Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vi er 20 flere: Innvandring økte folketallet i Orkdal

Flyfoto_20140527_025.jpg

Etter nedgang i folketallet første kvartal, vokste Orkdal med 20 innbyggere i perioden april-juni. Halvparten er innvandring. Veksten det siste året er bare 0,4 prosent, noe som kan få følger for statlige overføringer.

Det vakte en viss oppsikt at "regionsenter i vekst" gikk i minus de tre første månedene - riktignok bare med en.

De tre siste månedene ga pluss 20, som fordeler seg slik:

Innvandring: 10
Fødselsoverskudd: 6
Innflytting: 4

Det siste året er veksten altså bare 0,4 prosent. Rådmannen har uttrykt bekymring fordi staten betaler til kommunene etter vekstrate.

Innvandring betyr mest. Dette vil trolig øke framover, fordi Orkdal kommune har vedtatt å ta imot flere flyktninger fra krigsområdene i Syria.

Statistisk Sentralbyrås tall skiller ikke mellom flyktninginnvandring og arbeidsinnvandring fra land i EU-sonen.

Vi er nå 11 741 innbyggere i Orkdal. I siste kvartal vokste konkurrenten Skaun mindre enn på lenge; med 21. Veksten det siste året i Skaun er likevel 2,2 prosent - en rate som er mer enn fen ganger høyere enn Orkdal.

Skaun har hatt stor innenlands tilflytting i lang tid.


 

Publisert 24.08.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse