Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skolen: Orkanger-barna kan få Tarzanjungel likevel

tARZANJUNGEL__1_12FE_1.JPG

Etter mye fram og tilbake tar Orkdal kommune ansvar for uteområdet ved Orkanger barneskole. Kommunestyret vedtar å bevilge 341 000 kr. til Tarzanjungel (bildet) og klatretårn. Vedtaket forutsetter at skolen/foreldrene skaffer 644 000 via dugnad og spillemidler.

I tillegg til at skolebygget er for trangt, har skolegården for de minste på Orkanger vært et sorgens kapittel i mange år.

Skolen og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) har lagt ned et stort arbeid med å lage et skisseprosjekt og en plan for finansiering.

Nei fra bank og sanitet
Opplegget gikk ut på omfattende støtte fra private. Men en etter en har de sagt nei, trolig fordi skolegården er kommunens ansvar selv om oppgraderinga blir lansert som et nærmiljøanlegg.

Ifølge referater fra FAU avslår både Orkdal sparebank og Sanitetsforeninga å gå inn med pengestøtte.

Orkanger Vel har sagt et betinget ja. Betingelsen var knyttet nettopp til ansvarsfordelinga mellom kommunen og andre. I rådmannens saksframlegg het det opprinnelig at private har gått inn med penger i spleiselag med kommunen også ved andre skolegårder, som Grøtte og Evjen.

Hvor stor andel gaver?
Orkanger Vel ba om å få vite hvordan kostnadsfordelinga kommunen/private var ved disse skolene. Velforeninga har ikke fått svar etter flere måneder.

I siste kommunestyremøte vedtok politikerne enstemmig å hjelpe Orkanger barneskole betraktelig mer enn det som er vedtatt tidligere.

Man starter med to elementer i en mer omfattende plan for istandsetting av uteområdet.; Tarzanjungel (ei slags hinderløype med bla bildekk) og et klatretårn. Samlet kostnad er anslått til 985 000 kr.

Finansiering:
Orkdal kommune                     341 000
Dugnad                                   194 000
Spillemidler (nærmiljøanlegg):  450 000

Skolen/foreldrene ønsker å starte bygging i år, men spillemidler kan tidligst bli utbetalt i 2016.

Les tidligere artikkel med detaljer om planene - se skisse her:

Uskole1.jpg
Planen går blant annet ut på å snu spilleflatene på asfaltdekket 90 grader og lage tre små baner. Akebakke, turnbasseng, gapahuk og ballplass pågress er bk,ant det som inngår i de mer langsiktige planene. Tarzanjungelen er tenkt plassert på området merket P.


 

Publisert 29.06.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse