Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havn: Kommunelegen frykter helseplager - i Kristiansand

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

Kommunelegen i Kristiansand frykter for folks helse når havna i byen skal flytte og bygges ut. Kommunelege Dagfinn Harr viser til at støy ikke kan fjernes fysisk. Harr krever at risiko for helseskader blir utredet.
Det skjer altså i Kristiansand, ikke Orkanger/Råbygda (bildet).

I Orkdal er det annerledes. Her har politisk ledelse feilinformert i favør av utbygging både om mulige gevinster (arbeidsplasser) og skadevirkninger (fuglelivet/Råbygdfjæra). 

Da Malvik og Stjørdal sa nei av hensyn til miljøet, sa ordføreren i Orkdal at det er lettere her fordi folk er vant til støy. 

Orkdal kommune driver ikke med aktiv informasjon om en sak med store konsekvenser for bomiljø og naturverdier. Det forsøkte velforeningene på dugnadsbasis, men får ingen hjelp.

Midt i sentrum - best i Europa
Trondheim Havn unnlater å svare på konkrete spørsmål. Det har vært taust etter at ordfører Gunnar H. Lysholm hevdet i ST 27. juni at han stoler på Havna når selskapet sier man vil bygge det mest miljøvennlige anlegget i Europa.

Det er uklart om Trondheim Havn noen gang har sagt dette. Det er enda mer usikkert om det er mulig å bygge den mest miljøvennlige havna i verdensdelen når havna:
* ikke har jernbane
* må sende tungtransport via veier i sentrum
* ligger i tettbebyggelsen
* ligger inntil et verneområde
* ligger ved utløpet av ei sårbar lakseelv

Bråk flere steder
I Kristiansand flyttes havna ut av sentrum blant annet av hensyn til folkehelse. Men det bor folk også der den kommer. Kommunelege Dagfinn Harr sier til NRK at han tviler på om han ville ha bosatt seg der havna skal bygge ut.

- Støyen vil gå over fjorden uansett, sier kommunelegen i Kristiansand.

Kristiansand hadde 50 000 TEU (konteinertransporter) i fjor, Orkanger hadde 20 000. Visjonen er 100 000.

Les reportasjen fra NRK.

Harr viser til problemer både i Oslo og Grenland. Etter flere års strid med naboer og mange tiltak er støynivået ved terminalen i Oslo fortsatt for høyt på kveld, ifølge målinger i fjor. Se artikkel fra Oslo Havn med lenke til støyrapporter.

Oslo Havn fikk 55 naboklager i 2014.

I Grenland (Brevik-terminalen) ble det etablert en aksjonsgruppe; "Folkeaksjonen redd Eidangerfjorden", slik som i Malvik; "Malviks beste".

Havna svarer ikke
I Orkdal prøvde Orkanger Vel og Råbygda Vel å få til dialog med Trondheim Havn basert på faktakunnskap i stedet for å lage aksjoner. Havna neglisjerte henvendelser i flere måneder.

Kommunen frafalt på forsommeren kravet fra oktober i fjor om å legge Havneveien i miljøtunnel. Etter det har ledelsen i Trondheim Havn drevet polemikk på Facebook, men ikke svart  på konkrete henvendelser.

Det skjer til tross for at selskapet:
* er eid av kommunene
* forvalter store verdier på vegne av fellesskapet
* driver en virksomhet som uunngåelig fører til ulemper på ytre miljø.

Trondheim Havn er eiendomsutvikler
Også tunge aktører i vårt eget næringsliv er skeptisk. Hjørnesteinsbedrifter i Orkdal som bruker havna opplever Trondheim Havn som arrogant.

Trondheim Havn søker nå etter ny havnedirektør og eiendoms- og forvaltningssjef. Sistnevnte skal arbeide strategisk blant annet med byutvikling (ikke Orkanger). 2/3 av Havnas inntekter kommer fra eiendom i Trondheim.

Styreleder Otto Frøseth sa nylig til Adresseavisen at flytting av konteinervirksomheten til Orkanger løser et miljøproblem i Trondheim.

Heller ikke havnestyret ser på Orkanger som en optimal løsning. Det skyldes særlig at vi aldri vil få jernbane. 

Foreløpig vet ingen hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres, og om de i det hele tatt vil virke mot støy. Det er antatt å ta minst 15 år før økende tungtrafikk kan styres unna boligområder og sentrum.

Havna skal bygges ut før infrastruktur er på plass.

DSC_0017.JPG

Ca 20 000 konteinertransporter gikk til/fra Havna i fjor, dobbelt så mange som fem år tidligere. Visjonen er 100 000. I tillegg kommer tømmerbiler og all annen tungtransort.

 

Publisert 21.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse