Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Opprørere og løgnere ved Orkdal Helsetun

DSC_0090.JPG

"Opprørere".
Slik betegner ordfører Gunnar H. Lysholm en stor gruppe ansatte ved Orkdal Helsetun i et leserinnlegg i ST. De er løgnere også.
Neppe noen politiker i Orkdal har løyet mer enn Lysholm hvis vi skal bruke hans egen romslige definisjon på løgn.

Først litt om det politiske spillet:
Orkdalslista mistet fire av ni mandater ved valget, men har fortsatt betydelig makt på såkalt borgerlig side.

Etter valgnederlaget inviterte avtroppende ordfører Gunnar H. Lysholm blant andre Pensjonistpartiet og Venstre til forhandlinger om politisk samarbeid de neste fire årene. Ett eller begge partier må med for å sikre et videre liv for dagens koalisjon.

Det er interessant.

Pensjonistpartiet:
Torstein Larsen forlot FrP og bygde lista si på motstand mot Orkdal kommune og Gunnar H. Lysholm i den såkalte barnevernssaken. Den ansatte som fikk sparken står på lista. Janne Isdal Svorkås tilhørte samme side i striden, og sa opp jobben i Orkdal kommune. Ett tema var behandling av varslere.

Nå er Isdal Svorkås inne i kommunestyret sammen med Torstein Larsen.

Pensjonistpartiet profilerer seg også på eldreomsorg, mens  Orkdalslista altså betegner mulige varslere ved helsetunet som opprørere og løgnere.

Så  får vi se om Torstein Larsen likevel velger samarbeid med Orkdalslista for å få en plass i formannskapet.

Venstre:
Sa i ST før valget at man er mot bygdelister, men har samarbeidet med Orkdalslista i årevis. Ingen står lenger fra miljøpartiet Venstre i miljøspørsmål enn Orkdalslista.

Havneutbygging er vedtatt, basert på en forestilling om at avbøtende tiltak vil skåne naturverdier og bomiljø ved ei åpenbart feilplassert regionhavn. Det første avbøtende tiltaket (Havneveien i miljøtunnel) har allerede falt. De neste fire årene vil også andre avbøtende tiltak komme under press av økonomiske årsaker. Orkdalslista støtter trolig Trondheim Havn uansett hva som skjer.

Nå får vi se om Venstre støtter Orkdalslista -  eventuelt om en samarbeidsavtale vil sikre at utbygging tilpasses miljøet, og ikke omvendt.

Rød strek
Det samme gjelder rød strek og sentrumsutvikling. Orkdalslista vil arbeide for handelspark på Laksøra trass i at det motsatte er vedtatt i kommuneplanens arealdel. Lykkes Lysholm & co i arbeidet for Coop/Thon/Amfi, betyr det slutten for OTI og trolig utarming av gata innenfor rød strek.

Orkdalslista har nok en gang gått til valg på minst mulig planlegging, i en situasjon da Venstre vil utvikle et kompakt og attraktivt sentrum som reduserer bilbruk. Hva kommer i en eventuell samarbeidsavtale?

Så: Hva er en løgn?
Ordfører Gunnar H. Lysholm var den første som brukte ordet "løgn" i valgkampen. Det skyldtes at de ansatte anklaget ham for å bidra til å stenge Orkdal Helsetun for politikere, noe som trolig var feil og som de ansatte beklaget.

Men var det en løgn?

En løgn er en bevisst feilaktig påstand. En uriktig påstand kan fremmes i god tro, skyldes misforståelser, slums eller mangel på respekt for fakta.

Jeg har fulgt den lokalpolitiske debatten i mer enn ti år. Ordføreren har servert uriktige påstander på løpende bånd.

Mange av dem har langt større skadepotensial enn brevet fra ansatte ved Orkdal Helsetun. Lysholm har opptrådt som om retten til å omgå sannheten på en lemfeldig måte er et privilegium som følger med ordførerkjedet.

Feil (løgn?) om Havna
27. juni sa Gunnar H. Lysholm til ST at nye utredninger viser at utbygging av storhavn kan gi langt flere arbeidsplasser enn tidligere anslått. Det var helt feil. Etter Lysholms egen definisjon var det altså en løgn. I motsetning til de ansatte ved helsetunet har Gunnar H. Lysholm aldri rettet feilen.

Ingen sak har større konsekvenser enn havneutbygging. Ingen sak krever derfor høyere presisjonsnivå og bedre informasjon. En ordfører skal normalt gå foran som et godt eksempel i så måte, ikke opptre som versting.

Muligens inspirerte ordførerens feilinformasjon Orkdal Høyre til å stemple Ap, Småbylista og Orkanger Vel som en slags samfunnsfiender pga kritisk holdning til havneutbygging. I ettertid vet vi at to hjørnesteinsbedrifter i Orkdal, store kunder av Havna, er like kritisk.

Hvor er ST?
Nå etterlyser Lysholm en mer kritisk presse pga striden ved helsetunet. Ordføreren kan imidlertid prise seg lykkelig over at ST ikke har hatt tid eller ressurser til å undersøke og konfrontere ham med alt han har sagt opp gjennom årene. Noen ytterst få eksempler:

* Stemte mot tomt til ny videregående skole ved Orklahallen/OTI trass i løfter om det motsatte. Begrunnet det med at fylket ikke ville bygge ny skole uansett. Fylkets skolebruksplan sa at sannheten var omvendt; fylket droppet utredning av ny skole fordi kommunen ikke ville sette av tomt på Orkanger. Hvem løy?

* Varslet årlige møter med frivillige organisasjoner fra og med 2007 etter oppvaskmøte om mulig stenging av Orklahallen i helger. Fortsatt ikke innkalt til noe møte etter åtte år.

* Foreslo kirkegård på Strandheim fordi det er gangavstand fra Orkanger kirke. Det er det ikke.

* Ville ikke vise seg ute mer hvis vi ikke fikk noe konkret ut av Orkdal 2040 til 8 mill. kr. Er stadig ute.

* Ville bygge monument til 10 mill. kr. i sentrum (folkemøte Orkdal 2040).

* Ønsket seg rart og fargerikt Hundertwasser-hus i sentrum (Orkdal 2040).

* Påsto i ST at Europris på Laksøra utenfor rød strek (2004) var en tabbe. Uriktig. Orkdalslista jobbet aktivt for å få dette til, og lyktes i andre forsøk.

* Påsto i ST at Orkdalslista stemte for Comfort på Grønøra utenfor rød strek fordi man ikke visste at dette var en "så typisk butikk." Comfort reklamerte nettopp med at dette var en butikk.

* Ville ha felles 17. maifering på Follo (Orkdal vgs) i 2014 fordi det er så god parkering der. Follo har lite parkering.

* Påsto i kommunestyret april 2014 at havneutbygging bare vil gi ulemper for fuglelivet i en overgangsperiode. Rapporten om skader på fuglelivet sier tvert imot at konskevensene blir varige og alvorlige.

Slik er det mulig å fortsette lenge, og langt inn i valgkampen, der kommunens ordfører opptrådte direkte uredelig. Men det skal få ligge.

Opprørere og løgnere - mytteri ved helsetunet
Med ordførerens definisjon er disse - og mange andre merkelige utspill - løgn. Jeg påstår ikke at han lyver. Det er mulig å være i god tro, slik ansatte ved Orkdal helsetun trolig var da de knyttet stenginga av helsetunet for politikerbesøk til ordføreren.

Men i Lysholms øyne er kvinnene altså opprørere og løgnere. Vi er visst vitner til Mytteriet på aldersheimen.

Ordføreren i Orkdal stiller strenge krav om etterrettelighet til underordnede, og absolutt ingen krav til seg selv.

Hans Kringstad

 

Publisert 18.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Brigitte Kvarsnes 19.09.2015 21:19
Jeg synes det er viktig å se fremover og trekke lasset i samme retning i Orkdal. Hvem som har ytret misnøye på Helsetunet har ingen betydning. Det som er viktig derimot, er å gjøre noe med det. De ansatte jobber hardt og er frustrert selv om ikke alle kanskje tør å gi uttrykk for det. Politikere skal være ambassadører for innbyggerne og lytte til ALLE. Det er innlysende at noe er galt. Det MÅ kommunen gjøre noe med. Personangrep derimot har ingen hensikt i så måte. Partiene bør jobbe SAMMEN til det beste for innbyggerne, og ikke MOT hverandre. Makt må brukes med ærbødighet, uten å miste respekt for hverandre.. Det er i sannhet vanskelig å være politiker. Det krever en stor indre trygghet, ydmykhet og toleranse. Jeg beundrer de som viser slike egenskaper. Min bønn er derfor: vær så snill, ta folk på alvor og skaff til veie midler til helse om eldreomsorg. Det haster"

Nikki 19.09.2015 12:14
Rike Norge makter ikke å ta godt nok vare på sin eldre generasjon. Det har vi sett i flere år. Det er helt for jævlig og skammelig. Uansett rød eller blå regjering så vedvarer og øker eldreproblemet. Ikke er det annerledes i Orkdal kommune. Absolutt alle ser hva som er hovedproblemet her. DET ER FOR LITE HELSEPERSONELL TILSTEDE TIL ENHVER TID. Flere må være på jobb samtidig for at våre gamle skal få den omsorgen de fortjener. De som kjenner til problemet best er de få som jobber med de gamle. De må det lyttes til. Men dessverre standardsvaret fra regjering og kommuneledelse er at man ikke har nok penger? Ikke nok penger til å gi de eldre en verdig avslutning på livet? Ikke nok penger i rike Norge ? Da er det kanskje på tide å se nøyere på hvordan man forvalter og fordeler de pengene man har. Skal det da f eks brukes flere titalls millioner på prangende og råflotte anlegg innenfor idretten, noe som har blitt gjort de siste årene. På dette området er det kanskje på tide å jekke seg ned noen hakk og i fremtiden legge lista litt lavere. Håper den nye ledelsen i Orkdal kommune setter eldrepolitikken i høysetet. Dagens situasjon på Helsetunet holder ikke mål, flere må på jobb samtidig, og det snarest.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse