Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rosenvik: Orkdal får 16 mill. for å bygge 18 flyktningboliger

DSC_0005.JPG

Husbanken gir Orkdal kommune 16,5 mill. kr. i tilskudd for å bygge 18 boenheter for vanskeligstilte ved Rosenvik. Trolig vil syriske flyktninger flytte inn. Totale kostnader er 43 millioner.
NB! Orkdal kommune presiserer at boligene ikke er forbeholdt flyktninger, men også andre med behov for å leie rimelige leiligheter.

Tilskuddet dekker 38 prosent av den anslåtte kostnaden for et nytt kompleks med 18 utleieboliger for "økonomisk vanskeligstilte/flyktninger".

Statens bidrag skyldes den akutte krisen med et økende antall flyktninger og asylsøkere, særlig fra Syria.

Det haster
For å betale ut de 16,5 millionene krever Husbanken at Orkdal kommune starter bygging innen tre måneder, og at prosjektet skal være ferdig innen to år.

I dag står det to nedslitte hybelbygg på en etasje ved Rosenvik. Det har foreligget planer om utbygging av rimelige utleieboliger her i lengre tid.

Kommunen har fått tilbud fra flere leverandører, blant annet prefabrikerte brakkerigger som kan settes opp fort. Også dette er et direkte resultat av situasjonen for flyktninger som nå kommer til Europa.

Ghetto?
Orkdal kommune har de siste årene hatt vedtak om å ta imot 20 flytninger per år. Mangel på boliger har vært argumentet for ikke å ta imot så mange som myndighetene har bedt om.

I sommer vedtok kommunestyret likevel å doble til 40 per år de to neste årene. Derfor må det bygges/skaffes boliger i all hast. Ett dilemma er risikoen for at integrering blir vanskelig hvis flyktninger samles i ghettolignende bofellesskap. Se tidligere artikkel.

Bosnia før, Syria nå
Strømmen av asylsøkere til Norge øker nå kraftig. Samtidig har mange flyktninger allerede sittet i mottak i lang tid fordi kommunene ikke vil bosette mange nok.

Situasjonen for Norge som mottaksland begynner å ligne krisen som følge av krigen på Balkan på 90-tallet. Da kom mange fra Bosnia til Orkdal. Nå kan det komme mange fra Syria.

DSC_0004.JPG

Ett av hybelbyggene ved Rosenvik. Her skal Orkdal kommune bygge utleieboliger for 43 millioner for å ta unna litt av flyktningestrømmen. Staten har sagt ja til å dekke 16,5 millioner.

 

Publisert 24.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse