Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ingen penger igjen til Orkanger: Orklaparken ble en vits

Park3.jpg

Orklaparken mellom bruene på Orkanger får verken lys eller rasteplasser. Kommunen er ferdig med jobben. Nye skilt er det eneste som forteller om en park.
De 5 millioner kronene som er bevilget skal i sin helhet brukes på strekningen Bårdshaug bru-Forve bru. Der kommer det lys.

Dermed endte ordfører Gunnar H. Lysholms eneste konkrete prosjekt etter Orkdal 2040 som en dårlig vits.

Skjønt vits; det er en skandale at Orkdal kommune anser seg ferdig med traseen fra Grønørbrua til Bårdshaug bru etter å ha kjørt på litt grus, ryddet hist og her og på toppen av det hele latt avfallet ligge.

Park2.jpg

Kommunal rasteplass i den presisjefylte Orklaparken.

Lys fra Bårdshaug til Forve
Millionene skal brukes i sin helhet opp til Forve bru. Der er belysningen på vei opp. Strekningen hvor potensialet for bruk er klart størst - nær tettbebyggelsen på Orkanger/Gjølme - skal ligge i stummende mørke.

Det bekrefter enhetsleder Nils Arne Sletvold ved tekniske tjenester:

"Det er ikke bevilget midler til belysning sør (han mener nord) for Bårdshaug bru, ei heller midler til opparbeidelse av raste-/hvileplasser."

Sletvold viser helt korrekt til kommunestyrets vedtak i saken.

* Knapt 1 million er brukt til hovedsakelig å gruse, planere og rydde formålsløst i krattskog mellom Orkanger og Gjølme/Råbygda.
* 5 millioner skal nå investeres i blant annet lys fra Bårdshaug til Forve.

Forve_Orklapark.jpg

Her blir det lys: Lyktestolpene har kommet opp ved Forve. Orkdal kommune satser 5 millioner på "Orklapark" på strekningen Forve bru til Bårdshaug bru. Det er ikke penger igjen til de populære traseene langs elva mellom Bårdshaug-Orkanger-Gjølme.

Vedtak er misforstått
Undertegnede - og trolig andre - har trodd at de 5 millionene skulle fordeles likt nord og sør for Bårdshaug bru, slik prinsippet var da det første gang ble bevilget litt penger til den såkalte Orklaparken. Derfor har orkangervel.no dessverre feilinformert leserne.

Dette beror på en misforståelse på grunn av begrepsbruk i vedtakene. Det er snakk om både del 1 og del 2 og etappe 1 og etappe 2 på hele strekningen.

Orkanger-pengene er borte
Resultatet er uansett at Orklaparken ikke blir å se på Orkanger, for pengene har gått til grus. Vi har en litt bedre sti enn før, og det er satt opp fine skilt.

Fortsatt mørkt
Men:
* Det kommer ikke lys slik det vil gjøre mot Fannrem (trygghet/universell utforming).
* Det kommer ikke egnede rasteplasser med passe mellomrom slik at andre enn de veltrente kan bruke traseen på begge sider av elva (folkehelse/universell utforming).
* Elva er fortsatt skjult bak skogen nesten langs hele strekningen.
* Skjerming mot industrien er i beste fall halvgjort.

Drømmen brast
Selberg arkitekter beskrev en bypark som ville:
* Åpne Orkanger mot elva.
* Øke stedets attraktivitet (elva er symbolet for livsnerven vår).
* Gjøre et grøntområde lett tilgjengelig for alle - i den mest folketette delen av Orkdal.

Selberg laget skisser av enkle, men fine rasteplasser i et turnett som ville knytte Orkla til Gammelosen.

Pengene er brukt opp. Det ble med skissene og drømmen.

DSC_0012.JPG
Utsikt fra Orklaparken mot Orkla ved Elvepromenaden. Her bor det folk, og her ferdes folk.

PS - ville bygge bilvei i "Orklaparken"
Toneangivende politikere som Gunnar H. Lysholm, Oddbjørn Bang og Arne Grønset (miljøpartiet Venstre) talte varmt for Orklaparken, og Bang har også fått bevilget penger. Men samtidig ville de tre bygge bilvei tvers gjennom det mest sårbare området ved gamle Gjølme bru - i strid med miljøfaglige og trafikkfaglige råd.

Orkanger betraktes først og fremst som et sted for transport.

Hans Kringstad

DSC_0002.JPG

Fine skilt, men ingen park. Skiltingen er ledd i et nasjonalt prosjekt - ikke initiert av Orkdal kommune. Orkanger skal være et sted for transport, ikke rekreasjon.

Orklaparken_Selberg1.jpg

Fristende skisse laget av Selberg arkitekter under Orkdal 2040 (som kostet 8 millioner). Så fint og enkelt kunne det ha vært gjort, men slik ble det ikke.

 

Publisert 15.07.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse