Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal kommune: 51 ankepunkter mot Nye Amfi

DSC_0022.JPG

Orkdal kommune har sendt ei liste med 51 feil, mangler og kritiske spørsmål til Amfi etter utbygginga. Ankepunktene gjelder brannsikkerhet og tilretteleggig av uteområder. Hulldekket på bildet er "ikke egnet som gangsone", skriver kommunen.

Flere har klaget på at det karakteristiske dekket ved hovedinngangen er vondt å gå på. Muligens må det fjernes etter at Orkdal kommune gjennomførte tilsyn ved Nye Amfi 8. juni.

Tilsynet vurderte blant annet om Amfi oppfyller kravene til universell utforming. Flere anførsler peker mot at bil er prioritert framfor hensynet til gående og syklende.

Her er noen smakebiter av stort og smått på den 51 punkt lange lista:

* Sykkelfelt på østsida av Orkdalsveien er ikke bygd, slik Amfi er pålagt i reguleringsplanen (søknad om dispensasjon avslått).

DSC_0021.JPG
Her skulle Amfi bygge sykkelfelt i retning den farlige undergangen med kryss.

* Uheldig utkjøring fra p-huset, det mangler sperring for fotgjengere.

* Hulldekket (nevnt over) er ikke egnet som gangsone.

* Mistanke om at gangsonen fra p-plass opp til Orkdalsveien er for bratt.

* Støttemurer mot Bårdshaug Herregård har for dårlig avslutning - det har rast ut masse.

* Rasteplasser ved elva mangler fastmonterte benker og det er ikke opparbeidet platting.

DSC_0025.JPG

Rasteplassene skulle ha høyere standard, ifølge Orkdal kommune.

*
Det er ikke plantet i henhold til utomhusplanen.

* Sykkelveg og gangveg mangler merking.

* Sykkelparkering er dårlig merket og skilting mangler.

* Manglende vedlikehold av skråning mot elva, spredning av uønskede planter.

* Orkdal kommune spør om rundkjøring og veiføring er utført i tråd med godkjente planer. Påpeker at det er to kjørefelt sørover - der fotgjengere krysser Orkdalsveien. (Det er oppsiktsvekkende dersom vegen er bygd om feil. Et stort tre i midtrabatten sperrer også sikten mot gangfeltet).

* Tursti ned fra p-huset har feil grus (universell utforming).

DSC_0023.JPG
Orkdal kommune er kritisk både til støttemurer og grusdekke på denne strekningen.

Over 30 av merknadene gjelder brannsikkerhet i varehuset og i p-huset. Mange av ankepunktene er rene detaljer, mens andre er mer alvorlige.

Amfi har fått frist til 10. august med å svare punkt for punkt.

PS1:
Noen av forholdene kan ha blitt rettet etter tilsynet 8. juni.

PS2:
Om kommunen er misfornøyd med Amfi, er andre misfornøyd med Orkdal kommunes opptreden i samme område. Det kan du lese om onsdag.

DSC_0024.JPG

Sykkelparkering uten merking og nesten uten sykler.

 

Publisert 07.07.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse