Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bom for buss i boliggater - kutter tomter på Joplassen

S_Signesvei.jpg

* Rådmannen anbefaler i ytterste fall bom i SøsterSignes veg (bildet) hvis busser fortsetter å kjøre der.
* Utbyggerne vil fjerne tre bratte boligtomter på Joplassen. Da blir antallet kuttet fra 46 til 43.

Beboere har klaget flere ganger på at busselskapene kjører Søster Signes veg i stedet for å snu i/ved Orkdalsveien. Det var befaring i fjor og møte med selskapene.

De lovte å stoppe kjøringa i boliggatene, men dette har sklidd ut igjen, ifølge naboer.

Nå foreslår rådmannen at politikerne vedtar:

1) Skilting med gjennomkjøring forbudt (adkomst til eiendommer).

2) Bom dersom skiltene ikke blir respektert.

Joplassen krymper litt:
26 av 46 tomter er solgt på Joplassen. Utbyggerne Salvesen & Thams og Marie Richter ber nå om en endring av reguleringsformålet i lia nedenfor boligfeltet - fra landbruk til hovedsakelig grønnstruktur/naturområrde.

Formålet er å kunne rydde skog regelmessig for å sikre utsikt fra boligene. Garantert utsikt (ikke høy granskog) vil gjøre tomtene mer attraktive for salg, mener utbyggerne.

Samtidig ber de om å få regulere vekk tomtene nr 1, 2 og 3 (se kartet under) og la disse inngå i naturområdet. Tomtene ligger bratt til og er ikke solgt.

Bedre snarveg og tursti?
Regulering av området åpner også for å få innarbeidet en god snarveg mellom Joplassen og Perbakkan. Der går det en tursti i dag. Grusing og lys vil kunne bidra til at særlig skolebarn går i stedet for å bli kjørt med  bil.

Orkanger Vel har fremmet forslaget tidligere.  Orkdal kommune har for øvrig vedtatt å kartlegge snarveger som kan rustes opp for å redusere bilbruk.

Traseen mellom Perbakkan og Joplassen er for bratt til brøyting, men den vil være en effektiv og miljøvennlig "shortcut" store deler av året. Dette er også en god adkomst fra Orkanger til marka.

Tomtevelger_1_1.jpg

Utbygger vil kutte tomtene 1, 2 og 3. De har en pris på 1,2 mill kr stykket - altså en samlet anslått verdi på 3,6 millioner.

 

Publisert 05.11.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse