Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Amfi-eiere betaler ikke: Neglisjerer avtale med kommunen

DSC_0021.JPG

De søkkrike eierne av Nye Amfi holder pengeboka lukket. Olav Thon/Coop/Amfi neglisjerer en avtale om at utbygger skal skille gående og syklende mellom rundkjøringene på Bårdshaug (bildet). Amfi-gruppen godtar heller ikke et politisk vedtak i saken.

Etter å ha investert 350 mill. kr. i nytt senter, krangler Coop & co om småpenger med Orkdal kommune.

Når sentret nå er ferdig, lar Thon/Coop/Amfi være å følge opp en såkalt rekkefølgebestemmelse. Der heter det at utbygger (pga trafikkøkning mv etter utvidelse) skal lage separat sykkelfelt på en 140 meter lang strekning med gang- og sykkelbane.

Dette er saken:
1) Under utbygginga søkte Amfi om fritak på dette punktet. Man hevdet at det eksisterte en avtale som sa at ombygging av 140 meter gang- og sykkelbane for bedre å sikre syklister/gående er kommunens ansvar.

2) Rådmannen undersøkte saken og konkluderte klart og tydelig: Det eksisterter ingen slik avtale som Amfi hevder. Derimot er reguleringsplanen og rekkefølgebestemmlser for Nye Amfi klare på at tiltaket er utbyggers ansvar.

3) Kommunen brakte også spørsmålet inn for politisk behandling. For ett år siden vedtok politikerne i Orkdal enstemmig at saken er klar: Reguleringsplan for Nye Amfi og avtaler viser at Amfi-eierne har plikt til å bygge om 140 meter gang- og sykkelbane.

Dermed skulle det være klart for byggestart. Men når Orkdal kommune dro på befaring i sommer, lå gang- og sykkelbanen som før.

Amfi nekter
Konfrontert med det svarer Amfi at man fortsatt mener Orkdal kommune har ansvaret. Det politiske vedtaket betyr ikke noe. Amfis konsulent anbefaler et utspill fra kommunen for å få i gang "forhandlinger" om en sak Orkdal kommune mener er avgjort for lenge siden.

Krangel om såkalte rekkefølgebestemmelser er et tilbakevendende problem. Ved utbygging av storhavn er det lagt opp til et flettverk av rekkefølgebestemmelser i forkant. En av bestemmelsene (Havneveien i kulvert) er allerede frafalt etter press. Om noen år får vi se om Orkdal kommune og Havna tolker avtaler for å sikre bomiljø og naturverdier likt.

51 mangler
Orkdal kommune fant 51 feil og mangler ved Amfi under befaringen. De fleste er bagatellmessige og rettet opp i løpet av sommeren.

I tillegg til gang- og sykkelbanen finnes noen unntak. Her er tre av dem:

For bratt
Skråningen fra Amfi opp til gangfeltet i Orkdalsveien er for bratt (universell utforming). Amfi mener dette er vanskelig å gjøre noe med i ettertid, og ber om aksept. Amfi argumenterer med at de fleste kundene kommer med bil, også de som bruker rullestol.

Et av poengene med universell utforming er at folk med nedsatt førlighet (stadig flere eldre) skal kunne komme fram selv om de ikke kjører bil.

Rasteplasser
Rasteplasser ved elva skulle ha treplatting som dekke. Amfi ber om å slippe med å gruse opp fordi plattinger kan bli ødelagt ved brøyting.

Vegetasjon i skråning
Orkdal kommune hevder at Amfi har ansvaret for å stelle skråningen mellom sentret og elva, og holde uønskede planter borte. Amfi nekter for at Amfi har en slik forpliktelse.

PS:
Orkdal kommune har verken ryddet i vegetasjon eller laget funksjonelle rasteplasser i sin del av den såkalte Orklaparken nord for Bårdshaug bru. Det er ikke bevilget penger annet enn til strekningen Bårdshaug bru-Forve bru.

DSC_0025.JPG

Amfis rasteplass.

 

Publisert 04.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse