Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Industrien i Orkdal: -Trondheim Havn opptrer arrogant

Flyfoto_20140527_021.jpg

Industribedrifter i Orkdal ser på Trondheim Havn som arrogant. De frykter at utbygging av regionhavn vil svekke lønnsomheten ved de store arbeidsplassene våre.
Næringslivet beskriver et havneselskap helt ulikt glansbildet som den politiske ledelsen i Orkdal kommune presenterer av Havna.

Under et bedriftsbesøk ved Washington Mills forrige uke fikk ordføreren & co presentert en annen side av virkeligheten.

Budskap:
Omfattende utbygging av havna kan svekke industrien vår.

Konkrete meldinger fra Washington Mills og andre - muntlig og skriftlig:

  • Både vi (Washington Mills) og andre bedrifter opplever Trondheim Havn som arrogant.
  • Havna mangler vilje til å forhandle om prising av tjenester.
  • Vi er bekymret for at planene om utbygging vil gjøre det for dyrt å bruke havna.

Det siste er et kjernepunkt.

Ledelsen i Orkdal kommune har gjennom lang tid markedsført havneutbygging som en Lotto-premie. Det skjer selv om regionhavn vil føre med seg miljøproblemer som kan gjøre kommunen mindre attraktiv for tilflytting og for etablering av virksomhet.

Et anslag på 240 nye arbeidsplasser innen 2040 (i løpet av 25 år) er presentert ukritisk som en sikker minstegevinst. Orkdal kommune har aldri fortalt at dette er bruttotall.

Rapporten om sysselsettingseffekt påpeker at anslaget IKKE tar med negative faktorer som støy, tungtrafikk og mulig fall i boligpriser (en sikker indikator på tap av attraktivitet/tilflytting/arbeidsplasser).

For dyrt å bruke Havna
Det nye som kommer fram nå er at havneutbygging også kan virke negativt for de store bedriftene vi allerede har, og som har vært her i flere generasjoner. Dette har aldri før vært tema i offentligheten.

Trondheim Havn har satt opp prisene for bruk av Grønøra kraftig uten at hjørnesteinsbedrifter som Elkem Thamshavn og Washington Mills med totalt mer enn 250 ansatte mener de har fått føre reelle forhandlinger. Havna har monopol.

Washington Mills og andre frykter at det blir for dyrt å bruke havna i framtida, når havneselskapet skal finansiere utbygging på Grønøra Vest.  Mesteparten av denne utbygginga skal brukes til lager for gods inn/ut, ikke til å betjene Washington Mills, Elkem og andre som sikrer folk arbeid i Orkdal.

Savner satsing på veg
Washington Mills har ikke bruk for de svære arealene mot Råbygdfjæra. Bedriften støtter en mindre utbygging på Grønøra Øst.

Washington Mills importerer råvarer via Havna, men må sende all eksport på veg. Bedriften er bekymret over den manglende satsinga på veg nasjonalt, men også lokalt. Havna skal etter planen ta imot langt mer tungtrafikk uten at det finnes noen konkret plan for nye vegløsninger på Orkanger.

Ønsker sentrumsutvikling for å trekke folk
Som omtalt tidligere er ledelsen ved Washington Mills også redd havneutbygging er feil vei å gå for å utvikle Orkdal. Adm. dir. Ole Johan Svorkdal peker i stedet på behovet for tiltak innen sentrumsutvikling, bolig og kultur.

Åraken er at bedriften i stadig større grad opplever at nøkkelpersonell ikke vil bo i Orkdal, men pendler fra Trondheim. Dette ser man på som en trussel mot Orkdal som industrikommune. Washington Mills subsidierer nå pendlerne på grunn av utgifter de har til bompenger.

Anklaget for hasardspill
Orkanger Vel (og andre som ikke skal navngis) har flere ganger tatt opp behovet for gode, avbøtende tiltak og pekt på risikoen for at storhavn vil gjøre større skade enn nytte for en sunn utvikling av Orkanger og Orkdal.

Velforeningas (og andres) kritiske holdning er møtt med anklager om bevisst å spille hasard med kommunens framtid. Storhavn er forsøkt framstilt som ren frelse for næringslivet vårt, men det viser seg altså at hjørnesteinsbedriftene selv har et langt mer nyansert syn på storstilt utbygging enn den politiske heiagjengen.

Løser miljøproblem i Trondheim
Styreleder Otto Frøseth i Trondheim Havn sier til Adresseavisen at utbygging på Orkanger vil løse et miljøproblem med tungtrafikk - i Trondheim.

Trondheim Havn er eid 78 prosent av Trondheim kommune og 4 prosent av Orkdal kommune. Orkdal kommune selger nå alt av sjønære næringsarealer i Orkdal til Trondheim Havn.

Trondheim Havn har ca fem ansatte i Orkdal.

DSC_0024.JPG

Når/hvis Orkanger blir regionhavn for konteinere skal konteinerne flyttes fra Grønøra Øst til nye arealer på Grønøra Vest. Washington Mills og andre er redd Havna setter opp prisene ytterligere slik at det rammer lønnsomheten ved bedriftene våre.

 

Publisert 08.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse