Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bråket ved helsetunet: Les brevet fra Orkdal kommune

DSC_0089.JPG

Arbeidsrettsforsker og universitetslektor Birthe Eriksen ved Norges Handelshøyskole sier til ST at Orkdal kommune opptrer skremmende og har misforstått rollen sin. Saken gjelder håndteringen av ansattes påstander om kritikkverdige forhold ved Orkdal Helsetun. Nedenfor kan du lese brevet fra kommunen, som får forskeren til å reagere.

Brevet ber ansatte dokumentere påstander om at:
* man flere ganger i måneden ikke rekker å få alle som ønsker det opp av senga.
* ikke alltid rekker å gi alle nok mat og drikke.
* ikke rekker å sørge for at alle blir skiftet på/hjulpet til toalettet tidsnok.

Dokumentasjon finnes ikke
Arbeidsrettsforskeren reagerer på at ledelsen i Orkdal kommune møter de ansatte med krav om dokumentasjon. Det er allerede kjent at slike forhold IKKE er dokumentert i form av såkalte avviksmeldinger. Dokumentasjon finnes altså ikke.

De ansatte er likevel bedt om å dokumentere med svarfrist satt til 9. oktober. Kommunalsjef Kristin Wangen sier til ST at "det er ikke før vi får svar på dokumentasjon at vi kan si om dette har forekommet eller ikke."

Det betyr tilsynelatende at uten at det blir ført bevis i ettertid, er de ansattes påstander uriktige.

Jurist mot jurist
Brevet er signert kommunens jurist Marit Ingvaldsen Risvaag, ikke de faglig ansvarlige innen eldreomsorgen.

- Det ser ut som kommunen prøver å velte sitt eget ansvar over på de ansatte, sier arbeidsrettsforsker Birthe Eriksen til ST. Hun er selv jurist.

Her kan du lese brevet fra kommunens jurist.

Eriksen mener ansatte er i sin fulle rett til å fortelle om forhold som gjør dem bekymret for beboernes ve og vel. Påstandene kom fram da kommunen inviterte politikerne til å møte de ansatte ved Helsetunet.

"Opprørere"
Etter møtet kalte daværende ordfører Gunnar H. Lysholm ansatte for opprørere i et leserinnlegg i avisa.

Birthe Eriksen advarer mot at kommunens framgangsmåte kan skape en eskalerende konflikt. Fritt oversatt innebærer det gjerne økt sykefravær og dårligere tilbud til beboerne.

Kort oppsummert fører brevet med krav om bevis til en debatt mellom to diametralt motsatte synspunkt:

* Orkdal kommune krever dokumentasjon kun for å sikre kvaliteten ved Orkdal Helsetun.

* Orkdal kommne vil skremme kritikere ("opprørere") til taushet ved bruk av jus og umulige krav om dokumentasjon.

I brevet ønsker jurist Marit Ingvaldsen Risvaag å vite hvilke personer som står bak påstandene. 

Avvik skal nedtegnes
Ansatte skal formelt sett dokumentere "liggedøgn" mv. som avvik. Både tidspress og uklarhet om hva som faktisk er et avvik skal være brukt som forklaring på manglende dokumentasjon.

Kommunen skal bedre rutiner og opplæring for bruk av avviksmelding. Formålet med avvikssystemet er å lære av feil og mangler for å unngå gjentakelse.

 

Publisert 04.10.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

marit storslett 05.10.2015 21:40
Et klassisk eksempel på dagens eldreomsorg. Går igjen i alle kommuner. Hører ikke annet enn at tiden ikke strekker til p.g.a for lite folk på arbeid. Ingen kommuner tenker over hvor mye de sparer gjennom et år ved å unngå sykemeldinger, noe de ikke gjør ved å drive rovdrift på sine ansatte. At kommunetoppene ikke ser hva som må til for å drive et anstendig pleieprosjekt forundrer meg ikke, de har jo null peiling på hva som foregår på et sykehjem. Det som forundrer meg er at ledelsen ved sykehjemmene tillater slik behandling av de eldre og overser den belastningen dette har på pleiepersonalet. Har de for stort fokus på å "tekkes kommunetoppene" til å innse alvoret.Vi får ingen forandring på dette før kommuneledelsen blir tvunget til å gå i turnus ved sykehjemmene i minst 2 måneder av gangen. Da får de selv føle alvoret på kroppen, hvis de i det hele tatt har noe som heter empati for sine medmennesker. Til kommuneledelsen vil jeg si: Slutt med å legge skylda på de ansatte i helsevesenet, se heller etter hva dere kan gjøre for å lette hverdagen for de eldre og deres pleiere.

John Hegglund 05.10.2015 13:21
Orkdal Kommune fortsætt tyddle vis som om dæm ingnting ha lært. Kommunen ha vårte landskjent for sin behaindling av barneværnssaken tidlear. No må ett nytt kommunestyre grip fatt i den hær problematikken snarast. Kommunen kan itt vårrå bekjent tå en sånn behandling av kommuneansatte....

andre har skylda 04.10.2015 19:40
Savner ydmykhet fra både kommune og ledelse ved Helsetunet. For mye fokus på å skylde på andre enn seg selv.

Kjell Arne hestad 04.10.2015 14:35
Det er skremmende at ikke Orkdal kommune har lært noe som helst av barnevernsaken, der var det også om å gjøre å få dem som varslet om kritikkverdige forhold til å holde munn. De velger å pålegge de ansatte å bruke avviksmelding istedet for å undersøke om det faktisk er noe i påstandene de kommer med. Noe som vil ta ennå mer av deres allerede marginale tid til å gjøre jobben sin. Det er jo "betryggende" at Orkdal kommune har lovet å satse på eldreomsorg i kommende periode...........

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse