Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ordføreren feilinformerte om Orkanger storhavn - igjen

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

Nye utredninger viser at utbygging av havna kan gi langt flere arbeidsplasser enn tidligere beregnet.
* Det hevdet ordfører Gunnar H. Lysholm i ST 27. juni.
* Påstanden er feil. Utredningene finnes ikke.

Også tidligere har ordføreren gått ut med feilinformasjon fra utredninger om havna.

Ikke prognoser
Det eneste riktige nå er at det foreligger en ny rapport. Den beskriver ringvirkninger av de 11 havnene i Trondheimsfjorden. Rapporten gir et bilde av dagens situasjon, ingen prognoser.

Rapporten beregner ikke vekst i antall arbeidsplasser som følge av havneutbygging på Orkanger, slik ordføreren påsto i intervjuet. Dette er aldri korrigert.

Fra intervjuet med Gunnar H . Lysholm 27.juni:

"Han (Lysholm) viser til at det tidligere er anslått at havneutbyggingen vil få ringvirkninger som kan gi rundt 200 nye arbeidsplasser.

- Men nye utredninger viser at tallet kan bli langt høyere."

Det siste er et direkte sitat.

Orkangervel.no etterlyste de påståtte utredningene, siden alle rapporter er forsøkt publisert her. 19. august kom en ny rapport, som altså har et annet tema enn nye arbeidsplasser. Andre, nye utredninger eksisterer ikke.

Bakgrunn
Lysholm fortalte i  ST om nye og positive utredninger da det ble klart at Trondheim Havn gjenopptok planlegging av storhavn på Orkanger. Det skjedde etter at et flertall i kommunestyret droppet kravet om at Havneveien må helt eller delvis i miljøtunnel før Havna tar i bruk nye arealer.

Best i Europa?
Den virkelige rapporten om sysselsetting anslår helt korrekt minst 200 arbeidsplasser - riktignok  i løpet av 25 år. Rapporten opplyser at den ikke tar hensyn til negative følger som støy, trafikk og fall i boligpriser. Det kan gi tap av arbeidsplasser, altså en sum på færre en 200 innen 2040.

I det samme intervjuet 27.juni sa ordfører Gunnar H. Lysholm også at "jeg har stor tillit til Trondheim havn som sier de skal lage den mest miljøvennlige havna i Europa."

Ikke svar
Havna fikk 12. juli fire konkrete spørsmål knyttet til denne påstanden fra ordføreren. Bakgrunn; den angivelige ambisjonen om å bli mest miljøvennlig i Europa er tøff siden Havna ligger:
* i tettbebyggelsen
* inntil et verneområde
* inntil ei sårbar lakseelv
* avskåret fra jernbanenettet
* uten et velegnet vegsystem

Foreløpig har Havna ikke svart.

Feil også om fuglelivet
Fylkesmannen og flere rapporter peker på store ulemper, blant annet for fuglelivet i Råbygdfjæra.

I kommunestyret 9. april 2014 sa ordfører Gunnar H. Lysholm at rapporten om fuglelivet viser at utbygging er skadelig for fuglelivet "i en overgangsperiode".

Rapporten sier tvert imot at støy og tap av arealer vil gi varige skader på fuglelivet. Skadene vurderes som alvorlige. Andre politikere korrigerte ordførerens framstilling av utredningen. 

Dette nettstedet har forsøkt å få fram kritisk men korrekt informasjon om følger ved havneutbygging. Her er lenke også til den nye rapporten om ringvirkninger.

Noen få fakta fra rapporten:
* Konteinertrafikken på Orkanger er mer enn fordoblet siden 2009 og nådde 20 300 TEU (tilsvarer ca 20 000 tungtransporter) i 2014.
* Til sammenligning håndterte havna i Trondheim 400 TEU.
* 2/3 av inntektene til Trondheim Havn skriver seg fra eiendomsutvikling i Trondheim.
* Havna på Orkanger baserer seg på få, men store virksomheter som Washington Mills, Bredero og Elkem. Inkludert alle ringvirkninger representerer disse og andre foretak som kan knyttes til havnevirksomheten drøyt 1000 årsverk i Orkdal og nabokommuner.

Skjermbilde.JPG 

Oppslaget i ST 27. juni med påstand om nye utredninger som varsler langt flere arbeidsplasser enn tidligere antatt.

 

Publisert 26.08.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Fra ST 30.08.2015 12:11
Mye om ringvirkninger mtp arbeid og økonomi ,ingenting og god gjennomføring av havneutbygging. Er vel strengt tatt ferdig med spørsmålet og havn eller ikke. Nå må en forsvarlig og kompromissløs plan uten tulle-vedtak på plass

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse