Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Slik kan Idrettsparken bli det beste vi har

Parken_oversikt.JPG

Nå starter arbeidet med den store planen for Idrettsparken. Visjonen er blant annet:
* Folkehelsesenter og badeanlegg.
* Næringsbygg med for eksempel overnatting.
* Parkeringshus.

Alt dette foreslås samlet ved Orklahallen/Klatrehallen for å spare arealer. Bebyggelse er hvit på tegningen over. Tegningen antyder også plassering av nye tilbud og flytting av eksisterende.

* Folkehelsesenter/badeanlegg: Skissert til 5500 kvm. Bygd sammen med Orklahallen/Klatrehallen i retning Gammelosen.
* Næringsbygg for overnatting/sportell, treningssenter og beslektet virksomhet på 1200 kvm. Plassert på sirkustomta, muligens med bru over til folkehelsesenter.
* Parkeringshus i inntil tre etasjer helt vest på sirkustomta. Huset på bygges når behovet for p-plasser på bakken passerer 260. Total størrels eca 6000 kvm.

Servicebygg, kafe og konferanselokaler er også med i planene.

Bad5.jpg

Omtrent sånn kan vi ha det om noen år, badeanlegg med utsikt mot Gammelosen.

Ny park i parken
Utbygging som skissert betyr at tennisbanene må flyttes. Det er antydet plass mot Tverradkomsten. Sandvolleyballbanen kan muligens legges nærmere Gammelosen.

Også Skateparken og BMX-banen må trolig flyttes. På en skisse er de forslått lagt til en urban park rett vest for Orklahallen/Klatrehallen og Tverradkomsten. Parken er tenkt som en utendørs møteplass for alle aldersgrupper.

Bad2.jpg

Uteområde med aktiviterer og gode møteplasser. Gangbru mellom folkehelsesenter/badeanlegg og bygg med feks sportell.

Nedre Rømme:
Er et eget kapittel. Planforslaget vil bevare tunløsningen. Det er delvis formulert som om dagens fjøs og våningshus må stå, delvis som at bygningene kan rives om de erstattes av lignende bygg.

OIF har som kjent planer om å bygge dusj- og garderobebygg/flerbrukshus sammen med Orkdal Røde Kors og Orkdal Janitsjar der fjøset står på Nedre Rømme.

I Hjorteparken rett utenfor Orklas klubbhus ligger for øvrig en gravhaug med status som vernet kulturminne.

Gangveier og buss
Hele planområdet er på 150 dekar. Forslaget forutsetter at Idrettsparken skal være bilfri som i dag. Forslaget omfatter parkeringsløsninger, nye gang- og sykkeladkomster, bussholdeplass i Tverradkomsten og plankryssing over Tverradkomsten ved Orkla Kunstgress.

Gjør Orkdal mer attraktiv
Orkdal kommune framhever potensialet som fortsatt finnes i Idrettsparken og Gammelosen.  Målet er å videreutvikle anlegget til et unikt område for alle brukergrupper. Det skal forsterke Orkanger som regionsenter og øke kommunens attraksjonskraft.

Kommunen vektlegger nærheten til Gammelosen og Orklaparken, og muligheten for å fremme folkehelse.
Forslaget behandles politisk for første gang onsdag før det går ut på høring.

Parken_1.JPG

Store deler av området mellom hallene og Gammeosen kan bli bebygd. Det samme gjelder sirkustomta.

 

Publisert 20.10.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 20.10.2015 23:05
Suverene planer, men nå bør Orkla fk og Orkdal IL snart begynne å respektere at Oif for hele 5 år siden trakk seg ut av samarbeidet med Orkdal IL vedr Orkla fk. Hører ikke hjemme noe sted at Orkla fk med hjemmearena på Fannrem har et klubbhus i idrettsparken, midt i hjertet til hovedkonkurrenten Oif. Finnes ikke lignende grendestridsproblematikk innenfor idretten i det ganske land.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse