Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Etter valget: Slik vil flertallet utvikle Orkdal neste fire år

DSC_0006.JPG

Det politiske flertallet vil puste nytt liv i planene fra Orkdal 2040. Levende sentrum, Orklaparken, sykling samt lokalbuss i de sentrale områdene står på agendaen. Med Oddbjørn Bang som ny ordfører vil kommunen sette ned et Orkdal 2040-utvalg.

Det framgår av samarbeidsavtalen mellom sju partier. Slike brede avtaler er naturlig nok generelle, men det er enighet om flere konkrete tiltak.

Orkdal 2040:
Et partssammensatt utvalg skal bidra til å gjennomføre flere av ideene. Orklaparken står trolig først i løypa. Lokal ringbuss har det vært vanskelig å få til. Sentrumsutvikling blir beskrevet nokså generelt. Bedre tilbud for fotgjengere og syklister er også framhevet i planen.

Fra industri til småby
I visjonen fra arbeidet med Orkdal 2040 heter det blant annet:
”Videreutvikling av Orkdal kommune fra industritettsted til en småby basert på bærekraftig utvikling slik at kommunen blir en kandidat til statens bymiljøpris.” og
”Småbyen har en kompakt og levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand”.

Det siste kan bli stridstema også i kommende periode. Orkdal 2040 skulle stramme til mot spredning av handel og andre sentrumsfunksjoner. I stedet ble den røde streken utvidet ved Shell på Bårshaug og det er i ettertid gitt dispensasjoner trass i at Orkdal 2040 (til 8 millioner kroner) varslet en strengere linje.

Rød strek og presset for å bygge handelspark på Laksøra er ikke nevnt i avtalen. Den er inngått mellom Sp, Orkdalslista, Høyre, Venstre, Pensjonistpartiet, KrF og FrP.

Folkebad og folkehelsesenter i Idrettsparken
Partiene er enige om minst 40 prosent egenkapital før byggestart. Litt uvisst når det kan bli. Planen er blant annet å bruke penger fra salg av arealer på havna.

Gammelosen
Enighet om å videreutvikle Idrettsparken/Gammelosen, Ulvåsen, Elgshøgda og Knyken som aktivitets- og rekreasjonsområder.

Også enighet om å styrke vedlikeholdet av grønne områder, jfr blant annet tilstanden i nedre del av Orklaparken.

Markedsføring
De sju partiene vil styrke markedsføringa av Orkdal som bo-, leve-, og etableringskommune. Dermed er det bred enighet om dette i kommunestyret. Orkdal har lav tilflytting, og næringslivet ønsker markedsføring for å bedre rekrutteringen av nøkkelpersonell.

De sju har pekt ut eldreomsorg, skole, miljø og frivillighet som satsingsområder. Noen eksempler:

  • Flere årsverk i eldreomsorgen.
  • Utrede "Landsby for demente".
  • Elvestien skal i sin helhet tilby leiligheter med heldøgns bemanning.
  • Øke grunnbemanningen i skolen.
  • Sikre kommunens viktige natur- og friluftsområder (Råygdfjæra/havneutbygging ikke nevnt konkret).

Av andre tiltak:

  • Arbeide for gratis buss for skoler og barnehager, og en felles takstsone for buss internt i Orkdal.
  • Arbeide målbevisst mot regionale og sentrale myndigheter for å løse utfordringene innen samferdsel. Det gjelder ikke minst den økende tungtransporten i sentrum.

Her kan du lese hele avtalen.

Bad7.jpg

Det er håp om å komme i gang med bygging av folkebad og folkehelsesenter i inneværende fireårsperiode.

 

Publisert 28.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Brigitte Kvarsnes 28.09.2015 23:33
Lurer på hva som menes med landsby for demente? Synes ellers at det er positivt at det satses mye på eldreomsorgen..

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse