Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel og Orkdal Høyre - et saklig svar

skilt_007_1.jpg

Orkdal Høyre valgte å starte valgkampen i ST med å stemple tre utpekte grupper som svikere i eget lokalsamfunn. De frivillige i Orkanger Vel inngikk blant dem som "ønsker å spille hasard" med framtida vår. Lenger unna sannheten kommer du sjelden. Nedenfor finner du et saklig svar fra Orkanger Vel.

Innlegget fra Velforeninga sto også på trykk i papirutgaven til ST lørdag. Det var der Høyre startet valgkampen med å rette anklager mot politiske motstandere og en frivillig organisasjon.

Her er svaret på beskyldningene:

Orkanger Vel og Orkdal Høyre

I ST 8. august hevder Joar Syrstadeng, Jon Arne Skjelfjord og Arnt-Otto Lie i Orkdal Høyre at Orkanger Vel ønsker å spille hasard med Orkangers framtid. Lenger unna sannheten er det vanskelig å komme.

Helt siden utbygging av containerhavn ble et tema, har Orkanger Vel arbeidet for at vi skal vite mest mulig om fordeler og ulemper før et vedtak. Det er det stikk motsatte av å spille hasard:

•    Orkanger Vel ba Orkdal kommune om trafikktellinger på Havneveien for å sikre et kunnskapsgrunnlag. Avslått, men Orkanger vel fikk utført trafikktelling juni 14.

•    Orkanger Vel skrev brev til Trondheim Havn med 20 saklige spørsmål om blant annet statistikk og prognoser. Ikke besvart, heller ikke etter purring. Svar kom etter flere måneder da velforeninga skrev leserinnlegg i Adresseavisen.

•    Orkanger Vel og Råbygda Vel arrangerte for egen regning to folkemøter for å få fram fakta om fordeler og ulemper ved utbygging. Trondheim Havn fikk anledning til å forberede møtene sammen med oss og full frihet til å gi all informasjon Havna ønsket å bidra med. Trondheim Havn var godt fornøyd.

•    Orkanger Vel har lagt ut lenker til alle faglige rapporter om havneutbygginga for å gi politikere og befolkning mest mulig kunnskap.

Velforeninga kunne ha organisert en protestaksjon mot havneutbygging som i Malvik. I stedet bestemte styret i 2013 at Orkanger Vel skal søke dialog og kunnskap.  Velforeningas linje har hele tiden vært at et vedtak som får vidtrekkende følger for Orkanger må bygge på fakta.

Vi kan godt være uenige om hvorvidt fordelene ved utbygging vil være større enn skadevirkningene i form av tungtransport, støy, tap av naturverdier og tapte arbeidsplasser/innflyttere som følge av skadet omdømme. Det kommer likevel som en overraskelse når Orkdal Høyre mener et kritisk søkelys på en av de viktigste sakene for miljøet i Orkdal noen gang er å spille hasard med utviklinga i kommunen.

Orkanger Vel har tilført Orkdal store verdier gjennom frivillig arbeid. I løpet av de ti siste årene har velforeninga bidratt med millionbeløp av egne midler til Gammelosen, Idrettsparken, Nedre Rømme, skateparken, arboretet i Hovslund og forskjønnelse av gata. Bare i 2015 er det investert ca 150 000 kroner i lekeapparater i Hermetikken og blomsterurner og nye benker i gata.

§ 1 i Orkanger vel sine vedtekter er som følger: "Orkanger Vel er en selvstendig organisasjon. Den har som formål å arbeide for forskjønnelse av Orkanger og for øvrig støtte og stimulere tiltak som bidrar til å øke trivselen i sentrum og de ulike boområder."

Ingen i Orkanger Vel spiller hasard med bygdas framtid. Alle i velforeninga arbeider gratis for å gjøre Orkanger og Orkdal til et bedre sted.

Jan Aage Mortensen
leder i Orkanger Vel

Urne2.jpg

Nyinnkjøpte blomsterurner.

 

Publisert 17.08.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse