Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil sende tømmerbilene gjennom Orkanger om natta

Tverradkomsten.jpg

Allskog antyder at Orkanger kan få 20 tømmerbiler hver eneste kveld og natt gjennom sentrum og Tverradkomsten hvis Orkdal kommune delvis stenger Havneveien.
Politikken til Gunnar H. Lysholm & co. gjør folk på Orkanger og i Gjølme/Råbygda til husmenn i egen kommune.

Knutepunkt for tungtransport
Lysholm har hatt som fremste kampsak å selge resten av Grønøra til Trondheim Havn. Det vil si å gjøre Orkanger og Gjølme/Råbygda til Midt-Norges knutepunkt for lager og tungtransport.

Det skjer selv om Orkdal fullstendig mangler et vegnett tilpasset denne transporten. Lysholm har ikke vært i nærheten av å skaffe kommunen garantier om et forsvarlig vegnett før salget.

Kommunen selger uten betingelser som kan berge bomiljøet innad og redde omdømmet utad. Innbyggerne ender som gisler når transportører og andre virksomheter krever fritt leide.

Problemene får kommende generasjoner ta seg av.

DSC_0012.JPG

Orkdal kommune har velvilligst sørget for at den ødelagte Havneveien, rett ved boligområder, Terna og Gammelosen, kan ta trailere med 60 tonn totalvekt. Kommende E39 over Bårdshaugbrua er foreløpig godkjent for bare 50 tonn. Samme begrensning har fylkeskommunens del av Havneveien - Fv 460 på Grønøra vest.

Pest eller kolera
Allskog (skogeierne) og transportørene gir oss en forsmak på hva som kommer de neste årene, og som trolig vil skade Orkdals rykte som bo-og arbeidskommune alvorlig. Vi blir gjort til husmenn i eget lokalsamfunn. Vi har sagt ja til storhavn uten veg/bane. Utenforstående ber oss derfor velge mellom pest og kolera. Her er en kortversjon:

1) Orkdal kommunestyre skulle stenge Havneveien, men bakket plutselig ut pga manglende forarbeid fra rådmannen. En protest i siste liten fra Elkem Thamshavn førte til vedtak om stenging bare kveld/natt og helg i en prøveperiode.

2. Heller ikke Allskog/skogeierne hadde Orkdal kommune tatt kontakt med under saksbehandlinga. Da Allskog fikk vite om vedtaket rykket næringspolitisk sjef Anna Ceselie Brustad Moe ut i ST med følgende budskap 4. juni:
* Vi sender 2 200 tømmerbiler (og like mange ut) til Orkanger Havn hvert år. De skal kjøre korteste vei for å spare penger.
* Den kommunale Havneveien er eneste vei som tillater 60 tonns akseltrykk/24 meter lengde.
* Transportørene mener det er en dårlig løsning å kjøre gjennom sentrum (som alternativ).

Orkangervel.no sendte e-post til Moe Brustad pga antydningen om å kjøre gjennom sentrum i stedet for Havneveien. Spørsmål: Hva slags trasé sikter hun og transportørene til?

Svar:
Orkdalsveien og Tverradkomsten (!).

Sitat Allskog: "20 tømmerbiler hver kveld/natt mellom husene i Orkdalsvegen og videre på skrå ned mot Grønøra er ikke ønskelig for noen".

Tverradkomsten har riktignok forbud mot kjøretøy som er mer enn 12 meter, og tømmerbilene er 24 meter (nye modulvogntog skal bli enda lengre), men det har ikke gjort inntrykk på Allskog.

Kommunen godtar ekstra last
Mens Orkdal kommune godter 60 tonn på den nedkjørte, kommunale Havneveien, tillater Statens vegvesen bare 50 tonn på Fv 460. Fv 460 er den fylkeskommunale delen av Havneveien på Grønøra Vest/Vigorbrua.

Derfor kjører også tømmerbilene sørfra - fra Meldal, Rindal osv - via Havneveien, etter først å ha dundret forbi Bakkan på E39.

Tømmertransporten gir praktisk talt ingen arbeidsplasser på Orkanger. Tømmeret måles på en ubemannet målestasjon ved Gammelosen, losses fra bilene og lastes om bord i båter som går til Skogn. Muligens ville havna hatt en ansatt mindre uten tømmeret (?)

Vi skal ofre oss for storsamfunnet
Likevel mener Allskog at Orkdal kommune skal godta økende støy fra tungtransport og ofre bomiljø og attraktivitet av hensyn til ei viktig næring.

Samme krav kommer fra flere virksomheter. Logikken er grei nok:
1) Dere har sagt ja til å være storhavn.
2) Da må dere la oss kjøre raskeste og billigste vei til Havna.
3) Det er ikke vår skyld at Orkdal kommune aldri krevde et skikkelig vegsystem av staten først.

DSC_0017.JPG

Allskog sendte 2 200 slike trailere inn langs Havneveien i fjor. Målet er å nesten fordoble tømmertransporten til Havna. I tillegg kommer tømmer- og flisbiler til/fra flishoggeriet.

 

Publisert 26.07.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kåre Karlsen 27.07.2015 19:16
Det er vel snakk om 60 - 50 tonn totalvekt og ikke akkseltrykk. Tverradkomsteen har 12 meter totallengde så der kan ikke vogntog kjøre.

eivind brubakken 26.07.2015 22:55
bor ikke i orkanger,så koffre itj.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse