Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nabokommunene: Nei til å markedsføre Orkanger

DSC_0025.JPG

Skaun, Snillfjord, Agdenes, Hemne og Meldal er mot markedsføring av Orkanger som by og regionsenter. Orkdal kommune/næringslivet i Orkdal ba om en støttende uttalelse som kunne gi 250 000 fra fylket. Svar: Nei til å si noe positivt.

Saken var oppe i samarbeidsorganet Orkdalsregionen (består av en rekke kommuner i regionen) i fjor sommer. Historien virket kurant, men endte som en pinlighet. Den er aldri omtalt i mediene.

Bakgrunn:
Ordfører Gunnar H. Lysholm foreslo bystatus i 2013. Etter litt fram og tilbake kom man til at eneste poeng med bystatus er å få til effektiv markedsføring av Orkanger/Orkdal som et godt sted å flytte til og å jobbe.

Etter vedtaket lot Orkdal kommune/ordføreren til å glemme hele markedsføringsprosjektet. Salvesen & Thams, som eiendomsutvikler, har tatt hovedansvaret for å gjennomføre tiltak.

Manglet 250 000
Budsjettet ble kalkulert til 1 million. Kommunen gikk inn med 250 000 kroner, og fem bedrifter med til sammen 500 000. Salvesen & Thams håpet at Sør-Trøndelag fylke ville bidra med de siste 250 000.

For å styrke søknaden til fylket ba man organet Orkdalsregionen komme med en positiv uttalelse (altså ikke penger) om markedsføring av regionens senter.

Salvesen /& Thams skrev brevet til Orkdalsregionen på vegne av markedsføringsgruppa.

Tre hovedargumenter:
1) Regionen har nytte av at Orkanger styrkes som handelssenter.

2) Regionen har nytte av at Orkanger/Orkdal får til flere arbeidsplasser - jfr gårsdagens artikkel om at over 800 jobber i Orkdal, men bor i og betaler skatt til Meldal, Skaun og Agdenes.

3) Regionen har nytte av at vi får til bedre vegløsninger rundt havna.

Ordfører Gunnar H. Lysholm forlot møtet dagen før saken kom til behandling (det var to-dagers samling). Møtereferatet viser hva andre ordførere mener om å si noe positivt om markedsføring av Orkanger

Ordførerne sa:
John Lernes, Snillfjord: Nei. Orkdal ville ikke ha Biltema på Laksøra. Misliker arealbruken i Orkdal.

Ståle Vaag, Hemne: Nei. Tilskudd fra fylket til Orkanger virker nesten konkurransevridende.

Are Hilstad, Meldal: Nei. Vi burde egentlig vært rause nok til å støtte søknaden, men vanskelig når prosjektet ikke nevner resten av regionen.

Vedtak (forkortet):
Av hensyn til andre kommuners satsing på å utvide handelstilbudet og stanse handelslekkasjen, kan ikke regionrådet avgi en positiv uttalelse.

DSC_0027.JPG

Skaun, Meldal og Agdenes får skatt fra mer enn 800 innbyggere som jobber i Orkdal, deriblant noen på Amfi. Men kommunene vil ikke støtte markedsføring av Orkanger fordi Amfi kan ta handel fra dem. Slik fungerer samarbeidsorganet Orkdalsregionen.

Slik løftet ordførerne grendestriden i Orkdal opp på et høyere nivå. Internt i kommunen er satsing på sentrumsutvikling omstridt ut fra en vrangforestilling om at et attraktivt Orkanger svekker resten av kommunen. Dette har den politiske ledelsen i Orkdal aldri tatt et oppgjør med, muligens fordi flere partier profiterer på grendestrid ved valg.

Tilbake til Orkdalsregionen:
I ordførerens fravær prøvde rådmann Grete Metliaas forgjeves å forsvare  markedsføring av Orkanger.

Det samme regionrådet mener for øvrig at "mange" har forsømt Orkanger med tanke på vegbygging, og at det burde vært arbeidet mer for å løse disse problemene (knyttet til havn og tungtransport).

Men i Orkdal jubler den politiske ledelsen over utsiktene til å bli Midt-Norges største lagerplass og trailerknutepunkt. Her er to artikler fra tidskriftet MT Logistikk:

Containerbyen Orkanger.

Containerne på vei til Orkanger.

Bransjen har tidligere gitt ordfører Gunnar H. Lysholm "Logistikkprisen" fordi han vil ta imot inntil 100 000 containerbiler på Orkanger (tur/retur) per år.

PS1:
Trondheim Havn kan ikke svare på fire enkle spørsmål om miljøtiltak fordi det er ferietid, og fordi man må snakke med kommunen først. Spørsmålene sto i ST og ble for sikkerhets skyld sendt på e-post til havna 12. juli (altså for over tre uker siden)

PS2:
Ordføreren kan ikke forklare hvilke "nye utredninger" om sysselsetting som følge av storhavn han fortalte om i ST 27. juni, fordi næringssjef Aage Schei er på ferie. Ordføreren hevdet i ST at disse upubliserte utredningene anslår langt flere arbeidsplasser enn tidligere beregnet.

PS3:
I samme intervju sa ordføreren at han stoler på Trondheim Havn når Havna sier den skal bygge Europas (!) mest miljøvennlige havnenanlegg på Orkanger - midt i tettbebyggelsen, uten jernbane og egnet veg, og inntil et sårbart verneområde.

DSC_0024.JPG

Fra "Containerbyen Orkanger", som MT Logistikk kaller oss. Trondheim Havn lover en rekke avbøtende miljøtiltak, men har aldri plantet så mye som en busk eller satt opp annen skjerming mot Nerøra.

 

Publisert 05.08.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse