Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger kirke råtner - 1500 plastgraver må kalkes

bauta.jpg

* Orkanger kirke er skadet av råte. Det haster med å utbedre kirka.
* Den Gode Hyrdes kapell: Drenering rundt murene skulle ha vært gjort i 2013.
* Hele 1500 plastgraver på kirkegårdene i Orkdal må kalkes for å få til nedbryting.

Dette går fram av Handlingsplan for Orkdal kirkelige fellesråd 2016-2020.

De såkalte plastgravene først
En historisk tabbe har rammet kommuner og etterlatte over store deler av landet:

På 1950-tallet begynte et begravelsesbyrå i Oslo å legge plast i kistene. Plastgraver etablerte seg som vanlig praksis også andre steder - uten tanke på at kropper svøpt i plast ville bli bevart mot nedbryting.

Plastgravene kan ikke gjenbrukes som kistegraver. Dermed må kirkegårder utvides samtidig som mange etterlatte har opplevd utilsiktet konservering av avdøde som en stor belastning.

Bare i Orkdal finnes 1500 plastgraver  fra ca 1960-1980. 400 av disse ligger ved Den Gode Hyrdes kapell på Orkanger.

Ny metode
Nå er det utviklet en metode som omdanner gravene; innsprøyting av lesket kalk, luft og vann. Det koster ca 5000 kr per grav, men kirkevergen i Orkdal skriver at dette vil betale seg i løpet av få år blant annet fordi behovet for å utvide kirkegårdene blir redusert. Kirkevergen foreslår å kalke 4-500 graver per år, deriblant på Orkanger.

Orkanger kirke
Selskapet Multiconsult påviste i 2008 råteskader på kirka. Utskifting av råteskadd treverk burde skje i løpet av 5-7 år, altså seinest i år, men det er ikke gjort. Kirkevergen skriver at Orkanger kirke ikke er vakker slik den står i dag, og at den må utbedres før råta får bre om seg. Kostnad ca 950 000.

Orkanger  kirkegård skal etter planen omreguleres til urnelund. Dette er et første steg for å få til flere gravplasser på Orkanger. Kostnad prosjektering/omregulering til urnelund er ca 200 000.

Den Gode Hyrdes kapell
Fylte 60 år i år, mye restaurering er gjort, men drenering rundt murene gjenstår. En tidligere tilstandsrapport anbefalte drenering innen 2013. Det finnes ikke penger i år heller, og vi er altså flere år på overtid. Kostnad for graving rundt murene: 400 000.

10_OKTOBER.JPG

Det ligger ca 400 plastgraver ved Den Gode Hyrdes kapell. Kostnad for å kalke dem er ca 2 mill. kr. I tillegg er det nødvenmdig på drenere rundt kapellet, som fylte 60 år i år.


 

Publisert 01.09.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse