Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rød strek: Ber om å få leie ut til Nordea bank på Grønøra

Gr__n__ra1.JPG

Selskapet KL Regnskap Orkla AS ber om å få framleie lokalene sine til Nordea Bank. KL Regnskap Orkla holder til i Grønøra 1-bygget (bildet) på industriområdet. Søknaden gjelder til 31. oktober 2016. Da skal Nordea inn i Reme-gården i sentrum. Nordea holder til på torget i dag.

Dermed får politikerne en rød strek-sak til behandling rett etter valget. Bankvirksomhet på industriområdet er ikke tillatt.

På den annen side er den aktuelle dispensasjonssøknaden kortvarig, og det er avklart at Nordea ikke skal bli på Grønøra.

Taper penger på regnskap
Søknaden om framleie begrunnes med at KL Regnskap Orkla sliter alvorlig økonomisk og trenger leieinntekter.

Selskapet skriver til Orkdal kommune at Nordea driver med avtalt rådgivning, og at det derfor er lite trafikk og besøk. Det heter også at Nordea ikke har minibank, men det har Nordea beviselig på torget.

Nordea skal inn i andre etasje i bakre del av Reme-gården på Rømme Øvre. Planen er å flytte ut fra torget allerede nå. En tannlege skal inn i banklokalene hvis det blir utflytting.

Dispensasjon som forretningside
Det svære Grønøra 1-bygget har vært en hodepine for kommunen i flere år. Bygningen er i to etasjer, men står på industriområdet. Andreetasjer er lite egnet for industri. Forretningsideen var å få leie ut til annen virksomhet enn det som er lov utenfor rød strek. 

En del av lokalene har stått tomme hele tida, selv om det flere ganger har lyktes eierne å overtale politikerne til å bryte vedtaket om den røde streken. Krav til lokaler i sentrum gjør dem mye dyrere enn på industriområdet.

O, Sp og Venstre brøt streken
Respekten for rød strek/sentrumsutvikling ble vedtatt innskjerpet under arbeidet med Orkdal 2040, men det var bare på papiret. Like etter brøt Orkdalslista, Sp og Venstre prinsippene  i planen.

Sommeren 2013 sørget de tre partiene for at Orkla Økonomi fikk flytte fra sentrum til Grønøra - på tross av sterke faglige advarsler. Se artikkelen Skålholt & co med nytt slag mot Orkanger sentrum.

Tre år blir til "alltid"?
Dispensasjon ble gitt for tre år. Neste år får vi se om Orkdalslista, Sp og Venstre respekterer eget vedtak om at utflyttinga bare gjaldt for tre år.

Det politiske flertallet har flere ganger latt virksomhet som skal ligge i sentrum etablere seg på det mye billigere industriområdet. En vanlig begrunnelse er at det ikke finnes egnede lokaler i sentrum.

View_Photomontage_2.jpg

Nordea vil flytte fra torget til Reme-gården, med et mellomspill på Grønøra industriområdet. Flere virksomeheter innen bank og forsikring skal inn her.

 

Publisert 09.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse