Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Coop-bygg større enn "lovlig"

B__rdshaug_015_1.jpgCoop Orkla Møres planlagte byggvarehus på Bårdshaug Vest blir likevel større enn den magiske maks-grensen på 3000 kvm. I prinsippet er det nå forbudt å etablere kjøpesentre over 3000 kvm utenfor sentrumsområder i Norge. Det avgjørende er hva slags varer som skal selges. Varehuset er planlagt der Gjølme sementvares gamle anlegg ligger (bildet). 

Bygget skal erstatte Coop Byggmix.

Saken fikk mye oppmerksomhet i fjor høst da to representanter fra Ap benyttet retten til å anke et vedtak inn for kommunestyret.

De som anket mente at planleggingen i området måtte utsettes inntil planen Orkdal 2040 var kommet lenger. Det er innført bygge- og deleforbud i forbindelse med Orkdal 2040.

Både rådmannen og det politiske flertallet mente imidlertid at det er forsvarlig å gå videre med planene på Bårdshaug Vest trass i bygge- og deleforbudet. Blant annet vil skjemmende bygninger bli sanert. Dessuten passer et byggvarehus godt i området.

Men: Området ligger utenfor den røde streken, det vil si det definerte sentrum. Og regjeringen har innført en forskrift som forbyr kjøpesentre på over 3000 kvm utenfor sentrumsområder.

Forskriften går rett til kjernen på det som er den miljøpolitiske ideen bak Orkdal 2040.

I saksframlegget sitt påpekte rådmannen at Coops planlagte bygg er mindre enn 3000 kvm, og derfor ikke kommer i strid med den nye forskriften som skal sikre sentrumsutvikling i stedet for byspredning.

Nå har Coop gjort det klart i brev til og i møter med kommunen at bygget likevel blir større enn 3000 kvm. Man må derfor søke Fylkesmannen om dispensasjon.

Svaret fra Fylkesmannen vil avhenge av hva som skal selges i bygget. Et rent trelastlager er greit. Men et byggvarehus med mange vareslag slik som Byggmix kan være i strid med den nye forskriften.

I så fall kan Orkdal kommune bli bedt om å flytte den røde streken. Da utvides i tilfelle sentrumsområdet - stikk i strid med tanken bak Orkdal 2040.

Både Coop og politikerne står muligens overfor ei lei nøtt på Bårdshaug Vest.

 

Publisert 14.04.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse