.
* Venter at Havna betaler for løsninger av første klasse for å sikre nærmiljøet.

Det kom fram da Trondheim Havn tirsdag kveld arrangerte åpent møte om den såkalte planprossessen.

Stikkord fra møtet:

Ny veg for å få tungtrafikk ut av sentrum
Tidigere har det vært antydet både 25 og 30 år før Orkanger kan komme først i køen om vegpenger. Ordfører Oddbjørn Bang er optimist etter møter med vegvesenet i region Midt-Norge.

Tror penger kan komme i 2021/22, med ferdig veg rundt 2025.

Vegvesenet leverte i vår en rapport som anbefalte kryssing av dalen ved Evjen. Tunneler både fra Gangåsvatnet til Gjølmesliene og under Bakkan forbi Orkanger inngår. Anbefalingen ble slaktet offentlig av daværende ordfører Gunnar H. Lysholm. Planen var at kommunestyret skulle samle seg om et trasevalg i en kommunedelpan neste år.

NyE39.jpg

Statens vegvesen anbefaler at ny E39 krysser dalen ved Evjen - se markering. Evjen vurdert som langt bedre enn Grønøra, Bårdshaug og Fannremsmoen. Nå skal vegvesenet lage en mer omfattende utredning, et arbeid som vil ta to år.

Opplegget er droppet. Ny plan: Statens vegesen lager en langt grundigere utredning (konseptvalgutredning - KVU) som grunnlag for lokalpolitisk vedtak om trasevalg. Det tar ca to år. Deretter behandler kommunestyret saken i en kommunedelplan, noe som tar ytterligere ett til to år. Vedtak muligens i 2019.

Prosjektet vil kreve bompenger og trolig enighet mellom flere kommuner om dette.

Kommunens krav til Havna
Bang: Orkdal kommune forventer at Trondheim Havn velger løsninger av høyeste standard av hensyn til nærmiljøet. "Vi vil ha det på første klasse."

Bang henviste til en intensjonsavtale der Havna sier at ambisjonen er å bygge Norges beste havneanlegg "med hensyn til støyulemper, visuell forurensing og øvrige miljøbelastninger."

(* Det er foreløpig uklart hvordan NM-tittel i det hele tatt kan være mulig når havna ligger midt i tettbebyggelsen, mangler jernbane og i hvert fall i ti år vil mangle veg som fører tungtrafikk utenom bomiljø.

* Havna har tidligere ikke gjennomført selv enkle miljøtiltak på Orkanger, og avslår å svare på hvorfor.)

DSC_0067.JPG

Slik har Trondheim Havn latt Grønøra Øst ligge uten noen form for skjerming mot Nerøra i alle år. Orkdal kommune vil ha "løsninger av første klasse" når Havna bygger seg 50 meter nærmere det gamle trehusmiljøet.

Støy
Som vanlig litt opphettet debatt pga den klassiske diskusjonen mellom vitenskapelig målt og subjektivt opplevd støy. Det kom spørsmål fra salen blant annet om det blir støymålinger i Bakkan. Havnas konsulent (Brekke og Strand Akustikk) slo an tonen i debatten ved retorisk å svare "hvorfor skal vi måle der?" - fordi i Bakkan er det ikke noe støyproblem, ifølge eksperten.

Når bygger Havna ut?
Hvis alt går som Havna ønsker kan de første nye arealene tas i bruk i 2018, ifølge prosjektleder Rolf Aarland.

Da inntrer såkalte rekkefølgebestemmelser, som at gang- og sykkelbru skal stå klar sør for Grønørbrua (Vigorbrua) før nye arealer tas i bruk. Det har kommunestyret vedtatt i kommuneplanen.

Skal Trondheim Havn bygge brua?
Nei, det er ikke avklart, ifølge Havna. Dermed er det duket for diskusjon om kostnader mellom Havna, kommunen og muligens fylkeskommunen, som eier veien. Det økonomiske ansvaret er uavklart også bla. for planfri kryssing på skoleveien ved flishoggeriet.

Hans Kringstad

DSC_0018.JPG

Havneveien har ca 300 tunge kjøretøy i døgnet før Havna utvider. Som et forsøk blir veien snart stengt kveld, natt og helg. E39 forbi Amfi/Bårdshaug har mer enn god nok kapasitet til å ta betydelig trafikkvekst, ifølge Havnas konsulenter.

 

Publisert 08.12.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse