Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Få kvinner valgt i Orkdal - vanskelig å fordele verv

DSC_0046.JPG

Alle mennene hos de som danner politisk flertall i Orkdal har skapt hodebry ved sammensetning av politiske utvalg. Loven krever en viss kvinneandel. Det fører trolig til at opposisjonen helt uventet får lederen i et av hovedutvalgene. Se under hvem som sitter i det nye formannskapet – og i andre verv.

Bildet over: Oddbjørn Bang er altså ny ordfører, mens Gunnar H. Lysholm ikke ønsker noen ledende verv, og ikke blir å finne i formannskap eller utvalg.

I forrige periode hadde menn alle seks politiske lederverv i Orkdal. Årets valg forandrer lite på det.

Mannsdominans
Bare 14 av 35 i kommunestyret er kvinner.
De sju partiene Sp, Orkdalslista, Penjonistpartiet, Høyre, Venstre, KrF og FrP danner flertallsgruppen på 20.
De 20 består av:
13 menn
7 kvinner
Opposisjonen på 15 består av:
8 menn
7 kvinner

Dermed blir kabalen krevende når alle utvalg skal ha en viss andel av hvert kjønn i tillegg til å speile maktfordelingen mellom partiene. Ap og Småbylista må hjelpe til.

Det nye formannskapet
I går ble formannskapet valgt; 6-5 i favør flertallsgruppen:
Oddbjørn Bang (Sp)
Jørgen Indergård og Eva Solstad (begge Orkdalslista)
Torstein Larsen (Pensjonistpartiet)
Marie Richter (H)
Lavrans Skuterud (V)
Finn Hoff, Trude Gulbrandsen, Knut Even Wormdal og Marit Mjøen (alle Ap)
Berit Westrum Johansen (Småbylista)

Altså 2 av 6 er kvinner i flertallsgruppen og 3 av 5 hos opposisjonen, som dermed berger den samlede kvinneandelen.

Forslag til sammensetning av andre utvalg er nå fremmet. Vedtak kommer i neste kommunestyremøte, og blir etter alle solemerker slik:

Hovedutvalg oppvekst og omsorg
Oddbjørn Almli ( leder) og Gunnar H. Husby (begge Sp)
Turid Østhus og Yassim M. Elmi ( begge O)
Ivar K. Gangås (KrF)
Janne Isdal Svorkås (PP)
Tormod S. Slupphaug, Mette Skog og Grethe G. Sand (alle Ap)
Marit Skjetne (Småby)
Kjell Rønningsbakk (SV)

Hovedutvalg forvaltning
Rasmus Skålholt (leder), Hanne H. Bjørkli og Hilde Hoston (begge Sp)
Bjørn S. Kirkholt (O)
Jon A. Skjellfjord (H)
Bente Bostad (KrF)
Tina Øyås, Hallvard Erlandsen, Anne Rigmor Bakken og Atle O. Sognli (alle Ap)
Hans Kringstad (Småby)

Hovedutvalg teknikk
Heidi Vatn og Oddvar Kjøren (Ap)
Bjørn J. Vullum (Småby)
Eli Solhus (Sp)
Håvard Olsen (O)
Tore Slørdahl (FrP)
Hanne Kvernmo Rye (V)

Heidi Vatn fra Ap blir trolig leder, og eneste kvinne blant seks ledere. I forrige periode var alle menn.

Ordfører, varaordfører og lederne i hovedutvalg oppvekst/omsorg og hovedutvalg forvaltning er altså fortsatt menn. I tillegg er Torstein Grønningen (V) leder i kulturutvalget.

 

Publisert 01.10.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse