Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Er dette Fannrem eller Nord-Korea?

DSC_0092.JPG

Ledere skal høre på hvis politikere snakker med ansatte på Orkdal Helsetun. Befinner vi oss i Norge eller Nord-Korea? Er dette Fannrem eller Pyongyang? Orkdal kommune har på ny vist sitt sanne ansikt. Det er lukket.

Et lukket ansikt er sjelden vakkert, og et pålegg om overvåking av samtaler mellom arbeidstakere og deres folkevalgte er trolig dundrende lovstridig.

Aps listekandidat Trude Tevik Gulbrandsen ble nektet å drikke kaffe med pleiere før de gikk på nattevakt ved helsetunet. Eller var det motsatt? Ansatte i eldreomsorgen ble nektet å snakke med en politiker siden de befant seg på arbeidsplassen sin.

Ledere skal være til stede, forteller ST, som gjengir ordren i sitattegn - altså påstått ordrett. Ledelsen skal ha kontroll.

Et slikt regime hører ikke hjemme i et demokrati. Orkdal kommune mangler ryggmargsrefleks for åpenhet. Vi ser det stadig.

Fikk munnkurv
På et åpent møte 23. april spurte enhetsleder ved Evjen barnehage hvordan de folkevalgte ser på statens nye retningslinjer for barnehagene. Ordføreren klubbet henne ned, for ledere i Orkdal kommune skal ikke spørre om slikt offentlig. Ordføreren markerte i tillegg autoriteten sin med et forsøk på latterliggjøring, tilsynelatende inspirert av kjønnsrollene på 1950-tallet. Kvinner er søte.

De møtes når du er på jobb
Alle politiske møter i Orkdal går på dagtid, slik at folk flest ikke kan høre på. Muligens kunne kveldsmøter eller streaming på nett skapt litt større samfunnsinteresse i en kommune med sørgelig lav valgdeltakelse.

Ap foreslo kveldsmøter for kommunestyret for noen år siden, og ble nedstemt. Ordføreren argumenterte med at sakene uansett er avgjort når de kommer til kommunestyret. Pussig, siden han gikk til valg på at Orkdalslista skal sørge for at saker i større grad blir avgjort nettopp i kommunestyret, av kommunestyrets flertall.

Men det er nok riktig at utfallet vanligvis spikres på gruppemøter. Gruppemøtene er en trygg arena for det politiske lederskapet. De er så trygge at ordføreren har fått delta selv når privatøkonomiske interesser gjorde ham inhabil.

Orkanger Vel og Råbygda Vel overtalte Orkdal kommune til å legge ett kommunestyremøte til kveld i fjor.  Salen var nesten full av folk som fikk et sjeldent innblikk i lokaldemokratiet vårt. Publikum kan virke skjerpende og motiverende på politikerne vi har valgt. Det er jo ikke så morsomt å plumpe ut med at fuglene får det bedre med ei storhavn når folk hører på.

Et lukket parti
Jeg har skrevet om det flere ganger før, og dette er ikke valgkamp: Orkdalslista har hatt ordføreren i 16 år og er like fullt en lukket organisasjon. Du kan ikke melde deg inn som i andre parti, du må være ønsket. Slik fungerer maktapparatet i en rekke autoritære regimer, og altså i Orkdal. Tenk om Erna Solberg måtte ha godkjent deg før du kunne ta verv og påvirke Høyres politikk innenfra?

Orkdalslista blir neppe særlig annerledes om den åpner opp for medlemskap, men noen ganger er demokratiske prinsipper så viktige at du bør ta bryet med å følge dem. Orkdalslistas ledelse ser ut til å leve bekvemt med å følge frimurernes modell.

Barnevernssaken
Mest mulig åpenhet er prinsipielt og juridisk riktig for en kommune, og dessuten er det smart i det lange løp. Den såkalte barnevernssaken som verserte i månedsvis var selvskading for viderekomne.

Saken kom skjevt ut på grunn av manglende åpenhet. Kommer du skjevt ut fra hoppet, går det gjerne galt. Orkdal kommune ble straffet hardt med langvarig fokus på/påstander om intriger, konflikt, svak ledelse, trakassering av varslere og overtramp mot barnevernsklienter. Lurer på hva det kostet i tid og penger.

Slikt hjelper i hvert fall ikke på rekruttering av ledere, som kommunen sliter med. Det er usunt når rekruttering i for stor grad skjer via interne opprykk og rokader. I stedet for fornyelse risikerer organisasjonen en smiskekultur der belønning av politiske øyentjenere går foran kompetanse.

Velforeninger tok ansvar
Mangel på åpenhet handler også om hva du ikke gjør. Knapt noen sak er mer kompleks og vil påvirke lokalsamfunnet vårt sterkere de neste årene enn utbygging av storhavn. Orkdal kommune har ikke hatt noe opplegg for å involvere og informere befolkningen.

Folkemøtene arrangerte Orkanger Vel og Råbygda Vel på dugnad, og på en dønn seriøs måte. Det lå mye arbeid bak. Ordføreren måtte dra før tida fra det første møtet på grunn av et arrangement på Bårdshaug Herregård (noe som aldri er brukt mot ham før). Men nå, ett og et halvt år etterpå, prøver kommunens ordfører å henge ut lederen i Orkanger Vel (arrangøren) i ST på grunn av en uttalelse under møtet.

Faglige utredninger om storhavn og tolking av dem har du funnet på dette nettstedet. Den politiske ledelsen har feilinformert i stedet for å gi folk innsikt.

Trondheim Havn er også lukket
Ordføreren sa til ST i juni at han stoler på Trondheim Havn når Havna sier de vil bygge Europas mest miljøvennlige havneanlegg på Orkanger.

Har Havna sagt det? tenkte jeg. Europa-rekord på Orkanger, midt i tettbebyggelsen, inntil et verneområde og utløpet av ei lakseelv, uten jernbane og uten utsikter til å få veg som kan ta unna tungtransporten. Virkelig?

Jeg sendte derfor fire konkrete spørsmål til Havna om hvordan dette skal skje, også gjengitt i ST. Havna lovte å svare denne gangen, men man måtte snakke med Orkdal kommune først. Nå har det gått nesten to måneder uten svar.

Like arrogant opptrådte det kommunalt eide havneselskapet da Orkanger Vel og Råbygda Vel sendte 20 konkrete, saklige spørsmål utelukkende i den hensikt å få til en diskusjon basert på fakta, ikke på følelser. Havna burde satt pris på en slik tilnærming etter å ha møtt en protestaksjon i Malvik, men neglisjerte henvendelsen. Den videre kontakten har også bydd på overraskelser.

Trondheim Havn framstår som en autoritær og lukket organisasjon. Åpenhet er prinsipielt rett. Åpenhet bygger tillit - så fremt du har ditt på det tørre - og det har vel Orkdal kommune og Havna?

Orkangervel.no
Det dugnadsdrevne nettstedet har åpenhet som formål, derfor er denne kommentaren relevant. Nettsida lever på overtid fordi lokalsamfunnet dessverre fortsatt trenger:
1) En kilde til faktainformasjon du skulle ha fått av Orkdal kommune.
2) En smule provokasjon og ettertanke som kan stimulere interessen for stedet du bor på og dem som bestemmer her.

Mellom valgene fungerer det politiske miljøet i Orkdal som et lukket økosystem, adskilt fra folk flest. Nå bygger Orkdal kommune i tillegg enda høyere murer mellom folket og de folkevalgte.

Saken fra Orkdal Helsetun viser at vi går feil vei. Fremad marsj mot Nord-Korea.

Hans Kringstad

PS! Siden leserinnlegg i ST viser at enkelte misliker/misforstår satire og språklige karikaturer: Sammenligningen med Nord-Korea er ikke ment bokstavelig. Det er en bevisst overdrivelse, en såkalt karikert framstilling for å gjøre et poeng veldig tydelig.

Hvis du trenger en påminnelse om betydningen av demokrati og åpenhet anbefales "Mørkets rike" av Barbara Demick - ei reportasjebok fra Nord-Korea.

DSC_0009.JPG

Fra velforeningenes første folkemøte om havneutbygging, på Terna i februar 2014.

 

Publisert 06.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 10.09.2015 13:20
Orkdals ordfører Lysholm,var jo som kjent en ivrig FrP-politiker i flere år.Nå skjuler mange på høyresiden seg bak det mere legitime navnet Orkdalslista.Å opptre arrogant er derfor ikke et ukjent begrep i disse kretser.Smmenligningen med Nord-Korea er derfor ikke så galt.Sist det skjedde var det faktisk også en fra FrP som fikk passet sitt påskrevet,den mere kjente Anders Anundsen.Orkdal trenger derfor en ordfører som ser innbyggerne på en helt annen måte enn det Ordfører Lysholm gjør.Godt valg.

Trygve Au e 07.09.2015 16:10
Dette innlegget er veldig godt skrevet! Om jeg er enig i alt, kan jeg ikke si, siden jeg ikke bor i Orkdal, men poengene er klare og veldig godt formulert!

John Ivar Evjen 07.09.2015 12:34
Hvordan blir man medlem av Småbylista?

Hans Kringstad 07.09.2015 13:24
Via skjema på småbylista.no, egen fane heter "bli medlem". Eller 250 kr. til konto 4270 15 94465. Oppgi i så fall i nettbanken at innbetalingen gjelder medlemskap 2015.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse