Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Plages du av støy fra Grønøra? Hold kjeft!

gr__n__ra2.jpg

"Toillinga attme Havnevein!".
"Kjøp dåkk sov i ro å trøkk det inn i  øran."
"Fløtt te Dorodaln".
Slik svarer voksne folk på Facebook når noen på Orkanger forteller om ødelagt nattesøvn pga støy. Med andre ord: Hold kjeft om et helseproblem politikerne i Orkdal har vedtatt å bekjempe.

To stykk fakta:
1. Støy fra industri og trafikk er helsefarlig og kan i ytterste fall koste liv.
Støy og helse, Miljøstatus.
Støy og helse, Helsedirektoratet.

2. Orkdal kommune har vedtatt å prioritere arbeid mot støy. Det står som eget punkt i kommuneplanens samfunnsdel - den øverste og styrende av Orkdal kommunes utallige planer.

Hva skjer i praksis?
Orkdal kommune framstår som totalt uinteressert, og tilbyr ingen hjelp til egne innbyggere.

Mobben får herje fritt i sosiale medier, trolig fordi;

1) Mange tror ikke på at støy er et helseproblem.
2) Andre gir blanke fordi de ikke lever med støy selv.
3) Å klage på støy kan (angivelig) sette arbeidsplasser i Orkdal i fare.

Apropos arbeidsplasser - røyken fra Thamshavn:
Inntil for drøyt 30 år siden lå Orkanger, Fannrem og Råbygda/Gjølme svøpt i et teppe av grå røyk fra verket på Thamshavn. Her var det overskyet selv på solskinnsdager, for da sto trekken fra nord/nordøst.

Staten påla bedriften å rense røyken. Ingen protesterte mot et slikt krav, sannsynligvis fordi alle opplevde den samme plagen.

Samtidig vokste den oljerelaterte industrien fram på Grønøra. En innflyttet ingeniør ved Vigor var ledende talsmann mot røyken fra Thamshavn. Han dokumenterte at verket brøt påleggene fra Statens forurensingstilsyn i en innkjøringsperiode som ble altfor lang, men som endte med at teknologien bak røykrensinga gjorde bedriften til en suksess og et forbilde.

Støy verre enn røyk
I dag er virksomheten på Grønøra og tungtrafikken til/fra Grønøra det største problemet. Røyken var ikke direkte helsefarlig, bare sjenerende, ifølge myndighetene. Støy er helsefarlig.

Vi har vedtatt å ha tungindustri, tungtrafikk og industrihavn midt i sentrum, helt inntil tette bomiljø. Det representerer fortidas løsning, og en kolossal utfordring.

Orkdal kommune ser ut til å mangle både interesse for og kompetanse til å håndtere denne utfordringen.

Vil ikke høre om støy
Administrasjonen lukker feks ører og øyne for all kunnskap som finnes om tungtrafikken på Havneveien når spørsmålet om stenging blir lagt fram for politikerne. Slik har det vært siden næringssjef Aage Schei allerede for flere år siden avslo en bønn fra Orkanger Vel om å gjennomføre trafikktellinger.

Begrunnelse: Det er unødvendig.

DSC_0017.JPG

Orkdal kommune vil ha trailerne på Havneveien. Kommunens folk tror - eller later som - at støynivået stiger tilsvarende trafikkmengden på E39 dersom tungtrafikken overføres dit. Slik er det ikke.

Vi vet at det er for mye støy
Staten har pålagt Trondheim Havn å gjennomføre grundige støykartlegginger før utbygging av Grønøra Øst. Allerede en mangelfull registrering i 2013 viste at situasjonen er alvorlig. Boliger på Nerøra ligger i såkalt gul sone før alle støykilder regnes med.

Orkdal kommune gjør ingen ting, krever ingen avbøtende tiltak nå, og venter bare på at Havnas konsulenter skal kartlegge grundigere.

Trailere og larveføtter
Den mangelfulle støyrapporten skisserte flere tiltak. Forslagene har noen interessante trekk ved seg:
1. De fleste retter seg mot andre aktører enn Havna selv, og det er juridisk tvilsomt om feks;
a) Technip kan nektes å spole rør om natta.
b) Mardahl Maskin kan pålegges å bruke mer støysvakt utstyr enn de gniksende larveføttene som holder folk våkne.

St__y1.jpg

Her ser du en av støykildene om natta; gniksende, beltegående kjøretøy på spolebasen. Hva kan gjøres av konstruktive, støydempende tiltak uten å stoppe virksomheten? Det er ikke tema i Orkdal kommune, som skal prioritere arbeid mot støy.


En annen konsulent anbefaler å stenge Havneveien, men det politiske flertallet har bestemt at der skal det fortsatt gå kolonner av trailere.

2. Et forslag om støyvoll/-skjerm mot Nerøra i regi av Havna viser seg ved nærmere undersøkelser å ville ha liten eller ingen effekt. Havna ligger på havnivå, støyen går opp og over.

Men selv om en voll kanskje kan hjelpe litt, har Havna åpenbart ingen planer om å bygge nå, og Orkdal kommune ber selvsagt ikke om noe som helst.

Alarmer døde
På den annen side: I fjor sommer holdt rørbåten Deep Energy folk våkne med infernalske alarmer som lød gjennom nettene. Problemet ble omtalt her og i ST. I år var alarmene borte. Muligens skyldes det den offentlige omtalen. Hvem vet, slik informasjon deler ikke Orkdal kommune med befolkningen.

En beboer spurte denne uka på Facebook om hva slags grenser som finnes for lovlig larm, og hvor man kan henvende seg.

Svar fra en innbygger: "Kjøp dåkk sov i ro, trøkk det inn i øran."

En annen antydet at kommunelegen i Orkdal kanskje er rette instans.

Undertegnede anbefalte Trondheim Havn, og Havnas "støyskjema".

Orkdal kommune svarer
Samtidig har jeg sendt e-post til Orkdal kommune og spurt:
a) Hvor folk skal henvende seg for å varsle om plagsom støy.
b) Om det finnes noe kontaktpunkt i kommunen, eller informasjon om støyproblematikk på kommunens nettsider.

Svar i kortform fra assisterende rådmann Steinar Gaustad:
1) Henvendelser om støy fra industriområder rettes til plan og forvaltning i Orkdal kommune.
2) Henvendelser om støy fra kommunale veier (som Havneveien) rettes også til plan og forvaltning, mens henvendelser om støy fra andre offentlige veier går til Statens vegvesen.
3) Nei, Orkdal kommune har ingen egen informasjon på sine nettsider om temaet. Men det pågår støykartlegging på Grønøra Øst.

Og husk:
Hvis du og nabolaget ditt er plaget av støy fra Grønøra og Havneveien: Hysj! Ti stille, hvis ikke får du høre - på Facebook.

Du er nemlig kverulant, hypokonder og en trussel mot oljeindustrien.

Hans Kringstad

deepenergy.jpg

Deep Energy var et mareritt av nattlige alarmer i fjor, ikke i år.

 

Publisert 26.06.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

På akkord med HMS? 01.07.2015 02:14
Merkelig: At de i transportindustrien IKKE ønsker og krever en god vei(arbeidsmiljø?) til og fra havneområdet. Hvordan industrier med HMS i alle ledd plutselig IKKE klarer tenker ytremiljø når man alltid sier at man ikke skal gå på akkord med Helse Miljø og Sikkerhet. Store mulighter for bade havn,vei og bevaring av flotte områder på Orkanger.

Stian Simensen 30.06.2015 14:26
Når du bor i en by må du tåle industrilyd... Flytt på landet da! Jeg har liten forståelse for folk som bor i sentrum og vil ha nattero.. Eks Lademoen i Trondheim er det aldri stille minst 2 ganger om natta hvor man hører sirener fra utrykningskjøretøy. Lite med klager på støy fra havnen der... Industri bråker...

Synnøve Sundli 26.06.2015 22:33
Det er vel facebooksida til Trivelige Orkanger du refererer til? Vedkommende som la inn dette, la det på feil side! Vi debatterer ikke havnesaken! Vi debatterer ingen politiske spørsmål! Vi deler gamle bilder og gamle minner.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse