Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna: Ny støyrapport - maksgrenser blir brutt

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

En ny støyrapport om Havna justerer ned tidligere anslag, slik at:
* Støy over tid fra Grønøra kommer såvidt under øvre grense.
* Men: Korte støyhendelser blir over grensa.
Disse overskridelsene flyttes fra Orkanger til Råbygda når Grønøra vest blir konteinerhavn.

Den nye rapporten skal være mer nøyaktig enn tidligere.

Rapporten kartlegger støy spesielt fra:
* Håndtering av konteinere.
* Skip.
* Lasting/lossing av skip med bla tømmer, trekull, skrapjern og olje- og gassrør.
* Spoling av rør.
* Maskiner med larveføtter, trucker og andre kjøretøy.

Støy fra veitrafikken, Elkem mv. kommer i tillegg.

Støy fra Grønøra er målt ved 7 boliger på Orkanger og 6 boliger i Råbygda. Alle Orkanger-boligene ligger på Nerøra, bortsett fra en nær kapellet og en i Bakkan.

Hovedfunn
Støy over tid:

Støy fra Grønøra målt gjennom døgnet og over tid overskrider ikke grenseverdiene (gul tiltakssone) ved noen av boligene. Anslag i tidligere rapport viste derimot for høyt støynivå på Nerøra.

Men områder på Nerøra ligger helt inntil grensen. De vil nå maksgrense når Grønøra Øst er utvidet i retning Nerøra.

Grenseverdi er 50 dB (desibel). Strandveien ligger på 49 og antas å ville nå 50 ved utvidelse.

Støy enkelthendelser:
Grenseverdi 60 dB.
Strandveien ligger på 63 dB, altså for høyt.

Planen er å flytte konteinervirksomheten fra Grønøra Øst til Grønøra Vest. Øst skal ta seg av industri og tømmer. Ved flytting til vest vil alle de seks undersøkte boligene i Råbygda få for høy støy fra enkelthendelser - fra 61 til 64 dB. Dette vil subjektivt kunne oppleves som en betydelig økning av støynivået (i Råbygda), heter det i rapporten.

Trafikkstøy øker
Konsulentene skriver at støyen fra veitrafikk (selvsagt) vil øke med økende godsmengde og tungtransport. I parentes bemerket er Havneveien nedkjørt slik at smell fra slag i veidekket kommer i tillegg til selve trafikkstøyen. Havneveien skal stenges på kveld, natt og helg, men vil trolig få mer trafikk på dag.

Orkdal kommune beregner at utbedring av veien vil koste 1,5 mill. kr.

Hva virker mot støy?
Havna skal lage en handlingsplan mot støy for å finne tiltak som vil redusere problemene. Myndighetene krever at det blir tatt grep som man kan dokumentere vil virke.

Tidligere er det fastslått av en voll/vegg på Grønøra Øst vil ha liten eller ingen effekt fordi støy går over.

Støy er mål ved disse boligene:
Orkanger
Thamshavnveien 22 (nær Strandheim), Strandveien 26A, 30 og 38, Lærer Sølbergs gate 32 (nær kapellet) og Gluggen 7 (Nerviksbkkan).
Råbygda
Sjøvegen 12 og 13, Nordgjerdesvegen 9 og 25, Nordgjerdsbakken og Håggån (de to siste i retning Rove).

Støy er en viktig årsak til alvorlige helseplager. Orkdal kommune har vedtatt å prioritere arbeid mot helsefarlig støy som et ledd i arbeidet for bedre folkehelse.

DSC_0024.JPG

Om få år skal 20 000 årlige konteinere flyttes fra Orkanger til ny havn utenfor Råbygda. Målet er å øke dagens mengde inntil 100 000 konteinere per år.

 

Publisert 19.11.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse