Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Noen som bryr seg om Orkanger?

DSC_0008.JPG

Samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen (FrP) hadde ikke tid til å se på Gjølme-krysset, Havneveien eller andre problemer knyttet til ei storhavn uten jernbane og uten egnet veg.
* Nå skal Solvik-Olsen studere parkeringsproblemer ved et fergeleie på Frøya.
* Forsvarsministeren sikrer Ørland en ny skole pga støy.

Altså er det valgkamp. Finnes det noen i Oslo som bryr seg om Orkdal og Orkanger? Neppe, og vi kan takke oss selv og ordføreren.

Som i kolonitida
Kommunen har møtt det såkalte storsamfunnet med lua i handa. Atferden gir assosiasjoner til historiene om stammefolk i det indre Afrika som lot seg kjøpe for speil og glassperler. 

Storsamfunnet i vår egen historie består av staten, næringslivet i Midt-Norge og Trondheim Havn. Sistnevnte er eid 78 prosent av Trondheim kommune, som skal frigjøre svære arealer på Brattøra og Nyhavna til byutvikling og verdiskaping. Det er fornuftig.

Men opptrer Orkdal kommune fornuftig? Ja/nei - kryss av for rett svar. Her er litt hjelp om du tviler.

Mens samferdselsministeren studerer fergekø og en manglende gangvei på Frøya, kan vi andre kaste et punktvis tilbakeblikk på en adskillig større samferdselssak.

Her er historien i 10 akter:

1. Storsamfunnet ønsker godsterminal og havn koblet til jernbane. Plasskrevende og støyende virksomhet må naturlig nok ut av Trondheim sentrum.

2. Ingen kommuner med jernbane vil ha storhavna. Protestaksjoner i Malvik og Stjørdal. Selv med jernbane frykter kommunene store ulemper pga trailertrafikk og arealbruk. Andre alternativer faller pga kostnader eller miljø. - Lettere for oss i Orkdal, for vi har en befolkning som er vant til støy, reklamerer ordfører Gunnar H. Lysholm.

3. Utvidelse av Orkanger havn står dermed tilbake som eneste løsning - og nødløsning.
Det er en nødløsning fordi:
* havna ikke har jernbane
* ligger midt i tettbebyggelsen
* grenser til et sårbart verneområde og til munningen på ei like sårbar lakseelv
* og  på toppen av det hele: Mangler et egnet vegsystem!
Tusenvis av trailere går på et kommunalt provisorium av en veg mellom bomiljø og sjø, og nå skal mengden mangedobles.

4. Som eneste havnealternativ sitter Orkdal i en unik posisjon med tilgang til alle pressmidler. Her er det bare å forhandle seg fram til løsninger, i hvert fall på vegproblemet (jernbane får vi ikke).

5. Rollebytte: I stedet overlater Orkdal kommune til Trondheim Havn å diktere betingelsene. Rådmannen (garantert i samråd med ordfører) foreslår at Havna skal få kjøpe den såkalte Fesil-tomta på Grønøra på følgende vilkår: Havna holder tilbake halve beløpet inntil Orkdal kommune gjør som Havna sier på resten av Grønøra.

6. Diktatet fra Havna innebærer at hele den demokratiske prosessen rundt ny kommuneplan settes ut av spill. Politikere stopper hasteavtalen etter offentlig omtale på dette nettstedet og i ST.

7. Men fortsatt later ikke Orkdal kommune/ordfører Gunnar H. Lysholm til å bry seg om å stille krav for å løse et alvorlig problem. I oktober 2014 sluttbehandler kommunestyret kommuneplanen, inkludert utvidelse av havneområdet. Ingen strategi finnes for å sikre bomiljø/vegløsninger. Kommunestyret driver saksbehandling fra talerstolen på jakt etter formuleringer som kan sikre flertall for storhavn. Et hvert annet sted ville strategien vært lagt lang tid i forveien.

8. Som vanlig får varaordfører Oddbjørn Bang jobben med å finne en hasteløsning. Kravet blir: Havneveien i miljøtunnel før Havna tar i bruk nye arealer.

9. Hele saken er et politisk teater. Havna sier at den legger planene på is pga kravet om miljøtunnel. Etter et halvt år finner flertallet i kommunestyret derfor ut at kravet er urimelig og unødvendig. Kravet droppes.

10. Resultat:
* Orkdal løser et problem for hele Midt-Norge som ingen andre vil ha på kroppen.
* Orkdal har kastet nesten alle kort og står uten pressmidler som kan sikre ny veg i overskuelig framtid.
* Orkdal risikerer ytterligere tapt omdømme og manglende tilflytting. Orkanger er allerede presentert i  Adresseavisen som det eneste stedet som blir forskjønnet av en godsterminal. Sånn blir vi oppfattet.

T__mmerbiler_1.JPG

Rød strek: Slik truer Allskog med å be tømmertrailerne kjøre gjennom Orkanger når kommunen får innført stenging av Havneveien  med bom på kveld, natt og helg. Bomiljø og omdømme for Orkanger/Orkdal betyr ingenting når vi har sagt ja til storhavn og en ubemannet målestasjon (null ansatte) for tømmer.

Forsømmelsene er trolig uten sidestykke i lokalhistorien vår. Ordfører Gunnar H. Lyshom sier selv i ST i juni at det trolig tar 15-16 år før vi har en ny E39 på plass på tvers av dalen. Det kan godt gå enda lenger tid.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hastet forbi da han var på politisk roadtrip på E39 i juni.

På Stortinget har Orkdal en ikke synlig Jorodd Asphjell i opposisjon, mens Sør-Trøndelag Høyre faktisk sitter med lederen i transportkomiteen - Linda Hofstad Helleland.

Hurra - vi får flere glassperler!
Hofstad Helleland var på besøk i januar og forærte ordføreren noen nye glassperler: En luftig teori om at ny nasjonal havnestrategi, dersom den blir vedtattkanskje kan gjøre det lettere å få penger til infrastruktur rundt havna. "Utpekte havner" skal nå hete "stamnetthavner", må vite. Hofstad Helleland vet ikke når det eventuelt vil komme hjelp.

"Det kan bli gull verdt for vegsystemet på Orkanger", konkluderer ST entusiastisk etter å ha hørt om en hypotese like håndfast som regnbuen.

Lysholm hører signaler
Hypotesen/glassperlene har sin virkning, for nå mener ordfører Gunnar H. Lysholm, selvsagt i likhet med Hofstad Helleland, at signalene er så positive ai vi kan droppe kravet om å legge Havneveien i miljøtunnel.

Og sånn ble det altså. Vi skal vente i anslagsvis 15-16 år, ifølge den samme ordføreren, på at storsamfunnet stiller opp på Orkanger.

Håpet er stengt Havnevei
Tilbake til spørsmålet innledningsvis, og i all rettferdighet: Høyres fylkespolitiske gruppeleder Torhild Aarbergsbpotten vil faktisk gjøre noe konkret, nemlig be fylkesutvalget sørge for at Fv. 460/Grønørbrua på Grønøra Vest får 60 tonns vektgrense. Da kan tømmerbiler kjøre om Bårdshaugbrua når Havneveien blir stengt på kveld, natt og i helger. Høyre hjelper Allskog, og indirekte Orkanger.

Ikke en gang det hadde Orkdal kommune tenkt på. Oppjustert vektgrense andre steder enn Havneveien tvinger seg trolig fram nettopp fordi kommunen i det minste har mannet seg opp til  delvis å stenge Havneveien.

Med en fullt åpen Havnevei er vi trolig sjanseløse i kampen om vegpenger. Stenging av Havneveien er vårt aller siste forhandlingskort etter at kommunen ubegripelig nok har kastet alle de andre.

Hans Kringstad

DSC_0022.JPG

En gang i tida kommer muligens E39 i tunnel under Bakkan. Orkdal er nå avhengig av ren velvilje fra makta i Oslo etter å ha forspilt muligheten til å bruke politisk press. Bårdshaug Øst er for øvrig som skapt for den storhandelen Lysholm & co vil sende ut på Laksøra. Men Coop/Thon har ikke kjøpt denne tomta, så da...

 

Publisert 07.08.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 08.08.2015 10:39
Det bør snart gå opp et lys for dagens politiske ledere og velgere i Orkdal kommune. De siste ukene i media har vært preget av faktaopplysninger/årsaker til hvorfor ingen vil flytte til Orkanger og Orkdal. Det er jo et meget alvorlig signal på at noe ikke helt er som det skal være. Tenk det, småbarnsfamilier og ungdommer som både lokalsamfunn og småbyer sårt trenger, foretrekker å bosette seg andre steder. Det synes jeg er både trist og fatalt, og det sier egentlig alt om måten Orkdal har blitt ledet på politisk de siste årene. Det er nå på tide at nye politiske krefter får muligheten til å utvikle Orkdal kommune og Orkanger by.

Gode Forslag? 08.08.2015 06:51
Dagens (08.08.) innlegg i ST fra Høyre. INGEN FORSLAG TIL LØSNINGER. Ser ikke noe problemer der altså??

Hans Kringstad 08.08.2015 08:07
Jepp, ser at undertegnede/Småbylista får gjennomgå. Småbylista har en sammenhengensde politikk med konkrete tiltak for å utvikle et mer allsidig og robust næringsliv over tid. Høyre går til valg på utvidelse havna, og det er det hele. Storhavn ble faktisk vedtatt i fjor:-)

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse