Besøkstall

113 991 denne måneden

27 629 491 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 3. november 2015

Orkanger vel hadde styremøte tirsdag 3.november kl.19.00 på Biblioteket.
Tilstede: Jan Aage Mortensen, Geir Knutzen, Bodil Lorentzen, Solveig Kjønli, Inger Grande, Sissel Moldjord og Marit Opøien.
Meldt forfall: Olav Rostad.

Sakliste:
1. Økonomisk status:
Velforeningen har god økonomi. Vi har hatt meget godt annonsesalg i 2015, men noe nedgang i medlemskontingent. Vi tar en gjennomgang av vår forsikringer.

2. Årskalender for 2016.
Styret vedtok at vi bestiller 500 kalendere hos Orkdal Grafiske. Roder vil bli fordelt på neste styremøte.

3. Ny kiosk Hermetikken.
Styret har vedtatt at vi setter opp en ny kiosk i Hermetikken. Vi avventer skisse, men ser også på mulighetene for et «ferdighytte». Vi sjekker med leverandører for levering og oppsett. Kiosken bør ferdigstilles innen utgangen av mai. Dette gjelder også for ny platting og nytt dekke på scenen.

4. Arboretet i Hovslund.
Vi har utvidet/oppgradert ballplassen ved arboretet i Hovslund. Forslag på at vi setter av 25.000,- i neste års budsjett for videre vedlikehold/oppgradering. Dette vil bli bestemt på neste møte.

5. Julegrantenning.

Det vil, tradisjon tro, bli julegrantenning på Torget søndag 29.november kl.17.00. Vi serverer gløgg og pepperkaker.

6. Blomsterurner i Orkdalsveien.
Blomsterurnene vil bli ryddet vekk for vinteren av Orkdal Bygdeservice.

Eventuelt:
Forslag om at vi eventuelt kan arrangere en familiedag på høsten også. Dette et populært arrangement og med ny kiosk er det bedre tilrettelagt for arrangementer.

Neste møte er satt til tirsdag 24.11 kl.19.00.

    
 

 

Publisert 06.11.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse