Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Det går feil vei i Orkdal: Mer bilkjøring - mindre sykling

DSC_0049.JPG

Flere kjører bil og færre sykler i Orkdal, ifølge en ny reisevaneundersøkelse. Utslippene fra transport øker.
* Det er stikk motsatt utvikling av målene i klima- og energiplanen fra 2009. 

Myndighetene har gjennomført landsomfattende undersøkelser av reisevanene blant folk over 12 år i 2009/2010 og i 2013/2014.

De foreløpige resultatene for Orkdal ser slik ut målt i andel av alle turer

FLERE BILER OG MER BILBRUK:
63,8 % av de reisende er bilførere nå mot 58,9 % fire år tidligere. Det betyr altså markant flere biler og mer bilkjøring.

FÆRRE BILPASSASJERER:
Tar du med passasjerer blir bildet annerledes. Færre er bilpassasjerer, men det forhindrer altså ikke at biltrafikken har økt.

MINDRE SYKLING:
Orkdal hadde høyest sykkelandel av kommunene rundt Trondheim i 2009/2010 med 7,6 % av alle reiser. Sykling er nå halvert til 3,7 %.
Her er forskjellen så stor at det kan tyde på en statistisk feil, men uansett er resultatet negativt.

FLERE GÅR:
Andelen gåturer av alle reiser har økt fra 14,9 % til 19,3 %.

FLERE MED BUSSEN:
Andelen kollektivreiser har økt fra 2,5 % til 3,3 %.

OPPSUMMERT:
Orkdal er en bilkommune. Vi kjører til butikken, til trening, til fotballkamp - og mange kjører ungene til skolen. Kollektivbruken er lav, og det er også sykkelandelen -  litt overraskende. Men flere går

Trenden er den samme i de fleste kommunene rundt Trondheim: Bilbruken øker. Trondheim har greid å redusere bilbruken.

Klima- og energiplan
Orkdal kommunestyre vedtok i 2009 en klima- og energiplan for å redusere utslippene av klimagasser. Transport står for en stor del av utslippene.

Følgende strategier ble vedtatt:

1) Samordnet areal- og transportpanlegging. Det betyr at vi skal bygge slik at folk blir mindre avhengig av bil. Altså; boliger og butikker nær arbeidsplasser og knutepunkt for kollektivtrafikk. 

Dette strider mot boligfelt langt fra sentrum. Det støter også an mot handelsparker utenfor rød strek slik at folk vil kjøre bil  mellom alle tilbud i stedet for å kunne gå mellom dem i et kompakt sentrum.

2) Bedre kollektivtilbud. Bussen har blitt mye bedre for pendlere, men vi har fortsatt ingen ringbuss lokalt. De store arbeidsplassene på Grønøra mangler tilbud.

3) Renere drivstoff.

4) Motivere ansatte til å reise miljøvennlig.

Blant foreslåtte enkelttilatk i planen fra 2009 er:
* Sykkelplan for Orkdal.
* Prøveprosjektet Sykkel i Småbyen.
* Tilskudd til ansatte som reiser miljøvennlig.
* Motivere ansatte og politikere.
* Arbeide for bussrute gjennom hele Orkanger.

Planen finnes, men det er altså mye å ta fatt i mens bilbruken og utslippene av klimagasser øker.

DSC_0017.JPG

Idrettsparken er et eksempel til etterfølgelse. Bilene er ut av parken, og inn har det kommet sykkelparkering av høy kvalitet.

 

Publisert 25.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse