Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Lokal toppsjef: Usikker på om regionhavn er bra for Orkdal

Flyfoto_20140527_023.jpg

Administrerende direktør Ole Johan Svorkdal ved Washington Mills ber Orkdal kommune arbeide for å få flere til å flytte hit.
* Svorkdal "er ikke sikker på om regionhavn er veien å gå", ifølge ST.
* Den lokale næringslivstoppen vil ha sentrumsutvikling, boliger og kultur for å gjøre Orkdal mer attraktivt.

Dermed har en av de fremste industrilederne i regionen brutt ut av en flokk som ensidig framstiller større havn som en velsignelse.

Vil ikke bo i Orkdal
Svorkdal gir uttrykk for et nyansert syn på linje med Orkanger Vel og et parti som ikke skal nevnes ved navn her av frykt for rolleblanding:

Ei regionhavn med mye tungtransport kan på sikt gi større negative enn positive effekter.

Washington Mills er en av de aller største brukerne av havna. Bedriften har 110 ansatte, men toppsjefen er bekymret fordi en stadig større del av arbeidsstokken velger å bo utenfor Orkdal.

- Det utgjør en trussel for Orkdal som industrikommune at arbeidskraften bor i Trondheim, sa Svorkdal da lokale politikere besøkte bedriften torsdag.

Han la til:

- Orkdal må jobbe for å være en attraktiv bokommune. Det går på ting som sentrumsutvikling, boliger og kultur.

Over 300 pendler fra storbyen
Innpendlerne er en naturlig gruppe å satse på for tilflytting, siden de allerede jobber her. I et leserinnlegg i ST nylig skrev ordfører Gunnar H. Lysholm imidlertid at få velger å pendle fra Trondheim til Orkdal.

Adm.dir. ved Washington Mills opplever altså virkeligheten annerledes.

Hva er så fasit i form av offisiell pendlerstatistikk?

Svar: 357 personer pendler daglig fra Trondheim til Orkdal (2013-tall).

De 357 velger å bo i og skatte til Trondheim selv om de har arbeid i Orkdal, der det er mye billigere å bo.

DSC_0004.JPG

Hva er smartest å satse på for Orkdal i det lange løp - stor konteinerhavn eller gode bomiljø? Eller går det an å få til begge deler?

 

Publisert 04.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Folke Forfang 08.09.2015 22:00
Er det mange eller få som pendler frå Trondheim til Orkdal? Ifølge Hans Kringstad er fasiten i form av offisiell pendlerstatistikk at 357 personer daglig pendler frå Trondheim til Orkdal. (2013-tall). Tallet er korrekt. Men kva for spørsmål er dette svar på? Det er svaret på eit spørsmålet om kor mange som pendler, men sier ingenting om det skal kalles få eller mange. Svaret hans blir hengande og dingle i lause lufta, utan bakkekontakt! Eg har lært at bare heilheten er sannheten. Du kan totalt forvrenge sannheten ved bare å presentere den delen av virkeligheta som passer deg sjøl. Så la oss sjå på heilheten. I 2014 pendla 389 frå Trondheim til Orkdal. Dette var 6,7 % av sysselsatte i Orkdal, og ein auke på 76 personer frå 2006. I 2014 pendla 964 frå Orkdal til Trondheim. Dette var 16,5 % i forhold til antall sysselsatte i Orkdal, ein auke på 262 personar frå 2006. Frå 2006 til 2014 er det altså over tre ganger så mange som har valgt å bosette seg i Orkdal og arbeide i Trondheim enn motsatt. Det skulle ein sanneleg ikkje tru etter å ha lest artikkelen til Hans Kringstad! Utan å si det direkte påstår han at 357 som pendler frå Trondheim til Orkdal er mange. Kva er ressonnementet bak ein slik påstand? Kan det ikkje være rom for å påstå at 6,7 % av dei sysselsatte er relativt få? I Skaun er 9,5 % av dei sysselsatte i kommunen innpendlarar frå Trondheim, mens det i Orkdal bare er 6,7 %. Vil du da konkludere med at bomiljøet i Skaun må være virkeleg ille? Eller har du ein forklaringsmodell for Orkdal og ein annan modell for alle andre kommunar? Bomiljø har sjølsagt betydning for kor folk busett seg, og eg ser ingen grunn til å trekke i tvil refererte erfaringer i artikkelen. Det er imidlertid mange faktorar som påverker valg av bo- og arbeidssted, og det blir feil å presentere ei problemstilling som heile svaret. Når Hans Kringstad trekker inn passende deler av offentlig statistikk for å underbygge sitt budskap, og utelater dei delane som til sammen gir heilheten, så oppfatta reg det som ei bevisst forvrenging av verkeligheta.

Hans Kringstad 09.09.2015 11:11
Alt er relativt, så det er mulig å finne sammenligninger som forsvarer mange synspunkt. Jeg har brukt et absolutt tall, og nå er visst det å forvrenge virkeligheten. Det eneste jeg har stusset på er at ordføreren i Orkdal kan mene vi har få innpendlere fra Trondheim når vi faktisk har 389 (jeg brukte 2013-tallet 357). Jeg har ikke dratt noen sammenligning med Skaun eller andre forhold. Den mest relevante sammenligningen med Skaun er for øvrig denne: Skaun har økt folketallet med 927 på fire år mens Orkdal har økt med 303. Samme hvordan du vrir og vender på det er antallet daglige innpendlere fra Trondheim 389. Det er 389 potensielle innflyttere, og jeg skjønner fortsatt ikke hvordan ordføreren i Orkdal og Folke Forfang kan mene at 389 innpendlere fra Trondheim er få innpendlere. Mvh Hans

Nikki K 05.09.2015 17:26
Dagens politiske ledelse i Orkdal har sittet alt for lenge. Årsaken til at et fåtall vil bosette seg i Orkdal og Orkanger er påfallende. Sentrumsutviklingen har vært skremmende dårlig og direkte tilfeldig i mange år. Bymessige sentrumsfunksjoner er spredd rundt om og er ikke i gangavstand fra hverandre. Og hvor er egentlig sentrum? Amfi? Bårdshaug? Nerøra? Handelsgata? Otiområdet? Laksøra? Grønøra? Ingen vet det med sikkerhet. Blir jo fullstendig skivebom å påstå at sentrum er på Orkanger og strekker seg til tettsteder og andre viktige arenaer/funksjoner i nærheten. Det som til de grader er skremmende er dagens politiske holdning til uttalelser/råd fra byplanleggere, byeksperter og fra personer med kompetanse til å uttale seg om dette. Orkanger er i praksis ingen by men en langstrakt tilfeldig spredd bygd uten fasong og bymessig stil som et fåtall ønsker å bosette seg i. Hvorfor tar ikke dagens politiske ledelse på alvor svarene som jevnlig kommer fra nyutdanna potensielle innbyggere og småbarnsfamilier? Denne viktige gruppen sier i klartekst hva som er årsakene til hvorfor de ikke ønsker å bosette seg i Orkdal og Orkanger.

Enig! 05.09.2015 09:40
Det samme skjer i en større bedrift jeg jobber i her lokalt: Stadig større del av arbeidsstokken bor utenfor Orkdal. Og de fleste begrunner det med bomiljø.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse