Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politikere: - Bygg folkebad og kulturhus i Idrettsparken

Bad6.jpg
* Bygg nytt kulturhus sammen med folkebad og folkehelsesenter i Idrettsparken.
Det foreslo politikere fra Ap og FrP da folkevalgte tenkte høyt om framtida sammen med ny-rådmann Morten Wolden og staben hans onsdag.

Foreløpig finnes det riktignok ikke penger verken til folkehelsesenter/folkebad eller kulturhus. Men som regionsenter har Orkdal kommune ambisjoner om å få til begge deler i løpet av noen år.

Disse investeringene vil gi bedre folkehelse (billigere å forebygge enn å reparere), stimulere kulturlivet og gjøre Orkdal til en mer attraktiv kommune.

Skissen over viser folkebad/folkehelsesenter foran Orklahallen/Klatrehallen.

På den såkalte strategikonferansen i Orkdal kommune pekte rådmann Morten Wolden blant annet på disse utfordringene/satsingsområdene:

  • Regionsenter: Vi må ta en enda tydeligere rolle som regionsenter.
    (Vedtak om bystatus, sentrumsutviklng og plan for havneutbygging må følges opp med flere tiltak.)
  • Kulturhus: Vi har vedtatt å være en kulturkommune, og det må vi være for hele regionen.
    (Assisterende rådmann Steinar Gaustad viste til at Røros, Oppdal, Brekstad og Støren har regionale kulturhus. Orkdalsregionen mangler dette).
  • Havna: Havneutbygging kan by på utfordringer, men er først og fremst en gave som gir oss mulighet til å vitalisere næringslivet. Hvordan skal vi forvalte muligheten?
  • NTNU/Sintef: Vi må utnytte nærheten til kunnskapsmiljøene i Trondheim for å utvikle næringslivet og gi industrien vår flere bein å stå på i framtida.
  • Omdømme: Kommunen må samhandle med næringslivet for å markedsføre oss. Vi er lite kjent utenfor Orkdalsregionen. Folkeveksten er ikke som den bør være i en kommune som vår.

Orkdal kommune står foran en periode med dårligere råd enn før. Men det ble tenkt høyt om investeringer:

Idrettsparken best i Norge
Assisterende rådmann Steinar Gaustad beskriver Idrettsparken som Norges beste anlegg den dagen det planlagte folkehelsesentret med folkebad er på plass. Grove anslag antyder en pris på 250 mill. kr.

Andre kommuner med folkebad vet hva som gir god drift. Terapi-/varmebasseng er noe av det som blir mest brukt. Dampsaga Bad (Steinkjer) har sett den aktuelle tomta mellom hallene og Gammelosen, betegner den som perfekt og er grønne av misunnelse.

Kulturhus - hvor?
Dagens kulturhus er teknisk utdatert, upraktisk og en lukket bygning. Kinosalen er for stor for kino og for flat for teater.

Knut Even Wormdal hengte seg på lovprisingen av Idrettsparken som et tilnærmet komplett anlegg. Han kastet inn tanken om samlokalisering folkehelsesenter/folkebad og kulturhus. Stikkord: Sambruksgevinster og muligheten til å få nye brukergrupper inn i kulturhuset.

Tore Slørdahl (FrP og flertallsgruppen) helt enig i at det er en god ide. Kunne også tenke seg kulturhus koblet til OTI-sentret.

Lov å tenke annerledes
Flere partier har bestemt seg for at et framtidig kulturhus skal ligge der det er i dag, men nå er det lov å tenke høyt, kreativt og annerledes. Utbygging kommer uansett ikke på ei stund.

Flertallsgruppen vil ha 40 prosent egenkapital før byggestart for folkehelsesenter/folkebad. Målet er å komme i gang i løpet av fire år.

Blant andre bygningsmessige investeringer som kan presse seg fram:

* Ny barnehage i aksen Orkanger-Fannrem.

* Ny løsning for Orkanger barneskole - den eldre delen er krevende å bruke. (Tidligere er det foreslått å bygge ny ungdomsskole ved Orklahallen og la barneskolen ta over u-skolen).

Bad7.jpg

Framtidig folkebad sett fra turstien vest for Gammelosen.

 

Publisert 14.10.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse