Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Allskog til politikerne: 10 000 tømmerbiler gjennom bomiljø

T__mmerbiler_1.JPG

Allskog foreslår i fullt alvor å sende tusenvis av tømmerbiler gjennom sentrumsgata og Tverradkomsten (rød strek) om Orkdal kommune stenger Havneveien kveld/natt og helg. Selskapet har nå skrevet brev til hver enkelt av de 35 i kommunestyret. Bomiljøene på Orkanger er uten betydning.

Les brevet fra Allskog til politikerne.

I dag utgjør tømmertransporten til havna og flishoggeriet drøyt 8 000 vogntog i året. De fleste kjører Havneveien enten de kommer fra nord eller sør.

Det skyldes at kommunen godtar 60 tonn totalvekt på den kommunale Havneveien, mens Statens vegvesen bare godtar 50 tonn på Fv 460 (Grønøra Vest) og Fv 462 (Gjølmesliene). Se bildet over som er laget av Allskog.

Rødt og grønt er 60 tonn, blått er 50 tonn.

Bårdshaug bru (ny E39) blir snart oppgradert til 60 tonn uten at det vil avlaste Havneveien så lenge FV 460 (Grønøra Vest) har 50 tonn.

Ett hensyn - spar penger
* Allskog insisterer på å kjøre 24 meter lange vogntog med totalvekt 60 tonn for å spare penger.

* Allskog insisterer på å kjøre korteste vei gjennom bomiljøene på Nerøra (Havneveien) eller langs Tverradkomsten for å spare penger.

I fjor sendte Allskog ca 2 200 tømmervogntog for utskiping av last (4 400 transporter inn/ut) og ca 2 000 (4 000 inn/ut) til flishoggeriet. 8 800 transporter skal etter planen øke til nærmere det dobbelte.

Allskog legger opp til langt over 10 000 tømmervogntog per år inn/ut av Orkanger de nærmeste årene.

Tømmertransporten  krever stor lagerpass på Havna, der den skal ligge på et utvidet Grønøra Øst mot Orkanger.

Den skaper støy og utrygghet, og få eller ingen arbeidsplasser.

__st1.jpg
 
Trondheim Havns illustrasjon av Grønøra Øst som tømmerlager når området flyttes 50 meter nærmere Nerøra og Gammelosen. Type skjerming - og om det hjelper mot støy - er fortsatt uavklart. Havna har hatt Grønøra Øst i en årrekke uten å plante en busk mot tettbebyggelsen og friområdet.

Ber kommunen asfaltere
Allskogs oppskrift til politikerne som har vedtatt havneutbygging uten nye vegløsninger er denne:
1) Legg bedre asfalt på Havneveien.
2) Sett ned fartsgrensa.
Det er det.

Vil kjøre gjennom boligområder
Allskog peker ikke på oppgradering av totalvekt til 60 tonn på Fv 460 på Grønøra Vest som en løsning. I en e-post til Orkanger Vel skriver næringspolitisk sjef Anna Ceselie Brustad Moe at Fv 460 uansett blir en fordyrende omvei for tømmeret som kommer fra nord og øst (Skaun, Gauldalen osv). Transportørene skal kjøre korteste vei - altså gjennom boligområder.

Faglig råd: Steng Havneveien
Det uavhengige konsulentselskapet Norconsult anbefaler full stenging av Havneveien av hensyn til nærmiljøet. Norconsult har analysert trafikk og belastninger på oppdrag fra Havna.

Rådmannen i Orkdal laget saksframlegg om Havneveien uten å bruke kunnskapsgrunnlag fra Norconsult eller kontakte aktører som Elkem og Allskog.

DSC_0021.JPG

Havna skal utviede, tungtransporten skal øke kraftig. Ledelsen i Orkdal kommune syntes ikke det var nødvendig å sikre vegløsninger først. Folk på Orkanger er vant til støy og støv, ifølge ordfører Gunnar H. Lysholm på et åpent møte.

 

Publisert 28.07.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ambivalent 29.07.2015 10:54
Denne vegproblematikken er nok et bevis på dårlig politisk arbeid. Slår man dette sammen med elendig byplanlegging der tilfeldig spredning av byfunksjoner har vært det vanligste i snart 30 år, skjønner jo alle at ingen vil flytte til byen Orkanger og til Orkdal kommune. Industri, handel, fotballanlegg og ski/hoppbakker har de også på andre steder. Virker som om Orkdal er det beste stedet i Norge og at det vi har i Orkdal har de ikke andre steder. Poenget ifølge kostbare innleide byplanleggere og potensielle tilflyttere, gjentar potensielle tilflyttere er at Orkdal kommune mangler et skikkelig samlet bysentrum med trivielle sentrumsfunksjoner i gangavstand til hverandre. Det ville på sikt gagnet hele Orkdal. Synd at ledende politikere har et ambivalent forhold til konstruktiv utvikling på Orkanger.

Hans Kringstad 28.07.2015 13:28
Selv ikke Orkdal kommune vil finne på å si ja til å sende tømmertransporten gjennom Tverradkomsten. Maks tillatt lengde er 12 meter i dag, tømmerbilene er 24 meter. Dette er nok krisemaksimering fra Allskog, som har muligheten til å få 60 tonn på Fv 460 på Grønøra Vest. Det sier aller mest om hvordan Orkdal kommune har stelt seg ved å vedta å bli knutepunkt for tungtransporten i Midt-Norge uten å sikre vegløsninger først. Lurer på hvor blant andre miljøpartiet Venstre har vært.

Jorid Sandstad 28.07.2015 12:34
Hei vist folk på orkanger er vant til støy,så hvorfor i granskogen stennger dokk da havne veien?

Kim Paulsen 28.07.2015 10:52
Jeg må først og fremst få si at jeg ikke unner beboerne i nærheten av havneveien støyen og det som ellers er følger av tungtransporten. Men når det kommer til stykket så er Havneveien det eneste fornuftige alternativet. Det vil som Allskog sier også bli mindre støy hvis farten reduseres og veien utbedres. Stenging av denne veien har aldri skulle vært noe politisk tema. Hvis vi ser bort fra de relativt få denne støyen direkte berører så er Orkanger tjent med å sende tungtransporten på havneveien. Risikoen og ulempene med å sende transporten igjennom orkdalsveien og tverradkomsten blir betydlig verre og berører langt flere enn nåværende løsning.

Tom Trussel 28.07.2015 09:54
Åpenbart en "trussel" ,vil selfølgelig bli tatt til følge for å brukes får å holde Havneveien åpen. Rød rute med 6 rundkjøringer i et boligområde via en vei som skiller Orkanger nord/sør. Regner med en omdømmeekspert og sjåfører har noe å si om dette.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse