Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Her kommer Europas lydløse havn, eller?

Containere.jpg

Trondheim Havn vil bygge Europas mest miljøvennlige havneanlegg på Orkanger, sier ordfører Gunnar H. Lysholm. Ordføreren har tillit til Havna. Men går det i det hele tatt an å sette europeisk miljørekord her?
Og hvor skal snart over 10 000 tømmerbiler per år kjøre? Allskog gir blaffen i nærmiljøet på Orkanger.

Miljørekorden først - tømmeret etterpå:

27. juni markerte ST at Trondheim Havn starter opp igjen planlegging av storhavn på Orkanger. Det skjer etter en kunstpause utløst av kravet om Havneveien i miljøtunnel.

Da et flertall i kommunestyret allerede etter et halvt år frafalt miljøkravet, kunne Havna og ordfører Gunnar H. Lysholm juble i avisa. På vegne av Havna varslet ordføreren at her vil havneselskapet (hovedsakelig eid av Trondheim kommune) bygge Europas mest miljøvennlige havn.

Ifølge en intensjonsavtale (ingen forpliktelse) fra i fjor har Havna en "ambisjon" om å bygge Norges mest miljøvennlige havn på Orkanger. Europa eller Norge går for det samme. Ambisjonen/målet virker like urealistisk uansett, fordi:

Miljøvennlig i denne sammenhengen betyr (sitat fra intensjonsavtalen med kommunen) at Orkanger havn skal bli den havna i Norge (Europa?) som gir:
* minst støy
* minst visuell forurensing
* minst annen miljøbelastning for nærområdene

Trondheim Havn står foran en alvorlig motbakke hvis man mener dette bokstavelig. Det skyldes selvsagt beliggenheten til Orkanger Havn:

* Midt i tettbebyggelsen.
* Helt inntil et sårbart verneområde.
* Uten jernbane, noe som fører til massiv tungtransport - trolig uten sidestykke i et så lite lokalsamfunn i Norge.

Drømmehavn - eller fantasi?
Likevel skal Orkanger Havn påføre nærmiljøet mindre ulemper enn det andre havner gjør, der de er plassert langt unna bomiljø og tilknyttet jernbane. At Trondheim Havn stiller med et handikap på Orkanger, er å si det uhyre forsiktig. Derfor har undertegnede bedt havneselskapet forklare litt om hvordan man tenker ved å svare på fire enkle spørsmål:

1. Hvilke konkrete tiltak vil Havna ta i bruk for at bomiljøene på Orkanger og Råbygda/Gjølme skal bli mindre utsatt for støy og visuell forurensing enn det bomiljø blir ved noen annen havn i Europa?

2. Hvorfor har Havna til dags dato – aldri – plantet eller laget noen annen form for skjerming mellom Grønøra Øst og bomiljøet på Orkanger?

3. Hvilke kriterier skal Havna bruke for å sammenligne Orkanger Havns miljøpåvirkning med andre havner i Europa?

4. Orkanger har ikke jernbane, og all transport til/fra Havna vil gå med trailere gjennom bomiljø i overskuelig framtid. Har Havna noe ansvar for å løse dette miljøproblemet, eller ligger tungtransport utenfor kriteriene når man skal måle graden av miljøvennlighet?

Orkanger som tømmerlager
Transporten er muligens det alvorligste problemet av alle - altså knyttet til ei storhavn i et boligområde, og uten jernbane. Konteinertrafikken til/fra Havna har økt voldsomt de siste årene og nådde ca 20 000 trailere i fjor. Målet på sikt er 100 000.

Mer enn 10 000 tømmertrailere
Men havnetransport er langt mer enn konteinere. Allskog sendte 4 400 tømmertrailere inn og ut av Orkanger i fjor. Denne trafikken kan bli nesten sjudoblet sammenlignet med i 2009, og øke fra drøyt 1 000 da til ca 8 000 innen ti år. Det framgår av en søknad fra Trondheim Havn om statlig støtte til å bygge ut tømmerkaia mot Nerøra.

T__mmer4.JPG
Illustrasjon fra Trondheim Havn som viser Grønøra Øst som framtidig utskipingskai for tømmer. Orkanger har blitt Midt-Norges trafikkmaskin for trailere, og målet til Havna og Allskog er å øke trafikken til det mangedobbelte uten noen vegløsning.

Men det stopper ikke der. I tillegg kommer ca 4 000 tømmertrailere til/fra flishoggeriet (pluss den interne flistransporten til Thamshavn). Da har vi passert 10 000 tømmerbiler regnet begge veier.

Nesten ingen arbeidsplasser
Alt går over Havneveien. Selv tømmeret som kommer sørfra går der. Først dundrer tømmerbilene forbi Bårdshaug og Bakkan, så svinger de av ved Thamshavn og kjører tilbake til Havneveien og en målestasjon hvor det ikke finnes arbeidsplasser. De losser på Havna og kjører ut igjen.

Truer med å kjøre "gjennom sentrum"
* Er dette noe vi lever av? Nei.
* Hva skal vi med E39 over Bårdshaug bru (oppgradert til Eurpavei fra høsten av) når tømmerbilene foretrekker kommunens nedkjørte vei? Vet ikke.
* Og hva sier Allskog om den utfordringen Orkanger og Råbygda/Gjølme står overfor som Midt-Norges trafikkmaskin for tungtransport?

Jo, at vi må ruste opp Havneveien, ellers vil trailerne måtte kjøre "gjennom sentrum" (næringspolitisk sjef Anna Brustad Moe i ST 4. juni).

Men det er jo akkurat det de gjør. De kjører gjennom sentrum og forbi det mest sårbare bomiljøet på Nerøra. At Anna Brustad Moe i Allskog ikke har tanke for lokalmiljøet og mangler lokalkunnskap kan så være. Men i det minste burde ST stusset over at alternativet til Havneveien er å kjøre "gjennom sentrum".

Uansett, det viktigste er at:
1. Orkanger allerede er den trafikkmaskina Malvik nektet å bli, og derfor pekte kommunestyret i Malvik på Orkanger som storhavn.
2. Målet til Havna og Allskog er å øke denne tungtrafikken kraftig uten at noen vegløsning er i sikte.
3. Vi risikerer å ødelegge både bomiljø og Orkdals omdømme som bokommune.

Hans Kringstad

DSC_0017.JPG

Idyll ved Gammelosen. Tømmertrailerne er 24 meter lange og tar en last på 60 tonn. Ordfører Gunnar H. Lysholm og støttespillerne hans synes Havneveien passer til denne transporten.

 

Publisert 12.07.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Oddveig 13.07.2015 21:47
Ja d e itj så trivlig å sett på verandan på Strandheim Terrasse,konteinerbila og tømmerbila heile dagen,te og med i hælgen.

Nikki 13.07.2015 16:52
Lorthølet kan så være, det er gammelt nytt, men noe er det i det, helt klart. Men mye værre og alvorligere er mottakelsen Orkdal øyeklinikk fikk fra dag en. Finnes ikke unskyldning for måten de er blitt behandlet på. Skulle vært en enkel sak å lagt til rette for en så viktig institusjon. I steden er de blitt motarbeidet og hengt ut i media. Ikke rart eierne flytter tilbake til østlandet. Skammelig. Dette sier ganske mye om hvordan kommunen og byen Orkanger styres.

"Lorthølet" 12.07.2015 23:47
Mest sansynlig vil Orkanger fortsatt bli kalt "lorthølet"på folkemunne. Det skal jobbes godt i fremtiden for å få folk til å flytte til Orkanger og Orkdal.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse