Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklaparken: Millioner bevilget - laget livsfarlig rasteplass

Park2.jpg

Her ser du Orkdal kommunes forsøk på å lage en rasteplass i den mye omtalte Orklaparken. De veltede steinblokkene kunne ha kostet folk livet. Andre steder langs elva har kommunens eget hageavfall ligget i hauger siden i fjor høst. Millioner er bevilget - resultatet er trist.

Rasteplassen er altså litt grus og noen svære, ustabile og iskalde steinblokker. De fleste vil uansett ikke sitte på dem.

Visjonen om Orklaparken kom med Orkdal 2040-planen for fem år siden. Den viste en annen standard: Innbydende plattinger med fastmonterte bord og benker i tre - altså attraktive hvilesteder med sikt mot elva. Se denne skissen fra Selberg arkitekter:

Park8.jpg

Orkdal kommune har nylig klaget på at Amfi ikke laget platting og pen nok rasteplass ved elva - se egen artikkel. Kommunens variant er langt verre; direkte farlig.

Politikerne har hittil vedtatt å bevilge ca 6,5 mill. kr. til Orklaparken. Varaordfører Oddbjørn Bang har tatt flere initiativ, og også beskrevet i vedtatte forslag hvordan pengene skal brukes. Men det ser ikke ut til at administrasjonen i Orkdal kommune følger opp.

Det er ikke vedtatt politisk noen plan for området. Valg av standard og løsninger er overlatt til ansatte i Orkdal kommune.

Poenget med Orklaparken:

* Attraktivitet: Å åpne opp for utsyn mot elva, og dermed gjøre stedet mer attraktivt.

* Folkehelse: Lage en lett tilgjengelig tursti som alle kan bruke, slik som i Gammelosen. Det krever blant annet at folk som ikke er i maratonform kan hvile ut på benker.

Dette gjorde administrasjonen med den første millionen:

* Bygde en vei tilpasset bilkjøring, uten intimitet og naturfølelse. (Unnskyldning; det må være så bredt for vedlikehold. Men det stemmer ikke, for da ville det ha vært umulig å brøyte i Gammelosen).

* Ryddet litt kratt her og der, og lot avfallet ligge i flere år inntil Moan Vel greide å mase nok til at Orkdal kommune kjørte rasket sitt til Hamos noen hundre meter unna.

* Ba velforeningene kjøpe bord og benker fordi det ikke var mer igjen av den millionen politikerne hadde satt av.

Ekstra penger i 2013
I 2013 fikk Oddbjørn Bang bevilget 500 000 ekstra (halvparten til nedre del av Orkla) til rydding mot elva, skjerming mot industrien, bord og benker og bedre toppdekke. Planen var opprusting til høsten 2013. Det skjedde ikke.

I 2014 bevilget politikerne 2,5 mill. kr. for 2015 og 2,5 mill. kr. for 2016. Dette er til hele strekningen opp til Forve bru, men det er antatt (?) at halvparten skal brukes nær sentrum mellom Grønørbrua og Bårdshaug bru.

Status nå mellom Grønørbrua og Bårdshaug bru:

* To lite tiltalende rasteplasser i stein, hvorav den ene altså har rast sammen (!).

* Litt rydding ut mot elva langs Elvepromenaden utført høsten 2014. Alt avfall ligger igjen i skråningen.
I deler av den samme skråningen krever Orkdal kommune at Amfi tar ansvar for stell for å hindre spredning av uønskede arter. Moan Vel har purret på teknisk etat for bortkjøring av avfall flere ganger siden i mars, sist også mail til ordfører Gunnar H. Lysholm. Null resultat.

* En jordvoll er påbegynt som skjerming mot industrien. Med planting kan det bli bra etter hvert. Skal det plantes, og eventuelt hvilke treslag?

DSC_0019.JPG

Ugras dekker nå det verste av kommunens etterlatenskaper i elvamælen, men her ser du en av haugene like ved Gjølmebrua. Moan Vel har purret på bortkjøring fra den såkalte Orklaparken siden i mars.

Det grunnleggende som trengs er fortsatt:

* Tiltalende rasteplasser i tre (fjern steinblokkene) som ligger så tett at også de som er i dårlig form kan bruke traseen.

* Åpne opp "vinduer" mot elva både ved rasteplasseen og andre steder - og sørge for at disse ryddes jevnlig. Ryddinga hittil virker uten mål og mening. Blant annet er skogen tett foran boligene ved Elvepromenaden, der både beboere og forbipasserende vil ha glede av utsyn.

* Belysning.

DSC_0016.JPG

Nede i mælen står en benk, men du ser ikke stort av Orkla. Trass i et forsøk på rydding i fjor høst er elva stort sett usynlig på den mye brukte strekningen fra p-huset ved Amfi og fram til Gjølmebrua i Moan.

Gjennom flere saker - spesielt saksframlegg for Havneveien - har Orkdal kommune vist at man mangler kompetanse innen trafikk, trafikksikkerhet mv.

Flere års erfaring med Orklaparken tyder på at det heller ikke fins nok kompetanse - eller interesse - for utvikling og drift av parkmessige anlegg.

Oppskrifta finnes i Gammelosen, men der har frivillige spilt en sentral rolle fra første stund. Orklaparken er for omfattende til at frivllige kan lage planer og drive vedlikehold.

Her kan du lese tidligere artikler:
Orklaparken 2012 - velforeninger tar opp saken med politikerne.
Orklaparken 2014 - fortsatt trist og dårlig tilrettelagt.

Hans Kringstad

DSC_0012.JPG

Ironi? Orkdal kommune understreker forbudet mot å tømme avfall ned mot elva, men lar nok en gang sitt eget rask ligge.


DSC_0011.JPG

Kvist og kvast ligger i hauger nedenfor Amfi. Det skal ikke være slik i et parkmessig område.

Park3.jpg

Kommunen lar restene etter fiskerbua ved Torva stå trass i at det er fem år siden man vedtok å forskjønne området.

Park4.jpg

Arbeidet er endelig påbegynt med en jordvoll som skal skjerme mot industrien på Grønøra. Trær mæ til i tillegg. 

 

Publisert 08.07.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse