Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Uenighet om gatenavn: Remegata eller Rømmesgata?

View_Photomontage_2.jpg

Politikerne i Orkdal vil at den nye gata forbi Remegården skal hete Remegata. Men så enkelt var det ikke: Stedsnavntjenesten for Midt-Norge vil heller ha Rømmesgata som navn.

Orkdal kommune har etter hvert en lang og blandet erfaring med stedsnavntjenesten (Råbygda/Gjølme).

Politikerne vedtok tidigere i høst navn på fire kommende gater i det nye Orkanger sentrum:

Grindplassen på ei gate som kommer langs jernbanelinja.

Veksthusgata på ei parallellgate til denne nærmere dagens Orkdal sparebankbygg.

Rømmetunet parallelt med Orkdalsveien rett bak Sæthergården, altså på vestsida av Orkdalsveien.

Remetunet mot øst i forlengelsen av Tverradkomsten - altså forbi Remegården.

"Reme" er en forløper til dagens navn "Rømme" på området. Men..."Reme" er ikke etablert som godkjent skrivemåte for navn. Derfor må Remegata innom en prosess hos Statens kartverk/stedsnavntjenesten.

Nå har svaret kommet:
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge foreslår Rømmesgata (Rømme er godkjent), fordi man ikke forstår hensikten med å bruke navnet Reme når området heter Rømme.

Utbygger vil ha Remegata
Utbygger Reme-gården AS (Salvesen & Thams/TOBB) står i en høringsuttalelse fast på Remegata med følgende begrunnelse:

Reme "...er hentet fra historisk navnebruk for området og en fin måte å hedre historiske navn på. Orkdal kommune har tidligere vedtatt  å gi en gate/vei i samme område navnet Rimiveien. Rimi er også et historisk navn på området, og å bruke Reme vil derfor være et naturlig og godt valg."

Naboer vil ha Remegata
Rømme Borettslag (naboene i Postgården) har også avgitt høringsuttalelse etter forslaget fra stedsnavntjenesten. Borettslaget vil ha Remegata.

Rømme Borettslag viser til at Orkanger allerede har Rømmesveien, og at det er uheldig med Rømmesgata samtidig.

PS: Språkrådet foreslår Rømmestunet med s i midten framfor Rømmetunet som vedtatt.

Gatenavnene som diskuteres nå blir en del av identiteten til regionsentret Orkanger. Det skjer etter hvert som en bykjerne vokser fram rundt disse trafikkårene. 

Publisert 13.11.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

John-Anders Kirkholt 17.11.2015 12:56
Det er fint med Reme for å unngå forveksling med alt som heter Rømme i samme område. Det er også et poeng når man skal skrive navnet digitalt.

Jos 14.11.2015 16:44
Støtter forstavelden "Reme", bl.a. fordi en i den digitale verden er det greit å unngå æ, ø og å. Har erfaring med "æ" i etternavnet, sånn sett håpe æ at æ slæpp å skriv om ø t oe. Nok med ae i stan for æ. Sekkert itj det mæst tungtveiende argumentet, men dog et argument.

S.R. Evjen 13.11.2015 18:12
Nå har vi vent oss til å bruke Reme-gården, så da må det bli Remegata, eller Remetunet!

Knut Even Wormdal 13.11.2015 17:20
Rømmesgata bør ikke bli navnet. Det kan forveksles med Rømmesveien, som allerede forvekles med Rømmesstien.

Frank Gulbrandsen 13.11.2015 14:00
Hvor mye rot blir det med Rømmesgata og Rømmesveien da? Rømmesveien er jo allerede her. Vil tro at Remegata er det beste forslaget.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse