Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gammelosen

GammelosenI samarbeid med kommunen har Orkanger Vel bygd ut Gammelosen som et kinderegg:
* Bypark og arena for arrangement
* Folkehelsetiltak for brukere i alle aldre
* Buffersone mellom bomiljø og industri

 

Litt historikk
Hovedløpet til Orkla gikk der Gammelosen ligger i dag. Resten av deltaet mellom Orkanger og Gjølme dannet et finmasket nettverk av kanaler mellom frodige elveører. Dette ble fylt opp som industri- og havneområde tidlig på 1970-tallet. Vi kjenner det i dag under navnet Grønøra.

Også hovedløpet inn mot Orkanger skulle fylles med stein. Bare en liten sone inn mot Strandveien var tenkt avsatt til buffer mot bebyggelsen.

Fra industri til vern
Nedgangstider førte imidlertid til liten etterspørsel etter industritomter. Samtidig startet blant andre Orkanger Vel et arbeid for å verne Gammelosen som friområde. Politikerne snudde etter hvert, og vannspeilet fikk ligge uberørt.

Men det tok flere år før området framsto som velegnet for rekreasjon og friluftsliv. Bare stikkrenner var opprinnelig lagt under Gammelosveien, som skiller vannspeilet fra fjorden. Manglende gjennomstrømming førte til forsumping og framvekst av en stor koloni fjærmygg. Orkdal kommune måtte renske opp bunnen og bygge bru for å sikre tilstrekkelig utskifting av vann.

Ingen penger - ildsjeler tok ansvar
Kommunen satte ned et utvalg som laget en plan for Gammelosen og de tilstøtende områdene. Dette resulterte i en visjon med flere badeplasser med sand, rasteplasser, opplyst tursti og bru ut til øya.

Planen ble liggende uten penger til å gjennomføre tiltak. Det førte til at en gruppe privatpersoner møttes for å komme i gang med konkret arbeid. Orkanger Vel hadde allerede pekt ut Gammelosen som et satsingsområde. Foreninga kom til å bli stående sentralt i det videre arbeidet.

Det ble etablert arbeidsgrupper der ildsjeler kostnadsberegnet flere tiltak som tursti, bade- og grillpass i nordenden og rasteplass og badeplass i Hermetikken. 

Oppstart i 2005
Kommunen fikk planene med kalkyler. Det systematiske arbeidet startet for alvor vinteren 2005. Orkdal kommune, som grunneier, innledet et nært samarbeid med Orkanger Vel. Etter litt påtrykk bevilget kommunen penger til utbedring av turstien. Kommunen utarbeidet også en tippemiddelsøknad for hele området. I søknaden inngikk blant annet opprusting av stien, lys rundt hele vannspeilet og toalettbygg i nordenden. Orkdal kommune fullførte langt på vei dette arbeidet i 2007.

Velforeningas rolle
Orkanger Vel brukte kontingentpenger og gavemidler på å sette i stand tre badeplasser. Foreninga kjøpte inn bord og benker, badebrygge og badeflåte, satte opp informasjonstavler og flere grillplasser og sørget for omfattende beplantning. Gjentatte innkjøp av korallsand til strendene har utgjort den største enkeltposten for Orkanger Vel.

I to omganger fikk velforeninga en rekke større trær i gave som kommunen plantet ut. Vi har kjøpt inn og plantet nærmere 200 prydbusker i området, og det er satt ned ca. 1300 stiklinger med furu og serbergran i jordvollen mot industriområdet.

Sommeren 2007 gjenskapte Orkanger Vel den gamle vannkilden – ”troa” – litt sør for Hermetikken.

I 2009 tok Velforeninga ansvaret for å gjenreise møteplassen Kortbølgen på mælen over Gammelosen.

Badeanlegg med rullestolrampe
I 2010 startet Orkanger Vel arbeidet med et badeanlegg for funksjonshemmede i nordenden. Rampe ut i sjøen, asfaltert handikap-parkering og en soltribune tilrettelagt for rullestolbrukere inngikk i prosjektet. Det kostet over 300 000 kroner. Orkanger Vel fikk 125 000 kr i støtte fra Extra-stiftelsen og 25 000 fra sanitetsforeninga. Resten betalte vi selv.

Også i 2010 åpnet Orkanger Vel skateparken like ved Gammelosen med støtte fra Orkdal sparebank, Orkdal sanitetsforening og Orkdal kommune. Volleyballbane kom noen år senere.

I 2013 kjøpte vi den til da dyreste lasten korallsand; en båtlast fra havet utenfor Bergen til ca 200 000 kroner. Orkdal kommune bidro med 90 000. Senere har Orkanger Vel og kommunen spleiset på enda større innkjøp for å etterfylle sand på strendene.

I løpet av perioden 2005 til 2015 tilførte velforeninga Gammelosen verdier for mer enn en million kroner. Dugnadsinnsatsen er ikke inkludert.

Gammelosen har blitt det vi håpet på; et lett tilgjengelig reakreasjonssted for alle aldersgrupper, og til bruk året rundt.  Det er bra for trivselen og folkehelsa.

 

Publisert 06.03.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse