Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklaparken: Ber nytt kommunestyre ordne opp

Park3.jpg

Orkanger Vel ber det nye kommunestyret bevilge penger også til det som kalles del 1 av Orklaparken - delen på Orkanger. Det klart mest brukte området langs elva ser ut til å være glemt av Orkdal kommune, mens det er bevilget 5 millioner til lys og rasteplasser fra Bårdshaug til Forve.

Orkanger Vel har vedtatt å spandere laftede utemøbler til ti rasteplasser på del 1 (Grønørbrua-Bårdshaug bru) hvis Orkdal kommune tar ansvar for belysning og tilrettlegging som på del 2 (Bårdshaug bru-Forve).

Administrasjonen i Orkdal kommune svarer på tilbudet om støtte at man ikke kan takke ja før politikerne eventuelt bevilger midler til lys og opparbeidelse. Det kan skje i kommunestyret 16. desember, i forbindelse budsjettet for 2016.

En gåte hvordan del 1 falt ut
Orkdal kommune har ikke noe svar på hvorfor Orkanger-delen av Orklaparken (del 1) ikke får penger mens det er satt av 5 millioner til del 2 Bårdshaug-Forve. Det har visst bare blitt slik.

Del 1 ligger i tettbebyggelsen, er lett tilgjengelig via øvrig veg- og turvegnett, knytter Råbygda til Orklaparken og har blant annet omsorgs- og eldreboliger som nærmeste nabo.

Orkanger Vel påpeker derfor at potensialet for bruk og folkehelsegevinster er klart størst her, og at det derfor må sikres helårs bruk og god standard.

Orklaparken - historikk
Kommunens konsulenter foreslo parkmessig opparbeidelse og åpninger mot elva under arbeidet med Orkdal 2040. Ideen fikk navnet Orklaparken og var noe av det mest konkrete som kom ut av prestisjeprosjektet.

Det startet som et forslag for de tettbebygde områdene nær Orkanger, men ble utvidet til hele strekningen til Fannrem.

Grove anslag tyder på at det er brukt ca 700 000 kroner på å gruse opp stien og rydde kratt mellom Grønørbrua og Bårdshaug bru. Kommunen har ansett seg som ferdig her.

Ingen plan på Orkanger
I fjor ble det så bevilget 5 millioner til Bårdshaug-Forve etter forslag fra administrasjonen, og 0 kroner til Orkanger.

For Bårdshaug-Forve har administrasjonen laget en detaljert plan for belysning og rasteplasser. På Orkanger finnes ingen plan.

Lys koster 1 mill
Orkdal kommune opplyser at lys mellom Grønørbrua og Bårdshaug bru trolig vil koste drøyt 1 million. Men det er ikke bevilget penger verken til belysning eller til å lage rasteplasser slik at andre enn de veltrente kan bruke området.

Selberg Arkitekter foreslo under arbeidet med Orkdal 2040 rasteplasser med ned til 60 meters mellomrom ved tettbebyggelsen på Orkanger-sida av elva.

De fleste partiene og samarbeidsavtalen for flertallsgruppen framhever betydningen av tiltak som Orklaparken foran inneværende periode.

Orklaparken_Selberg1.jpg

Visjonen: Slik tenkte kommunens konsulenter for seks år siden. Enkelt og pent, men det har ikke lyktes verken å lage gode rasteplasser eller vinduer mot elva - langt mindre å få opp lys.

 

Publisert 30.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 30.09.2015 21:50
"I bakvendtland der kan alt gå an" sang Prøysen. Er det mulig? Området som ligger i Orkanger by, som har desidert flest besøkende og har det største behovet, blir nedprioritert/glemt/utelatt. I tillegg har kommunen ei velforening i Orkanger vel som hjelper til med penger og frivillig arbeidsinnsats kontinuerlig langt utenom det vanlige. For meg virker det som om grendestridsryttere har vært ute på ferde igjen eller er det bare blitt sånn helt tilfeldig. Uansett så er denne fremgangsmåten nok en gang bevis på motarbeidelse mot Orkdal 2040 og regelrett et hån mot arbeidsinnsatsen til Orkanger Vel og byutviklingen på Orkanger.

John Hegglu d 30.09.2015 17:35
No ha itt æ følt me i akkorat den har saken. Men satt sjøl i SVORKMO VELl for mang år sea. Vi tok sjøl kontakt med Fylkeskomun. Orkdal Komune og ORKDAL EVERK.Vi stilt opp på dugnad, og stor takk te samtlige i ORKDAL EVERK.Fra 3 betalte gatelys v oindergange på Svorkmokrysset, fekk vi opp 13..14 gatelys oppåver ÅRLIBAKKAN.Uten fantastisk hjælp tå ORKDAL EVERK ha vi alder fått det te.No ska nævnes att det e Svorkmobøgg på Everket å..takk.Og itt minst stor takk te all som stilt opp på dugnadskvellan..kanske det gamle slagordet te AP gjeld frtsatt..? Yt før du kræve....

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse