Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger storhavn: Det vi ikke skal snakke om

__st1.jpg

Utbygging av havna til lager kan gi Orkdal færre i stedet for flere arbeidsplasser. Men det skal du ikke snakke om. Du skal lytte ydmykt til Joar Syrstadeng og resten av menigheten rundt ordfører Gunnar H. Lysholm, lukke øynene, rope halleluja og møte Frelseren i form av 100 000 vogntog.

Kritiske røster er uønsket. Det demonstrerte Orkdal Høyre ettertrykkelig i ST lørdag ved å stemple føre var-prinsippet som svik:

Den som vil gardere Orkdal mot skadevirkninger "ønsker å spille hasard" med bygdas framtid, ifølge Joar Syrstadeng, Jon Arne Skjellfjord og Arnt-Otto Lie.

Høyre mener at Orkanger Vel inngår blant de svikefulle.

Atombombe på Orkanger?
Siden har listetopp Syrstadeng fortsatt valgkampen sin på Facebook med alt fra absurde påstander om at Orkanger Havn kan være borte om 10 år (trolig atombombe) til et saklig spørsmål som er lovt et saklig svar:

Spørsmål: Ser du ingen sammenheng mellom havneutbygging og ønsket om folkevekst?

Svar: Nei, det finnes ingen sikker sammenheng. Vi vet ikke om den planlagte utbygginga vil gi flere eller færre innbyggere/arbeidsplasser.

Oppfølgingsspørsmål (formulert av meg): Men hvordan det, når Havnas konsulenter sier havna vil gi minst 200 nye arbeidsplasser på Grønøra i løpet av 25 år - altså innen 2040?

Svar: Fordi vi kan miste flere innbyggere og arbeidsplasser som følge av skadevirkninger enn vi får som følge av utbygginga. Det skjer i så fall på to måter:

1) Direkte - ved at Orkanger og Råbygda/Gjølme blir mindre attraktive steder å bo på grunn av reelle problemer med støy og tungtrafikk.

2) Indirekte - ved at Orkdal taper innflyttere/arbeidsplasser på grunn av tapt omdømme, altså en oppfatning av at Orkdal er et dårlig sted å bo. Der sliter vi fra før.

- Skremselspropaganda! vil menigheten til Lysholm hevde nå.

Men det er det ikke.

Havnas utreder hopper over ulempene
Problemet er omtalt helt konkret av Havnas egne utredere i rapporten om sysselsettingseffekt. Men det er omtalt på en meget spesiell måte; nevnt fordi det ikke er tatt med i regnestykket som sier minst 200 arbeidsplasser i løpet av 25 år.

Trøndelag Forskning og Utvikling skriver, ordrett sitat, mine understrekinger:

"Problemstillinger som CO2-utslipp, trafikale forhold og andre konsekvenser for lokal-området i form av støy, vurdering av friluftsgoder og virkning på boligverdiene i området berøres ikke i rapporten."

Med andre ord: Tungtrafikk, støy, tap av rekreasjonsmuligheter og redusert verdi på boliger er relevante problemstillinger. Men de er altså ikke vurdert. Havnas regnestykke teller bare pluss, ingen minus.

Boligpriser er for øvrig et knallsikkert mål på attraktivitet.

DSC_0073.JPG

Trondheim Havn skal utvide Grønøra Øst mot Nerøra.

Forskerne ville uansett ikke gitt oss noe eksakt tall på potensielt tap av innbyggere, innflyttere og arbeidsplasser. Men det er mulig grovt å anslå skadevirkninger/tap basert på erfaringer fra traseer med tungtrafikk andre steder.

Dette er ikke gjort for Orkdal, og hvorfor skulle Havna bestille et regnestykke med både pluss og minus? Vel...

Verdier fra forrige århundre
På den annen side: Du trenger ikke være samfunnsforsker for å skjønne at støy og tungtransport er negativt for boligpriser og attraktivitet. Folk har andre preferanser og verdier i 2015 enn i 1915. Det er slutt på at det "lukter penger" fra sildoljen, eller at røyk betyr velstand.

Lukt, røyk, tungtransport og støy betyr tap.

Hvem vender først ryggen til et Orkdal med trailerkolonner og støy i sentrum? Jo, det gjør den fleksible og kompetente arbeidskraften som vi trenger mest av alt. Dette er folk som er ettertraktet og som kan velge hvor de skal bo og jobbe, folk som kan fylle viktige samfunnsroller og bidra til å utvikle lokalt næringsliv. Folk Høyre vanligvis liker.

Her er litt mer du ikke skal snakke om:

  • Arealbruk: (Minst) 200 arbeidsplasser på 240 dekar (35 fotballbaner). Til sammenligning skulle den varslede solcellefabrikken gi 300 arbeidsplasser på en brøkdel av arealet.
  • Tidsperspektivet: 25 år. Samfunnet og næringslivet vil forandre seg betydelig innen 2040.
  • Lav utdanning: Den nye havneutbygginga er lager og transport. Arbeidskraften vil ha lav utdanning, relativt lave inntekter, være sårbar for automatisering og annen nedbemanning og stå svakt i konkurransen om andre jobber.
  • Innpendling: Over 800 pendler allerede til Orkdal fra Skaun, Meldal og Agdenes. 200 nye jobber betyr altså ikke 200 nye skattytere, muligens 100 eller 150. (En eventuell kommunereform kan endre bildet, men nå holder den på å rakne).

En konstruert debatt
Imidlertid: Hele denne havnedebatten er egentlig over.  Trondheim Havn er fornøyd med rammebetingelsene i Orkdal etter at kommunestyret droppet kravet om å legge Havneveien i tunnel før nye arealer tas i bruk. Kjøpesum er avtalt. Høyre prøver bare å drive populistisk valgkamp.

Nå bør alle i stedet prøve å maksimere gevinstene og minimere ulempene ved havneutbygging. Dessverre ligger vi dårlig an.

Joar Syrstadeng og resten av menigheten rundt ordføreren la seg langflate for Havna, kastet alle forhandlingskort og overlot dermed Orkdals skjebne til noen i Oslo som neppe bryr seg.

Vi står nakne tilbake, ribbet for nesten all forhandlingskraft. 

Orkanger Vel og Råbygda Vel argumenterte for å sikre oss først, og selge til Havna etterpå.

Orkdal Høyre tar sjansen på å selge først, og at alt ordner seg  til slutt. Og Høyre mener at andre spiller hasard.

Hans Kringstad

Orkanger_Funksjonsdeling.jpg

Havnas plan for Grønøra Vest (konteinere og ro/ro-skip) og Grønøra Øst (rør og tømmer). Interesserte finner utredningene om saken på nettsida til Havna.

 

Publisert 10.08.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Pysa 13.08.2015 22:03
Mitt inntrykk er også at Hans Kringstad holder seg til fakta,og setter seg godt inn i sakene han skriver om. Kanskje burde politikerne "lytte" litt mer til det han skriver på Orkanger Vel`s sider.Takk for god informasjon,og håper du står på videre.Synd at ikke flere viser at de støtter deg her,mange av oss vil ikke stå fram med fullt navn,og mange syntes de ikke "kan" å skrive om lysten til det er tilstede.Takk til deg Hans.

E39 13.08.2015 09:17
Leste er leserinnlegg i ST (13.08) der det eneste konkrete (mye var om prat og selvfølgeligheter) var at kommunestyret i Orkdal må bli enig om ny E39 i løpet av 2016. Når kommer bommen på Havneveien ?

Geir Sigbjørn Knutzen 12.08.2015 08:58
Knallsterkt signal fra høyretopper i ST i dag : De mener og håper at Orkdal får penger til vei. Da er vel det i boks.....

Hvor er sentrum? 11.08.2015 18:15
Det som overrasker mest er at de ledende politiske partiene ikke er i stand til å ta selvkritikk på hvorfor ingen vil flytte hit. Det er jo en klar årsak til hvorfor. Byplanleggere, innleide stedsutviklere og erfarne politikere som jobber andre steder sier det sammme. Orkdal og Orkanger har i dag ikke noe sentrum. Ingen finner det. For at mennesker skal flytte til Orkanger og Orkdal kommune må man framskaffe et urbant og bymessig sentrum med sentrale byfunksjoner samlet i gangavstand til hverandre. Et kulturhus/Flerbrukshus i/rundt handlegata blir helt avgjørende. Det skaper liv og røre. Men når ledende politikere ikke er i stand til å lytte til fagpersoner som har bedre forutsetninger enn dem selv, får man et alvorlig problem

Orkanger vel medlemmer 11.08.2015 01:25
Det er ingen som helst tvil at det IKKE er Orkanger Vel som spiller hasard i denne saken. Kringstad er ikke akkurat kjent for å være dikter. Han refererer til faktaopplysninger bedre enn noen. Stå på videre for lokalsamfunnet Hans K og Orkanger vel.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse